Географія світового водоспоживання: стан, динаміка, перспективи

  • Artur Golikov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0001-6511-3610
  • Nadezhda Kazakova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-2455-7503
Ключові слова: прісні водні ресурси, водоспоживання, безповоротні втрати води, скидання стічних вод, зрошуване землеробство, водний фактор

Анотація

Дефіцит прісної води стає одним із загрозливих викликів людству. Стає актуальним вирішення завдання щодо пошуку шляхів подолання небезпеки, яка насувається. У статті також розглядаються особливості розміщення водних ресурсів та їх використання в сучасному світі. На основі кореляційного аналізу показується відносно високий кореляційний зв’язок між населенням, ресурсами вод, з одного боку,та обсягами водоспоживання – з іншого, в розрізі частин світу, та відсутність цього зв’язку у розрізі окремих країн світу.  У роботі характеризується стан і динаміка світового промислового, комунально-побутового й сільськогосподарського водоспоживання. Проведені розрахунки щодо прогнозу стану водних ресурсів з урахуванням зростаючого обсягу їх експлуатації, безповоротних втрат води та забруднення водних джерел. У статті зроблено акцент на те, що динаміка їх використання  веде до загрозливого водогосподарського дисбалансу в глобальному масштабі. Заходи, що вживаються з метою вдосконалення систем водопостачання населення й економіки, не забезпечать до поліпшення ситуації. Зазначається, що необхідним є пошук шляхів з вирішення проблеми на міжнародному рівні, що включають організаційні, політичні, економічні, технічні аспекти. До одного з таких шляхів можна віднести вдосконалення територіальної структури водокористування в планетарному масштабі на основі посилення значення водного чинника при організації промислового й особливо сільськогосподарського виробництва.  Висновки: водний фактор повинен стати визначальним при визначенні господарської спеціалізації країн у рамках міжнародного поділу праці. До другого шляху слід віднести розширення практики міжбасейнового перерозподілу річкового стоку з утворенням міжрегіональних і міжнародних зон єдиного водокористування з відповідними водогосподарськими комплексами

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексеевский Н.И., Гладкевич Г.И. Водные ресурсы в мире и в России за 100 лет. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:// www.eco-mnepu.narod.ru/book/2003-5.htm

Бабенко В.А., Алисейко Е.В. Эффективное использование информационных ресурсов системы поддержки принятия решений в сфере природопользования // Серія "Економіка АПК і природокористування". – Вісник ХНАУ, 2008. – №3. – С.120-129.

География мирового развития. Выпуск 2: Сборник научных трудов/ Под ред. Л.М. Синцерова. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. – 496 с.

Запасы воды в мире. Список стран по водным ресурсам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.statdata.ru/zapasi-vody-v-mire

Лихачева А. Вода и мир. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.globalaffairs.ru/number/Voda-i-mir-18239

Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн. 1. – М.: Дрофа, 2008. – 405 с

Мировое водопотребление. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.microarticles.ru/article/vodnie-resyrsi-mira.html

Потребление воды в мире. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.priroda.su/item/1323

Современное состояние орошаемого земледелия в мировой практике. Калашников А.А., к.т.н., Жарков В.А., к.т.н.; Калашникова Л.П., Ангольд Е.В. Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства. http://www.rusnauka.com/26_WP_2012/Agricole/3_116187.doc.htm

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Golikov, A., & Kazakova, N. (2019). Географія світового водоспоживання: стан, динаміка, перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 17-25. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-02