Географія світового водоспоживання: стан, динаміка, перспективи

  • Artur Golikov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0001-6511-3610
  • Nadezhda Kazakova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-2455-7503
Ключові слова: прісні водні ресурси; водоспоживання; безповоротні втрати води; скидання стічних вод; зрошуване землеробство; водний фактор

Анотація

Дефіцит прісної води стає одним із загрозливих викликів людству. Стає актуальним вирішення завдання щодо пошуку шляхів подолання небезпеки, яка насувається. У статті також розглядаються особливості розміщення водних ресурсів та їх використання в сучасному світі. На основі кореляційного аналізу показується відносно високий кореляційний зв’язок між населенням, ресурсами вод, з одного боку,та обсягами водоспоживання – з іншого, в розрізі частин світу, та відсутність цього зв’язку у розрізі окремих країн світу.

               У роботі характеризується стан і динаміка світового промислового, комунально-побутового й сільськогосподарського водоспоживання. Проведені розрахунки щодо прогнозу стану водних ресурсів з урахуванням зростаючого обсягу їх експлуатації, безповоротних втрат води та забруднення водних джерел. У статті зроблено акцент на те, що динаміка їх використання  веде до загрозливого водогосподарського дисбалансу в глобальному масштабі. Заходи, що вживаються з метою вдосконалення систем водопостачання населення й економіки, не забезпечать до поліпшення ситуації. Зазначається, що необхідним є пошук шляхів з вирішення проблеми на міжнародному рівні, що включають організаційні, політичні, економічні, технічні аспекти. До одного з таких шляхів можна віднести вдосконалення територіальної структури водокористування в планетарному масштабі на основі посилення значення водного чинника при організації промислового й особливо сільськогосподарського виробництва.

 Висновки: водний фактор повинен стати визначальним при визначенні господарської спеціалізації країн у рамках міжнародного поділу праці. До другого шляху слід віднести розширення практики міжбасейнового перерозподілу річкового стоку з утворенням міжрегіональних і міжнародних зон єдиного водокористування з відповідними водогосподарськими комплексами

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексеевский Н.И., Гладкевич Г.И. Водные ресурсы в мире и в России за 100 лет. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:// www.eco-mnepu.narod.ru/book/2003-5.htm
Бабенко В.А., Алисейко Е.В. Эффективное использование информационных ресурсов системы поддержки принятия решений в сфере природопользования // Серія "Економіка АПК і природокористування". – Вісник ХНАУ, 2008. – №3. – С.120-129.
География мирового развития. Выпуск 2: Сборник научных трудов/ Под ред. Л.М. Синцерова. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 496 с.
Запасы воды в мире. Список стран по водным ресурсам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.statdata.ru/zapasi-vody-v-mire
Лихачева А. Вода и мир. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Voda-i-mir-18239
Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн. 1. – М.: Дрофа, 2008. – 405 с
Мировое водопотребление. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.microarticles.ru/article/vodnie-resyrsi-mira.html
Потребление воды в мире. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.priroda.su/item/1323
Современное состояние орошаемого земледелия в мировой практике. Калашников А.А., к.т.н., Жарков В.А., к.т.н.; Калашникова Л.П., Ангольд Е.В. Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства. http://www.rusnauka.com/26_WP_2012/Agricole/3_116187.doc.htm
Опубліковано
2019-02-08