Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків

  • В. Є. Бєкєтов Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
  • Г. П. Євтухова Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
  • О. С. Ломакіна Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Ключові слова: атмосферне повітря, рівень забруднення, індекс забруднення атмосфери, концентрація забруднюючої речовини, Харків

Анотація

Мета. Аналіз та оцінка стану атмосферного повітря м. Харків за період 2010-2015 р.р. на  основі даних щорічних спостережень за забрудненням повітряного басейну. Методи. Теоретичний аналіз та синтез. Результати. Здійснено оцінку екологічного стану атмосферного повітря в м Харків. На підставі аналізу результатів спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології досліджена динаміка зміни рівня забруднення атмосферного повітря протягом 2010-2015 рр. Визначено перелік основних забруднюючих речовин (формальдегід, пил, вуглецю оксид, сажа, фенол, азоту двоокис) і внесок кожної з них до загального рівня забруднення атмосфери. Здійснено порівняльний аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в різних районах міста. Висновки. Якість атмосферного повітря в місті за шкалою індексів забруднення відповідає оцінці «слабко забруднений». Максимально забруднене повітря у Шевченківському району м. Харкова. Для поліпшення якості атмосферного повітря в місті пріоритетними слід вважати комплекс заходів щодо зниження викидів від автотранспорту, як основного джерела забруднення атмосфери.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. Є. Бєкєтов, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
канд. техн. наук , доц

Посилання

Максименко Н. В. , Різник К. Ю., Александрова А. С.Структура і динаміка забруднення атмосферного повітря Харківської області //Людина та довкілля. Проблеми неоекології.№ 3-4,2014.С. 81-94.

Максименко Н. В., Пересадько В. А., Ти-тенко А. В., Кулик М. И. Оцінка атмосферного забруднення, як складова ландшафтно-екологічного планування для прийняття рішень у природоохоронному менеджменті Харківської області // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, № 1147. Серія «Екологія», вип. 12 – 2015. С. 47 -57.

Електронний ресурс. Режим доступу: http://pandia.ru/text/77/196/43656.php.

Руководящий документ «Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89». – М.:Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, Министерство здравоохранения СССР, 1991. – 693с.

Екологічний паспорт Харківської області, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2012 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/Ekologi chny_ pasport_Kharkivskoyi_oblasti_za_2012.docx

Екологічний паспорт регіону Харківська область, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2013 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/ images/doc/%20%20%20%20%202013.doc

Екологічний паспорт Харківської області, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2014 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/ doc/ekopasport %202014.doc

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2012 році, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ NATs_DOP_za_2012_redak.docx

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2013 році, URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ %20%20%20%20%202013%20.doc

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2014 році, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів. URL:
http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ Regionalna%20dopovid%20Kharkivskoi%20obl%20za%202014.doc.
Як цитувати
Бєкєтов, В. Є., Євтухова, Г. П., & Ломакіна, О. С. (1). Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4(26), 97-103. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/7759
Розділ
Антропогенний вплив на природне середовище