«Бізнес-ангельське» інвестування як особлива форма фінансування бізнесу

  • Marina Shuba Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0003-2581-6914
  • Olena Shuba Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна вул. Мироносицька, 1, Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-6186-6700
Ключові слова: бізнес-ангели, фінансування бізнесу, нетрадиційні джерела фінансування, стартап, інвестування на початковій стадії, інвестиції, венчурні фонди

Анотація

Зважаючи на зростаючу потребу у розширенні та диверсифікації форм фінансування бізнесу в Україні, особливо на початковій стадії, необхідно приділяти більше уваги вивченню інвестицій бізнес-ангелів. Для успішності стартапу, необхідна як мінімум, наявність оригінальної ідеї з перспективою розвитку,  власника цієї геніальної ідеї та інвесторів, в якості яких і можуть виступати бізнес-янголи. У зв’язку з цим, діяльність бізнес-янголів представляє інтерес для вивчення та дослідження. Предметом дослідження статті є «ангельські» інвестиції як особлива форма фінансування бізнесу. Мета – дослідити сутність та проаналізувати особливості та тенденції інвестицій бізнес-ангелів як особливої форму фінансування бізнесу. Завдання – дослідити особливості та сучасний стан інвестицій  бізнес-ангелів в Європі та в Україні. Методи: системний аналіз використовується для визначення особливостей розвитку інвестицій бізнес-ангелів у європейських країнах; тренд-аналіз – для прогнозування майбутньої загальної кількості бізнес-ангелів в Європі. Отримані наступні результати: надано класифікацію бізнес-ангелів різними вченими; проаналізовано основні напрямки інвестицій на початковій стадії в Європі, динаміку інвестицій бізнес-ангелів, кількість бізнес-ангелів в Європі; систематизовано основні проблеми, з якими стикаються українські ангели та тенденції інвестицій бізнес-ангелів в Україні. Висновки: аналіз особливостей та тенденцій інвестицій бізнес-ангелів як особливої форми фінансування бізнесу в Європі може бути ефективно використаний в інвестиціях на початковій стадії в якості рекомендації щодо використання нетрадиційних джерел фінансування в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Близнюк О. П. Класифікація джерел формування фінансових ресурсів підприємства [Electronic resource]/ О. П. Близнюк, А. П. Горпиченко // Вісник Міжнародного Слов'янського університету, Серія «Економічні нау- ки». – Том XV. – 2012. – № 2. – С. 52-58. – Way of access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VMSU_econ_2012_15_2_10.

Каширин А. И. Инновационный бизнес. Венчурное и бизнес-ангельское инвестирование : учеб. пособие / А. И. Каширин, А. С. Селянов. – М. : Дело, 2010. – 260 с.

В Украине появилось сообщество бизнес-ангелов UAngel [Electronic resource]. – Way of access : https://ain.ua/2014/06/20/v-ukraine-otkrylos-pervoe-soobshhestvo-biznes-angelov-uangel

Becsky-Nagy Patrícia. Formalization of the informal venture capital market –Business angel networks and syndicates [Electronic resource] / Patrícia Becsky-Nagy, Zsuzsanna Novák // Vezetéstudomány. – Budapest Management Review. – 2015. – 46 (11). – pp. 39-49. Way of access : http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2170/1/VT_2015n11p39.pdf.

Benjamin G. A. Angel Financing: How to Find and In vest in Private Equity / G. A. Benjamin, J. B. Margulis. – Wiley, New York. – 2000.– 336 p.

Estimated total of business angels active in early-stage investments on visible and invisible market in Europe from 2011 to 2016 [Electronic resource]. – Way of access : https://www.statista.com/statistics/439247/business-angels-numbers-europe/

European Early Stage Market Statistics 2016 [Electronic resource]. – Way of access : http://www.eban.org/wp-content/uploads/2017/11/Statistics-Compendium-2016-Final-Version.pdf

Landström Hans. Handbook of Research on Business Angels (Handbooks in Venture Capital series) [Electronic resource] / Hans Landström, Colin Mason. – Edward Elgar Pub. – 2016. – 432 p. – Way of access : https://www.elgaronline.com/view/9781783471713.00005.xml

Mason C. M. Informal sources of venture finance. In The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures. / C. M. Mason. – Ed. S C Parker. New York: Springer: New York. – 2006. – pp. 259-299.

Mason Colin M. The real venture capitalists: a review of research on business angels [Electronic resource]. – Way of access : https://www.researchgate.net/publication/254813631_THE_REAL_VENTURE_CAPITALISTS_A_REVIEW_OF_RESEARCH_ON_BUSINESS_ANGELS

Morrissette S.G. A profile of angel investors [Electronic resource] // S.G. Morrissette // The Journal of Private Equity. – 2007. – Vol. 10. – № 3. – pp. 52-66.– Way of access : http://jpe.iijournals.com/content/10/3/52

The Top 8 types of angel investors Angel Investment Network Blog [Electronic resource]. – Way of access : http://www.angelinvestmentnetwork.net/2011/03/the-top-8-types-of-angel-investors/

Top 40: Business Angels that are rocking Europe and help startups grow [Electronic resource]. – Way of access : http://www.eu-startups.com/2017/12/top-40-business-angels-that-are-rocking-europe-and-help-startups-grow/

Understanding the Nature and Impact of the business angels in Funding Research and Innovation [Electronic resource]. – Way of access : http://www.eban.org/wp-content/uploads/2017/11/Final-Report_Understanding-the-Nature-and-Impact-of-the-business-angels-in-Funding-Research-and-Innovation_FV.pdf

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shuba, M., & Shuba, O. (2019). «Бізнес-ангельське» інвестування як особлива форма фінансування бізнесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 162-170. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-19