Спреди суверенних кредитних дефолтних свопів як інструменти забезпечення міжнародної фінансової безпеки країн Єврозони

  • Nataliia Goncharenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 http://orcid.org/0000-0003-4148-5369
  • Mykola Kravets Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-1426-3691
  • Mykhailo Bondarenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-2460-3848
  • Roman Dolya Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0003-4641-5212
Ключові слова: альтернативні оцінки кредитного ризику, кредитний рейтинг, міжнародна фінансова безпека, спред, суверенний кредитний дефолтний своп, суверенний кредитний ризик, фінансові ринки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інструментів забезпечення фінансової безпеки країн Єврозони в умовах глобалізації світового економічного середовища. З цією метою фінансова безпека розглядається в інституційному, інструментальному та інтердисциплінарному розрізах. Метою роботи є дослідження залежності фінансової активності країн Єврозони від результатів оцінок кредитного ризику рейтингових агентств з використанням інструменту кредитного дефолтного свопу у контексті забезпечення фінансової безпеки країн Єврозони. Об’єктом дослідження є процес забезпечення фінансової безпеки країн Єврозони в умовах глобалізації світового економічного середовища. У ході дослідження використано загальнонаукові методи, такі як: системний аналіз – для визначення особливостей забезпечення фінансової безпеки,регресійний аналіз – для визначення залежності між показниками спреду суверенних кредитних дефолтних свопів та класу кредитного рейтингу країн Єврозони та інші. Отримано наступні результати: на основі регресійного аналізу показників спреду суверенних кредитних дефолтних свопів та класу кредитного рейтингу країн Єврозони визначено вплив оцінок суверенного кредитного ризику на інвестиційну привабливість країн Єврозони; систематизовано підходи застосування кредитних дефолтних свопів у контексті дослідження впливу кредитного рейтингу на інвестиційну привабливість суверенів. Висновки: у ході дослідження задля забезпечення фінансової безпеки країн Єврозони авторами запропоновано використання альтернативних показників суверенного кредитного ризику окрім кредитних рейтингів провідних світових рейтингових агентств: ринкові оцінки кредитного ризику, інструменти оцінки внутрішнього кредитного ризику та оцінки третьої сторони, а також шляхи підвищення рівня міжнародної фінансової безпеки країн Єврозони через створення системи постійного моніторингу загроз та оцінювання їх кількісних і якісних параметрів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 759 с.

Белошапко Ю. Н. Проблемы развития концепций международного финансового права / Ю.Н. Белошапко // Сборник научных трудов SWorlds. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании`2011». – Выпуск 4. – Том 27. – Одесса: Черноморье, 2011. – С. 3-12.

Гончаренко Н. І. Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації: монографія. – Харків, 2009. – 167 с.

Гончаренко Н. І. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток світового фінансового ринку // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія Міжнародні відносини. Економіка. Туризм. – 2013. – №1086. – С.8-11.

Дмитрієв Є. Є. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна монографія у 2 т.]. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», –2014. – Т.1. – С.298-315.

Сідоров В. І. Механізми транскордонного розповсюдження економічних криз та заходи мінімізації ризиків економічного «зараження» / В.І. Сідоров, Г.В. Ревякін // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. – 2015. – Вип. 89. – С. 22-28.

Сідоров В. І., Бабенко В. О., Пасмор М. С. Торгово-економічна складова регіональних економічних процесів в умовах глобалізації // Бізнес Інформ. – 2016. – №6. – C. 31–37.

Сидоров В. И., Ревякин Г. В. Влияние глобализации на синхронность протекания экономических процессов в рамках мировой экономики // Бізнес Інформ. – 2017. – № 3. – С. 16-20.

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: монографія / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль, 2015. – 316 с.

Шемет Т. С. Європейський банківський союз та його роль у зміцненні фінансової безпеки ЄС // Бізнес Інформ. 2013. № 5. С. 17-21.

Csillik P., Sági J. CDS as a Market-Driven Indicator of Sovereign Indebtedness and risk // Overcoming the Crisis: Economic and Financial Developments in Asia and Europe. – 2012. – pp. 37-49.

Global Financial Stability Report // International Monetary Fund. – 2010. – 122 p.

Haan J. de. Credit Rating Agencies // DNB Working Paper. – 2011. – № 278. – pp. 1-42.

Spuchľáková E., Valaškováb K., Adamkoc P. The Credit Risk and its Measurement, Hedging and Monitoring // Procedia Economics and Finance. – 2015. – №24. – pp. 675-681.

Sidorov V., Babenko V., Savin R. Activities of international agroholdings in the world market of foreign investments: investigation of trends and factors of impact in current financing conditions // Technology audit and production reserves. – Vol. 4, No 4 (42), 2018. – P. 18-24. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.141135

Financial Stability Review // European Central Bank: [Електронний ресурс]. 2017. p. 185. – Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.financialstabilityreview201711.en.pdf?7a775eed7ede9aee35acd83d2052a198.

Country Default Spreads and Risk: [Електронний ресурс] //New York University. – Режим доступу: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ ctryprem.html.

Country Risk Report 2017 // BBVA: [Електронний ресурс]. – 2017. – p. 35. – Режим доступу: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/06/Country-Risk-Quarterly-Report-Eng.pdf.

Country Risk Update: [Електронний ресурс] // Musings on Markets. – Режим доступу: http://aswathdamodaran.blogspot.com/2017/01/january-2017-data-update-4-country-risk.html.

Credit Rating Agencies: [Електронний ресурс] // The European Securities and Markets Authority. – Режим доступу: https://www.esma. europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/supervision.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council: [Електронний ресурс] // European Commission. – 2016. – p. 22. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-664-EN-F1-1.PDF.

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Goncharenko, N., Kravets, M., Bondarenko, M., & Dolya, R. (2019). Спреди суверенних кредитних дефолтних свопів як інструменти забезпечення міжнародної фінансової безпеки країн Єврозони. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 107-114. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-12