Розвиток інституційно-правового середовища ринку зерна як чинник підприємницької активності в аграрному секторі

  • Olena Lytvynova Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва учб. містечко ХНАУ, Харківський район, Харківська область, Україна, 62483 http://orcid.org/0000-0002-2421-1836
  • Anatoly Litvinov Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61002 http://orcid.org/0000-0003-2440-6358
  • Tamila Bilousko Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва учб. містечко ХНАУ, Харківський район, Харківська область, Україна, 62483 https://orcid.org/0000-0002-3890-3286
Ключові слова: ринок зерна; Україна, законодавче регулювання; економіка; розвиток, підприємництво; аграрний сектор; інституційно-правове середовище

Анотація

Ринок зерна України відіграє провідну роль в процесах забезпечення продовольчої безпеки, інтеграції України в світову і європейську економічні системи. Також інституційно-правове середовище ринку зерна забезпечує основу для її розвитку. Для здійснення цього необхідно адаптувати інституційну і правову середу до сучасних реалій шляхом формування відповідних економічних і правових умов для державного регулювання виробництва і продажу зерна як на внутрішньому, так і на світовому ринках. У той же час,важливо акцентувати увагу на необхідності дотримання балансу інтересів сільськогосподарських виробників і держави. Предмет дослідження представлений законодавчою базою і її впливом на розвиток підприємництва в аграрному секторі України. Метою роботи є обґрунтування напрямків подальшого вдосконалення законодавчого середовища. Завдання полягає в тому, щоб дослідити розвиток ситуації в інституційно-правовому середовищі і виявити ті пункти, які перешкоджають розвитку ефективного підприємництва в аграрному секторі. Піж час дослідження використовуються загальні наукові методи: системний аналіз – для визначення важливих маркерів розвитку правового середовища, монографічний – для дослідження динаміки правового середовища, індукція і дедукція – для розробки і обґрунтування висновків, зокрема.

               Були отримані наступні результати: основні проблеми, які необхідно вирішити, – це відсутність комплексного підходу, відставання в реалізації необхідних законодавчих поліпшень, відсутність фінансування цілей, передбачених прийнятим законодавством.

               Висновки: заходи, спрямовані на вирішення вищезазначеної проблеми, покращують правове інституційне середовище в напрямку формування ефективного підприємництва в аграрному секторі, балансують його потреби з цілями місцевих громад, регіонів і країни в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Марченко С. І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні.- Київ: Обрії, 2010.- 2010 c.
Ульянченко Ю. О. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки: механізми державного регулювання.- Харків: Асоц. д-рів наук з держ. упр., 2013.- 368 c.
Чабаненко М. М. Становлення та розвиток системи аграрного права України.- Дніпропетровськ: Грані, 2015.- 297 c.
Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Луценко та ін.; За ред. П.І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна: Указ Президента України // Офіційний вісник України. - 2000. - № 26. - С. 51
Про впровадження заставних закупок зерна у сільськогосподарських товаровиробників: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. - 2000. - № 30. - С. 56
Про встановлення заставних цін на основні зернові культури: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 17. – С. 126
Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. – С. 123
Про здійснення заставних операцій із зерном: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. – 2003. - № 7. – С. 46
Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. - 2003. - № 16. – С. 33
Калінчик М.В., Ільчук М.М., Шовкалюк В.С., Калінчик І.М. стабілізація ринку зерна в Україні: - К.: Нічлава, 2006. – 230 с.
Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна: Указ Президента України // Урядовий кур'єр. – 2003. - № 92. – С. 10
Про невідкладні дії щодо стабілізації ситуації на ринку продовольчого зерна, хліба і хлібобулочних виробів: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. - 2003. - № 46. - С. 8
Про державну підтримку сільського господарства України Закон України // Офіційний вісник України. - 2004. - № 30, Т. 1 – С. 98.
Про запровадження державних форвардних закупівель зерна: Постанова КМУ // Офіційний вісник України. - 2007. - № 37. - С. 222.
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу «Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах»: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=24629&add=ria
Пояснювальна записка до проекту наказу “Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах”: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=24629&add=en
Опубліковано
2019-02-08