Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку туристичних послуг України

  • Iryna Shamara Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-2431-9185
  • Karina Azarova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-9326-3517
Ключові слова: туризм, туристичні послуги, туристичні ресурси, туристичний ринок, туристичні потоки, туристична індустрія, туристи

Анотація

В статті розглядається сучасний стан, проблеми та перспектив розвитку ринку туристичних послуг України. Проаналізовано, що для розвитку туристичної сфери в Україні існують усі передумови. Так, маючи вигідне геополітичне розташування, Україна володіє значним рекреаційним потенціалом: сприятливими кліматичними умовами, різноманітним рельєфом, мережею транспортних сполучень, культурною спадщиною. Виявлено, що пріоритетними є напрямки розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, які є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній арені. Розглянуті основні проблеми, що стримують розвиток туристичної індустрії в країні та потребують подальшого вирішення. Предметом дослідження статті є туристична галузь України, як важлива складова соціально-економічного розвитку країни. Метою дослідження є визначення особливостей, проблем та перспектив розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Основними методами дослідження стали статистичний аналіз туристичних потоків країни, SWOT-аналіз стану та розвитку туризму в Україні. В ході дослідження були отримані наступні результати: Україна має достатньо проблем, пов'язаних із розвитком туристичної галузі. Неефективне використання наявних ресурсів, невідповідність індустрії туризму за міжнародними стандартами, брак розвиненої інфраструктури, низька якість послуг, брак інвестицій та інформація про готелі, санаторії, екскурсії по країні та послуги, що надаються. За результатами дослідження було зроблено наступні висновки: актуальним і перспективним для України є подальше вивчення міжнародного досвіду управління галуззю туризму, виявлення ролі недержавного сектору туризму, вирішення питань сталого розвитку туризму та механізмів стимулювання інновацій та інвестицій в галузь туризму в контексті сучасного глобального розвитку туристичної індустрії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вольський В. В. Социально-экономическая география зарубежного мира. – М.: Дрофа, 2003. – 190с.

Квартальний В. А. Туризм: підручник. – М: Фінанси і статистика, 2002. – 320 с.

Чудновський А. Д. Туризм та готельне господарство. – М.: Тандем, Экмос, 2000. – 400 с.

Данні та статистика: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://knoema.ru

Новини туризму: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://delo.ua/lifestyle/skolko-turistov-priehalo-na-evrovidenie-2017-330849/

Сайт Державної служби статистики України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Туристична політика зарубіжних країн: підручник / кол. авт.; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shamara, I., & Azarova, K. (2019). Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку туристичних послуг України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 196-203. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-23