Оцінка ризику для здоров’я людей, обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод за допомогою методики RAIS (US-EPA)

  • О. М. Крайнюков Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • А. В. Якушева Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: підземна вода, шахтні колодязі, питна вода, нафтопродукти, здоров’я населення, оцінка ризику

Анотація

Мета. Оцінки ризику загрози здоров’ю населення, обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод із шахтних колодязів. Методи. Використовувалась методика RAIS (US-EPA). Результати. Наведено результати оцінки ризику для здоров’я людей при використанні питної води із шахтних колодязів, в якій виявлено забруднення нафтопродуктами. Для розрахунку ризику використано результати вимірювання вмісту нафтопродуктів у питній воді, яка відбиралась із шахтних колодязів у 2015 р. при обстеженні басейну р. Сів. Донець у межах Балакліївського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Висновки. Найбільш чутливі до забруднювача діти; найбільша тяжкість впливу фіксується при тривалому дермальному контакті. Найвищий рівень ризику виникнення хронічних ефектів спостерігається в с. Андріївка Балакліївського району і в с. Стара Гнилиця Чугуївського району.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. М. Крайнюков, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
д-р геогр. наук, доц.,
А. В. Якушева, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
студентка екологічного ф-ту

Посилання

International Programme on Chemical Safety [Електронний ресурс] – URL: http://www.who.int/ipcs/en/

R. Pool and E. Rusch Identifying and Reducing Environmental Health Risks of Chemicals in Our Society: Workshop Summary / Pool R., Rusch E. – Washington: Institute of medicine, The National Academies Press, 2014. C. 180.

Risk Characterization Handbook [Електронний ресурс] – URL: https://www.epa.gov/ risk/risk-characterization-handbook

The Risk Assessment Information System (RAIS) [Електронний ресурс] – URL: https://rais.ornl.gov/

U.S. EPA (Environmental Protection Agency). (2011) Exposure factors handbook: 2011 edition. National Center for Environmental Assessment, Washington, DC; EPA/600/R-09/052F: http://www.epa.gov/ncea/efh. P. 1466.

WHO Guidelines for drinking-water quality (4th ed.)World Health Organization, Geneva, Switzerland (2011)/URL :http://www.who.int/water_ sanita-tion_health/publications/2011/dwq_guidelines/en

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря: методичні рекомендації / МОЗ: наказ №184 від 13.04.2007 р. К., 2007. 28 с.

Хвесик М.А., Яроцька О.В. Управління водними ресурсами України. К.: РВПС НАН України, 2004.–52с.
Як цитувати
Крайнюков, О. М., & Якушева, А. В. (1). Оцінка ризику для здоров’я людей, обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод за допомогою методики RAIS (US-EPA). Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4(26), 46-50. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/7752
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля