Бренд-менеджмент як маркер ефективності сучасного підприємства

  • Т. Шедякова
Ключові слова: бренд, торгова марка, бренд-менеджмент, брендінг, концепція, споживач, підприємство, стратегія

Анотація

Стаття присвячена вивченню такого сучасного інструменту підвищення ринкової конкурентоспроможності підприємства, як бренд-менеджмент у контексті стратегічного розвитку сучасного підприємства. Визначені теоретико-методологічні аспекти формування наукового уявлення про цей вид маркетингової діяльності, а також розглядаються можливі варіанти реалізації цього інструменту в дільності українських підприємств. Визначені внутрішні механізми використання бренд-менеджменту на підприємствах та умови, за яких його доцільно використовувати. Також у статті розгорнута сутність терміна «бренд-менеджмент» та його складових, а також пропонується концептуальний підхід до впровадження бренд-менеджменту в управлінській діяльності

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aaker D. Building Strong Brands. – New York : Free Press, 1996.

Davis S. M. Brand Asset Management : Driving Profitable Growth through Your Brand. – San Francisco : Jossey-Bass a Wiley Company, 2000.

Raggio R. D., Leone R. P. The Theoretical Separation of Brand Equity and Brand Value : Managerial Implications for Strategic Planning // Journal of Brand Management. – 2007 – №4.

Ries A., Trout J. Marketing Warfare – NY : Plume, 1986.

Ries A., Trout J. The Positioning Era Cometh //Advertising Age. – 1972. – Т. 24.
Номер
Розділ
Економіка