Вплив транснаціональних корпорацій на рівень життя населення приймаючої країни: досвід Китаю

  • Iryna Derid Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 4, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-1593-3132
Ключові слова: рівень бідності, якість життя населення, проблеми навколишнього середовища, урбанізація, прямі іноземні інвестиції, реформи в Китаї

Анотація

У статті вивчаються різні показники розвитку Китаю з моменту початку реформ в цій країні. Предметом дослідження є розвиток країни Китай. Метою статті є вивчення результатів взаємодії Китаю з транснаціональними корпораціями. Завдання дослідження полягає в тому, щоб дослідити темпи зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу на душу населення, рівень середньої заробітної плати, рівень бідності, показник якості життя населення, показник забруднення. У роботі використовуються загальні наукові методи, такі як аналіз, синтез, порівняння. Під час проведення дослідження були отримані наступні результати: взаємодія Китаю з транснаціональними корпораціями призвела одночасно до різних результатів. З одного боку, країна стала багатою, демонструє економічне зростання, зростання заробітної плати та урбанізації, рівень бідності скоротився, китайські банки стали лідерами на світовому ринку, країна стала одним з найбільших інвесторів у світі. З іншого боку, виник ряд проблем: надмірне забруднення, нерівномірний розподіл доходів, залежність від імпорту продовольства. Висновки: взаємодія Китаю з транснаціональними корпораціями мала як позитивні, так і негативні наслідки. На думку ряду експертів економіка Китаю зараз розвивається в двох напрямках. Перший напрямок характеризується повільним зростанням тих галузей промисловості, які були традиційними для країни: виробництво сталі, суднобудування, промислове виробництво. У цих секторах уряд почав контролювати надлишкові потужності та дотримання світовим стандартам, в тому числі екологічних. Інший напрямок включає галузі, орієнтовані на виробництво послуг і використання нових технологій. В даний час Китай знаходиться на етапі структурних реформ в економіці, протягом яких, можливо, ця країна зможе вирішити свої проблеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Эми Седги, Марк Андерсон. Благосостояние в Африке-2015: богатые богатеют, а бедность растет. [Електронний ресурс]. Иносми.ру. – Режим доступу: http://inosmi.ru/world/20150918/230318239.html (дата звернення: 22.01.2018)

Обновленные сведения о глобальном уровне бедности: [Електронний ресурс]. Всемирный банк. – Режим доступу: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/topic/poverty/brief/global-poverty-line-faq (дата звернення: 01.01.2018)

No poverty: why IT matters? URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/1_Why-it-Matters_Poverty_2p.pdf (дата звернення: 01.01.2018)

Всемирный Банк. Бедность обзор: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/topic/poverty/overview (дата звернення: 22.01.2018)

Quality of Life Index for Country 2012: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp?title=2012-Q1 (дата звернення: 22.01.2018)

John Madeley. Big Business, Poor Peoples: How Transnational Corporations Damage the World’s Poor. New York, 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?isbn=1848134959 (дата звернення: 01.01.2018)

OECD Employment Outlook 2016. Paris: OECD publishing, 2016. – 240 p.

Haroon Bhorat. Minimum Wages in Sub-Saharan Africa: [Електронний ресурс]. A Primer Discussion Paper. No. 9204 July 2015. 35 p. Режим доступу: http://ftp.iza.org/dp9204.pdf (дата звернення: 02.01.2018)

Wayne M. Morrison. China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United State. Congressional Research Service. – 46 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fas.org/sgp/crs/row/RL33534.pdf (дата звернення: 02.01.2018)

GNI per capita, PPP (current international): [Електронний ресурс]. The World Bank. – Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?locations=CN (дата звернення: 02.01.2018)

Тучинская С. Кризис в Китае: что на самом деле происходит в Поднебесной и чем это грозит миру. Сегодня: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.segodnya.ua/lifestyle/fun/krizis-v-kitae-chto-na-samom-dele-proishodit-v-podnebesnoy-i-chem-eto-grozit-miru--689824.html (дата звернення: 06.01.2018)

Wang D.H., Yang X.J., Hao F.J. A study on the spatial characteristics and correlation of migrant workers' urban integration and well-being: A case study of Xi’an (China) [Електронний ресурс]: 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences. Series: Earth and Environmental Science 77 (2017). – Режим доступу: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/77/1/012015/pdf (дата звернення: 22.01.2018)

Pollution Index: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.numbeo.com/pollution/rankings.jsp?title=2014 (дата звернення: 22.01.2018)

Ласло Э. Макросдвиг (к устойчивости мира курсом перемен). Berrett-Koehler Publishers, 2002. – 280 c.

GDP growth (annual %). The World Bank: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN (дата звернення: 22.01.2018)

Перспективы развития китайской экономики в 2016 году: [Електронний ресурс]. – АО «КПМГ», 2016. – 60 с. – Режим доступу: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/ru-ru-china-outlook-2016.pdf

Сідоров В.І. Глобалізація економіки та транснаціоналізована організована злочинність / В.І. Сідоров, С.Ф. Здоровко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 2017. – Випуск 6. – С.58-70.

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Derid, I. (2019). Вплив транснаціональних корпорацій на рівень життя населення приймаючої країни: досвід Китаю. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 126-131. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-14