Сучасний стан та проблеми розвитку туризму в Китаї

  • І. Шамара
  • І. Четверікова
Ключові слова: туризм, міжнародний туризм, внутрішній туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, туристична галузь.

Анотація

У статті розглядаються сучасні тенденції та проблеми розвитку туризму в Китаї. Проаналізовано основні туристичні ресурси країни, статистичні показники та тенденції розвитку в’їзного, виїзного, внутрішнього туризму країни. Розглянуті динаміка внеску туризму у ВВП Китаю, внесок туризму в загальноекономічну зайнятість країни, витрати міжнародних туристів у середині країни та основні категорії відвідувачів.

Виявлено, що вступ Китаю до ЮНВТО привів до лібералізації туристичної галузі і створив умови для подальшого розвитку туризму в країні та доступу на китайський ринок зарубіжних туристичних агентств. Туристичний сектор, що сформувався, робить значний внесок у розвиток національної економіки.

Розглянуті основні проблеми, що стримують розвиток туристичної індустрії в країні та потребують подальшого вирішення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Міжнародний туризм і сфера послуг : підруч. / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Знання, 2008. – 661 c.

Туристична політика зарубіжних країн : підручник / кол.авт.; за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 220 с.

Офіційний сайт Китайської національної туристичної адміністрації організації – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: http://www.cnta.gov.cn

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.e-unwto.org, unwto.org

Офіційний сайт державної служби статистики Китаю – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stats.gov.cn

Офіційний сайт державного видання Китаю «Женьмінь Жибао» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.russian.people.com.cn

Офіційний сайт державного інформаційного агентства «Сіньхуа» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.russian.news.cn

Офіційний сайт Всесвітньої ради з туризму і подорожей – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wttc.org/
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства