Характеристика природно-заповідного фонду Волинської області

  • Л. Д. Гулай Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Б. І. Сакура Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: природно-заповідний фонд, національний природний парк, природно-заповідний об’єкт, Волинська область

Анотація

Мета. Оцінка стану природно-заповідного фонду Волинської області, виявлення основних тенденцій його розвитку. Методи. Географічний аналіз і синтез. Результати. Охарактеризовано аспекти природно-заповідного фонду Волинської області. Проаналізована структура природно-заповідний фонду. Три національні природні парки існують в межах Волинської області. За останні роки існує динаміка до збільшення кількості об’єктів природно-заповідного фонду області. За 2010 – 2015 роки кількість об’єктів природно-заповідного фонду Волинської області збільшилася з 370 до 388. Також протягом останніх років відбувається збільшення фінансування  природно заповідного фонду області. Висновки. Існує чітка тенденція до зростання кількості та площі природно-заповідних об’єктів та територій в межах області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. Д. Гулай, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
д-р хім. наук

Посилання

Ковальчук І. П., Фесюк В. О., Павловська Т. С., Рудик О. В. Природно-заповідна мережа Волинської області: параметри сучасного стану, показники динаміки, картографічні моделі// Часопис картографії : зб. наук. праць. К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 64–78.

Ковальчук І. П., Іванов Є. А., Свідерко І. Б. Географічні закономірності територіального розподілу об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області // Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині : наук. вісн. – Л. : УкрДЛТУ, 2004. Вип. 14 (8). – С. 51–62.

Природно-заповідний фонд Волинської області (Огляд територій і об’єктів природно-заповідного фонду в розрізі районів) / упоряд. : М. Химин та ін. – Луцьк : Ініціал, 1999. – 48 с.

Химин М. В. Сучасний стан природно-заповідного фонду Волинської та Рівненської областей // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. № 11 (ч. ІІ). – С. 47–55.

Грищенко Ю. М.,Якимчук А. Ю. Природно-заповідні території та об’єкти лісового фонду (організація, охорона, управління) – Рівне : Волин. обереги, 2007. – 144 с.

Романюк Й. Я. Природно-заповідний фонд Волинської області. Луцьк, 1987. – 65 с.

Екологічний паспорт. Волинська область / Міністерство екології та природних ресурсів України. –2015. – URL: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/ volynska.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Волинській області за 2012 рік [Електронний ресурс] / Волинська обласна державна адміністрація, Управління екології та природних ресурсів. – 2013. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/volynska%202012.pdf.

Довкілля Волині 2009 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2010. – 145 с.

Довкілля Волині 2010 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2011. – 143 с.

Довкілля Волині 2011 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2012. – 145 с.

Довкілля Волині 2012 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2013. – 153 с.

Довкілля Волині 2013 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2014. – 145 с.

Довкілля Волині 2014 : Статистичний збірник / За ред. Науменка В. Ю. – Луцьк : Головне управління статистики у Волинській області, 2015. – 162 с.
Як цитувати
Гулай, Л., & Сакура, Б. (1). Характеристика природно-заповідного фонду Волинської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4(26), 62-68. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/7754
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля