Стан популяції конвалії звичайної (Convallaria Majalis L.) в умовах сугрудів Ківерцівського лісгоспу Волинської області

  • О. С. Музиченко Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: Convallaria majalis L., флористичний склад, вікова структура, онтогенетична структура, освітленість

Анотація

Мета. Вивчення еколого-біологічних та еколого-ценотичних особливостей зростання C. majalis (L.) в умовах сугрудів Ківерцівського лісгоспу Волинської області. Методи. Польові, біометричні, статистичні.

Результати. Досліджено екологічні умови зростання конвалії звичайної (Convallaria majalis L.)  в умовах сугрудів Ківерцівського лісгоспу. Наведена характеристика виду як одного з домінантів трав’яно-чагарничкового ярусу. Встановлено флористичний склад лісових фітоценозів за участю виду. Проаналізована вікова та онтогенетична структура на основі встановлення онтогенетичних спектрів і типів популяцій. Описано вплив освітленості на параметри морфометричних показників надземних органів C. majalis L.: ширину та довжину листкової пластинки, кількість квіток та плодів. Висновки. В умовах сугрудів популяція C. majalis (L.) має неповночленні спектри, які належать до нормального та інвазійного типів. Рівень освітленості суттєво не впливає на морфометричні показники листкової пластинки, цвітіння та плодоношення і стан популяції C. majalis (L.) та її розвиток залежить, в першу чергу, від внутрішніх ритмів онтогенезу та антропогенного впливу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. С. Музиченко, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. біол. наук, доц.

Посилання

Алексеев В. А. Световой режим леса. Л. : Наука, 1975. 225 с.

Григора І. М., Соломаха В. А. Основи фітоценології. К. : Фітосоціоцентр, 2000. 240 с.

Гриник Е. Н., Рябчук В. П. Зависимость биологического запаса ландыша майского от полноты древостоя и типа лесорастительных условий. // материалы Междунар. научн.-практ. конф. «Устойчивое управление лесами и рациональное лесопользование», (Минск, 18–21 мая 2010 г.), Минск, 2010. Т. 1. С. 154–157.

Лебедева Н. В. Дроздов Н. Н., Криволуцкий Д. А. Биоразнообразие и методы его оценки. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1999. 95 с.

Переходько О. М. Залежність морфомет-ричних параметрів конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) від лісівничо-таксаційних показників лісорослинних умов // Науковий вісник УкрДЛТУ. 2005. Вип. 15.3. С. 60 63.

Работнов Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах// Труды ботанического ин-та АН СССР. 1950.Сер. 3. Геоботаника, вып. 6. С. 7–204.

Рябчук В. П., Переходько О. М. Конвалія звичайна (Convallaria majalis L.) в умовах Заходу України.//Науковий вісник УкрДЛТУ. 2004. Вип. 14.1. С. 8 12.

Рябчук В. П., Заячук В. Я., Горбенко Н. Є., Переходько О. М. Лікарські рослини лісових та суміжних територій, їх ресурси та перспективи плантаційного вирощування у Західному регіоні України.// Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: НЛТУУ. 2006. Вип. 32. С. 34 38.

Уранов А. А. Онтогенез и возрастной состав популяций // Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений. М. : Наука, 1967. С. 3–8.
Як цитувати
Музиченко, О. С. (1). Стан популяції конвалії звичайної (Convallaria Majalis L.) в умовах сугрудів Ківерцівського лісгоспу Волинської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4(26), 75-82. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/7756
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля