Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків

  • В. Є. Бєкєтов O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • Г. П. Євтухова O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
  • О. С. Ломакіна O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Keywords: atmospheric air pollution level, air pollution index, concentration of a pollutant, Kharkiv,

Abstract

Мета. Аналіз та оцінка стану атмосферного повітря м. Харків за період 2010-2015 р.р. на  основі даних щорічних спостережень за забрудненням повітряного басейну. Методи. Теоретичний аналіз та синтез. Результати. Здійснено оцінку екологічного стану атмосферного повітря в м Харків. На підставі аналізу результатів спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології досліджена динаміка зміни рівня забруднення атмосферного повітря протягом 2010-2015 рр. Визначено перелік основних забруднюючих речовин (формальдегід, пил, вуглецю оксид, сажа, фенол, азоту двоокис) і внесок кожної з них до загального рівня забруднення атмосфери. Здійснено порівняльний аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в різних районах міста. Висновки. Якість атмосферного повітря в місті за шкалою індексів забруднення відповідає оцінці «слабко забруднений». Максимально забруднене повітря у Шевченківському району м. Харкова. Для поліпшення якості атмосферного повітря в місті пріоритетними слід вважати комплекс заходів щодо зниження викидів від автотранспорту, як основного джерела забруднення атмосфери.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

В. Є. Бєкєтов, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
канд. техн. наук , доц

References

Максименко Н. В. , Різник К. Ю., Александрова А. С.Структура і динаміка забруднення атмосферного повітря Харківської області //Людина та довкілля. Проблеми неоекології.№ 3-4,2014.С. 81-94.

Максименко Н. В., Пересадько В. А., Ти-тенко А. В., Кулик М. И. Оцінка атмосферного забруднення, як складова ландшафтно-екологічного планування для прийняття рішень у природоохоронному менеджменті Харківської області // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, № 1147. Серія «Екологія», вип. 12 – 2015. С. 47 -57.

Електронний ресурс. Режим доступу: http://pandia.ru/text/77/196/43656.php.

Руководящий документ «Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89». – М.:Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, Министерство здравоохранения СССР, 1991. – 693с.

Екологічний паспорт Харківської області, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2012 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/Ekologi chny_ pasport_Kharkivskoyi_oblasti_za_2012.docx

Екологічний паспорт регіону Харківська область, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2013 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/ images/doc/%20%20%20%20%202013.doc

Екологічний паспорт Харківської області, затв. Департаментом екології та природних ресурсів Харківської області державної адміністрації, 2014 р. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/ doc/ekopasport %202014.doc

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2012 році, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів. URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ NATs_DOP_za_2012_redak.docx

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2013 році, URL: http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ %20%20%20%20%202013%20.doc

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області у 2014 році, Харківська обласна державна адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів. URL:

http://ecodepart.kh.gov.ua/images/doc/ Regionalna%20dopovid%20Kharkivskoi%20obl%20za%202014.doc.

How to Cite
Бєкєтов, В. Є., Євтухова, Г. П., & Ломакіна, О. С. (1). Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків. Man and Environment. Issues of Neoecology, (3-4(26), 97-103. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2016-26-12