«Віртуальна вода»: значення в світовому виробництві та міжнародній торгівлі

  • Artur Golikov Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0001-6511-3610
Ключові слова: «віртуальна вода», «водний слід продукту», концепція, світове виробництво, міжнародна торгівля, експорт, імпорт, кореляція

Анотація

Одним із шляхів, які сприяють вирішенню проблеми поліпшення водозабезпечення, є вдосконалення просторової організації світової господарської діяльності на основі більш глибокого обліку та раціонального використання водного фактору. Важливу роль в цьому може зіграти вивчення витрат, так званої, «віртуальної води» в розрізі країн і галузей світового господарства. Предметом досліджень є «віртуальна вода» і «водний слід продукту». Завданням дослідження є розкриття сутності цих понять. Обґрунтовується можливість розглядати їх в наукових дослідженнях як синоніми. Показуються досягнення зарубіжних вчених в дослідженні питань про «віртуальну воду» та її витратах в різних галузях світової економіки й країнах світу. Підкреслюється, що згідно з концепцією «віртуальної води», розкритої в працях Дж. Аллена, за допомогою її імпорту й експорту в складі готової продукції (в якості «водного сліду») вона може слугувати додатковим водним джерелом для країн з посушливим кліматом. На підставі ознайомлення зі змістом робіт зарубіжних авторів з «водного сліду продукту», виділені країни з найбільшими обсягами експорту та імпорту «віртуальної води». На підставі виконаного кореляційного аналізу доведено, що тіснота зв'язку між забезпеченістю країн водними ресурсами та експортом ними «віртуальної води», практично відсутня (R = 0,24). На противагу цьому коефіцієнт кореляції між забезпеченістю водними ресурсами основних країн-імпортерів «віртуальної води» і обсягами її імпорту – високий (R = 0,76). Звідси випливає, що «віртуальна вода» вже зараз до певної міри впливає на товарну політику й розвиток господарської діяльності в глобальному масштабі. У перспективі, з ростом значення водного чинника, роль і значення «віртуальної води» буде підвищуватися, і вносити корективи в географію світового виробництва та міжнародну торгівлю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексеевский Н.И., Гладкевич Г.И. Водные ресурсы в мире и в России за 100 лет. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:// www.eco-mnepu.narod.ru/book/2003-5.htm.

Лихачева А. «Вода и мир. Почему не нужно поворачивать сибирские реки». [Электронный ресурс]. — Режим доступа:// www.globalaffairs. ru/ number /Voda-i-mir-18239

Макаров И.А. Международная торговля «виртуальной водой»: теоретиченский фундмент и практическая реализация. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:// https://www.hse.ru/ / Макаров И.А. % 20Международная%20.14.

Allan J.A. (1998) Virtual water: a strategic resource. Global solutions to regional deficits // Groundwater, 36(4), 1998. P. 545-546. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:// https://onlinelibrary. wiley.com/doi/.../j.1745-6584.1998.tb02825.x

Allan J.A. (2002) The Middle East water question: hydro-politics and the global economy. London: I.B. Tauris. ttps: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: //www.amazon.fr/Middle-East-Water-Question-Hydropolitics/ dp/ 1860648134

Bekchanov M., Bhaduri A., Lenzen M., Lamers J. (2012) The role of virtual water for sustainable economic restructuring: evidence from Uzbekistan, Central Asia. ZEF- Discussion Papers on Development Policy No. 167. University of Bonn. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/... /254389076 _The_role _of _virtual _water_for_sustainable.

Earle A. (2001) The role of virtual water in food security in Southern Africa. Occasional paper No. 33, London: School of Oriental and African Studies, University of London. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www. protos. ngo/ sites/ .../W_LAN_E33_role_virtual.pdf

Garrido A., Novo P., Rodríguez Casado R., Varela-Ortega C. (2009) Can virtual water ‘trade’ reduce water scarcity in semi-arid countries? The case of Spain. Paper presented at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, 16-22 August 2009. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:// www.waterfootprint.org/.../Aldaya-el-al-2010-WaterFootprintSpai...

Glossary Water Footprint Network. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: //waterfootprint. org/en/water-footprint/glossary/

Hoekstra A.Y. (2010) The relation between international trade and freshwater scarcity // WTO, Economic Research and Statistics Division, Staff Working Paper ERSD2010-05. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ideas.repec.org/p/zbw/wtowps/ersd201005.htm.

Hoekstra A.Y., Hung P.Q. (2002) Virtual water trade: a quantification of virtual water flows between nations in relation to international crop trade. UNESCO-IHE: Value of Water Research Report Series No. 11. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: waterfootprint. org/media/downloads/Report11.pdf.

The water footprint of humanity - Water Footprint Network [Электронный ресурс]. — Режим доступа: waterfootprint. org/.../ Hoekstra-Mekonnen-2012.

Kumar M.D., Singh O.P. (2005) Virtual Water in Global Food and Water Policy Making: Is There a Need for Rethinking? // Water Resources Management, 19(6), 759-789. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/. ../227450013 _ Virtual _Water_in_Globale com. ua..

Ma J., Hoekstra A.Y., Wang H., Chapagain A.K., Wang D. (2006) Virtual versus real water transfers within China // Philosophical Transactions of the Royal Society: Biological Sciences, 361(1469), 835-842. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https: //www. ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/ PMC1609405/

Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y. (2011) National water footprint accounts: the green, blue and grey water footprint of production and consumption. Volume 2. Appendices. UNESCO-IHE: Value of Water Research Report Series No. 50. waterfootprint.org/.../Report50-NationalWaterFootprints-Vol1.pdf

Verma S., Kampman D.A., van der Zaag P., Hoekstra A.Y. (2008) Going against the flow: A critical analysis of virtual water trade in the context of India's National River Linking Programme. UNESCO-IHE: Value of Water Research Report Series No. 31. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:// https://books.google.com.ua /books? isbn= 9290907193

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Golikov, A. (2019). «Віртуальна вода»: значення в світовому виробництві та міжнародній торгівлі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 10-16. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-01