Сучасні тенденції розвитку регіонального бізнесу в Україні: національні традиціїта міжнародний досвід

  • Tetyana Shedyakova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0001-6492-4542
Ключові слова: регіональний бізнес, децентралізація, підприємництво, підприємницька діяльність, бізнес-система, інтеграція, інституціоналізація, традиції, конкурентоспроможність, економічний потенціал

Анотація

У статті аналізується сутність підприємницьких процесів на регіональному та національному рівнях, а також підприємницької діяльності як сфери реалізації економічної мотивації; надані рекомендації з вдосконалення мотиваційного механізму підприємницької діяльності в Україні на прикладі закордонного досвіду. В рамках статті здійснюється спроба системного осмислення загальних закономірностей розвитку підприємництва в умовах економіки постіндустріального типу та аналізуються проблеми, пов’язані з питаннями інтеграції регіонального підприємницького середовища у національні бізнес-процеси, здійснено намагання пошуку шляхів їх вирішення. Предметом дослідження є вивчення напрямків розвитку регіонального бізнесу, що ґрунтується на українських національних традиціях та міжнародному досвіді. Мета дослідження полягає у визначенні місця і ролі регіонального бізнесу в національній системі підприємництва як актуального механізму підтримки економіки України та її структурних шарів. Завданням статті є аналіз помилок підприємців в реалізації їхніх проектів та підприємств, так само, як і вирішення проблем, що ускладнюють розвиток бізнес-процесів в національній економіці. В роботі застосовано загальнонаукові методи, такі як: метод вертикальних порівнянь, що дає можливість вивчити структуру явищ і процесів, а також тенденцій щодо їх зміни; метод угруповання – припускає поділ досліджуваного набору об’єктів на якісно однорідні групи згідно з відповідними характеристиками; лінійний метод – має на увазі, що оптимальний варіант обирається зі значної кількості альтернативних варіантів. Отримані наступні результати: вивчені реальні мотиви підприємницької діяльності; визначено виключну важливість створення нових бізнес-технологій, а також важливість визначення державної стратегії розвитку підприємництва. Висновки: однією з основних задач системи підтримки малого бізнесу в розвинених країнах є представлення та захист інтересів і потреб малого бізнесу на різних рівнях. Особливістю цього процесу є провідна роль основних державних установ і їх активна взаємодія з професійними, громадськими та іншими бізнес-асоціаціями. Основою сучасної економічної політики держави має стати використання місцевої і регіональної специфіки, зарубіжного досвіду в певних секторах економіки, а також підтримка освіти, науки і приватного підприємництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 р. №4618-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – №30. – Ст. 1101.

Исакова Н. Б. Предприятия Украины: инновационная деятельность и сетевые взаимодействия / Н. Б. Исакова. – Киев: Информ.-аналит. агентство, 2012. – 377 с.

Калінеску Т. В. Регіональні та податкові стимули розвитку підприємництва / Т. В. Калінеску // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 2. – 2008. – №4. – С. 14-17.

Козык В. В. Инвестиционно-инновационный механизм обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий / В. В. Козык, А. Ю. Емельянов, Т. А. Петрушка // Проблемы экономики. – Харьков: 2014 – №1. – С. 52-58.

Пугачова М. В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств / М. В. Пугачова // Статистика України. – Київ: 2009. – Вид-во НТК статист. досліджень – №1. – С. 41-49.

SBA: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sba.gov.

UNIDO: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unido.org.

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shedyakova, T. (2019). Сучасні тенденції розвитку регіонального бізнесу в Україні: національні традиціїта міжнародний досвід. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 155-161. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-18