Інноваційний розвиток країн: методологія

  • Vladimir Klimuk Установа освіти "Барановичський державний університет" вул. Войкова, 21, м Барановичі, Брестська область, Республіка Білорусь, 225404 http://orcid.org/0000-0003-0928-8453
  • Vasilij Kochurko Установа освіти "Барановичський державний університет" вул. Войкова, 21, м Барановичі, Брестська область, Республіка Білорусь, 225404
Ключові слова: економічні інновації, інструменти, тенденція розвитку, інноваційний рівень, фактори, рекомендації

Анотація

У статті аналізується ефективність інноваційної діяльності у різних країнах та галузях. Інновація визначає вектор розвитку предмету. Разом вони утворюють комплекс практичних запитів, визначають дефіцитні аспекти функціонування організацій. Однак генерація нових ідей ґрунтується на детальній, чіткій системі дій: вивченні та аналізі ситуації на ринку, вимогах суспільства, формуванні алгоритму створення інноваційних рішень, схем їх реалізації в практиці організацій. У статті автори запропонували методику оцінки рівня інноваційного розвитку країни. Методологія базується на використанні кількісних показників у трьох напрямках: ефективності використання трудових ресурсів; ефективність використання фінансових ресурсів; ефективність використання інвестованих коштів. Автори пропонують своє тлумачення поняття «модель інноваційного розвитку». Розроблено інструменти кількісної оцінки рівня інноваційного розвитку країн та формування вектору економічного розвитку на основі показників, згрупованих за наступними трьома компонентами: праця, продуктивність та вартість. Це дослідження також висвітлює структуру внутрішніх витрат на інновації в основних секторах інвестицій (по країнах). На основі тестування розроблених інструментів пропонуються рекомендації щодо інноваційного розвитку країни. Сукупність кількісних показників дозволить провести якісний аналіз динаміки розвитку країни в інноваційному векторі функціонування, визначити недоліки (наявні недоліки) у діяльності. Це дозволить сформувати комплекс ефективних рекомендацій щодо активізації інноваційної діяльності в країні з метою підвищення рівня конкуренції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Averina T.A. Analysis of models and methods of management of the innovative development of the enterprise / Scientific Herald of the Voronezh State Architectural and Construction University. Series: Management of construction. - 2014. - No. 1 (6). - P. 76-83.

Alisejko E., Babenko V., Kochuyeva, Z. The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment. Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017. – No. 1 (1). – P. 6-13. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.006

Babenko V. Modeling of factors influencing innovation activities of agricultural enterprises of Ukraine // Scientific Bulletin of Polissia. – 2017. – № 1 (9), p. 2. – P. 115-121. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)

GoldyakovaТ.V. Concept and classification of innovations / Russian foreign economic bulletin. - 2006. - №2. - P. 20-27.

Indicators of innovation: 2016. Statistical compilation. - Moscow: NIU HSE, 2016. - 320 p.

Lvov D.S., GlazyevS.Yu. Theoretical and Applied Aspects of NTP Management // Economics and Mathematical Methods: Journal. - M., 1986. - № 5. - P. 793-804.

Matveeva, L.G., Chernova, OA, Klimuk, V.V. Evaluation of the effectiveness of import substitution policies in industry: methodological tools / L.G. Matveeva, O.A. Chernova, V.V. Klimuk // News of the Far Eastern Federal University. Economics and Management. - 2015. - No. 3 (75). Pp. 3-14.

Milevska T.S. Models of innovative development of economics / Business Inform. - 2012. - №7. - P. 40-46.

Postaljuk M.P., Gusarova V.U. Mechanisms for ensuring innovation in economic development structures / Problems of modernization and transition to an innovative economy. - 2014. - P. 27-30.

Praslov A.V. Classification of innovations and their essence / News from the Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen. - 2007. - P. 156-162.

Sampieva L.D., Tamashev I.M. Principles and features of innovative development of enterprises of the agro-industrial complex / TERRA ECONOMICUS. - 2011. - T. 9. - № 4. - Part 3. - P. 145-147.

Babenko V., Nakisko O., Mykolenko I. Research of the aspects of modeling of the project management of risk of implementation system information support // Technology audit and production reserves. – Vol. 1, No 4(39), 2018. – P. 64-69. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.124538

Sidorov V., Babenko V., Bondarenko M. Researching factors of innovative activities of agrarian business of Ukraine under globalization of the world economy. Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2017. - No. 2 (2). DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.070

Babenko V., Abdel-Badeeh M. Salem. Modeling of the Control of Innovative Processes of a Production Activity Taking into Account Risks / International journal of economics and statistics. – 2018. – Vol. 6, P. 99-104. URL: http://naun.org/cms.action?id=18790

Chernov O.A., Sadovnikov A.S. Mechanisms of activation of innovative activity of enterprises / Modern problems of science and education. - 2015. - No. 1-1. - P. 759-765.

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Klimuk, V., & Kochurko, V. (2019). Інноваційний розвиток країн: методологія. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 33-39. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-04