Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями

  • О. О. Цьось Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: річка Цир, екологічна оцінка, гідрохімічні показники, клас якості води, категорія

Анотація

Мета. Вивчення екологічного стану річки Цир, аналіз гідрохімічних, трофо-сапробіологічних характеристик та вмісту специфічних речовин токсичної дії, визначення класу та категорії якості води. Методи. Польові, аналітичні. Результати. Розглянуто сучасні підходи до виділення груп чинників антропогенної трансформації річкових басейнів.  З двох створів, розташованих на р. Цир, відібрано проби води та проаналізовано їх за трьома блоками речовин: сольового складу, трофо-сапробіологічного блоку та блоку специфічних речовин токсичної дії. Визначено клас та категорію якості води для кожного блоку. Встановлено, що за показниками гідрохімічного блоку якість води в р. Цир відноситься до І класу та до 1 категорії – відмінні води. В другому блоці речовин екологічний стан води визначає показник вмісту фосфатів, за яким якість води річки відноситься до V класу – дуже погані та 7 категорії – дуже брудні. У третьому блоці якість води вміст купруму визначає екологічний стан води як брудний. Висновки. Вміст біогенних сполук та вмісту купруму визначає стан малої річки Цир як дуже поганий, брудний. Рекомендується слідкувати за динамікою змін якості води у р. Цир.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Геренчук К. І. Природа Волинської області. Л. : Вища школа, 1975. 147 с. 2.

2. Гопчак І. В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.07. Київ. нац. у-т імені Т. Г. Шевченка К.: 2007. 20 с.

3. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем. Т. 1. Рівне: Волинські обереги, 1999. 347 с.

4. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В., Гринюк В. І., Войтишина Д. Й. Відродження систем трансформованих басейнів річок та озер. Рівне: НУВГП, 2012. 246 с.

5. Забокрицька М. П., Нетробчук І. М. Екологічні проблеми використання та охорона річок басейну Прип'яті у Волинській області: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів. 2017. С. 504. URL: https://konfgeolutsk.wordpress.com/.

6. Зузук Ф. В., Колошко Л. К., Карпюк З. К. Осушені землі Волинської області та їх охорона. Луцьк: Волин. нац.. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 293 с.

7. Нетробчук І. М. Оцінка якості поверхневих вод правобережних приток басейну Прип’яті у Волинській області. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2007. № 2. С. 260 – 265.

8. Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. К. : Символ-Т, 1998. 28 с.

9. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області. За ред. В. О. Фесюка. К.: ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ»: 2016. 316 с.

10. Цьось О. О., Музиченко О. С. Аналіз вищої водної та прибережно-водної флори річки Цир: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Смт. Путила, Чернівецька область. 2015. С. 206 – 208.
Як цитувати
Цьось, О. О. (1). Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 27(1-2), 71-76. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/9172
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля