Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві

  • Г. В. Тітенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Д. О. Лісовенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: громадські природоохоронні організації, екологічний рух, «зелений» рух,

Анотація

Мета. Дослідити довіру українського суспільства до громадських природоохоронних організацій. Методи. Формалізоване інтерв’ю, статистична обробка масиву соціологічних даних. Результати. Респонденти в більшій мірі схильні довіряти інформації про стан довкілля від природоохоронних організацій ніж інформації від органів місцевої влади. Висновки. Нагальною потребою є поширення інформації про довкілля серед українського суспільства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Г. В. Тітенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук, доц.

Посилання

1. Гидденс Э. Социология. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. — 704 с.

2. Некос А. Н. До питання екологічної небезпеки полігонів ТПВ для компонентів геосистем [Електронний ресурс] / А. Н. Некос, Ю. В. Буц – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbgo_2012_16_9

3. Паспорт Дергачівського району за 2016 рік [Електронний ресурс] // Дергачівська районна державна адміністрація – Режим доступу до ресурсу: http://dergachirda.gov.ua/page_172823

4. Inglehart R. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. — Princeton: Princeton University Press, 1977.

5. Стегній О. Г. Екологічний рух в Україні: соціологічний аналіз / О. Г. Стегній. – Київ: КМ Академія, 2001. – 243 с.

6. Цінності українців pro et Contra реформ в Україні. [Електронний ресурс] // СОЦИС. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.socis.kiev.ua/ua/press/tsinnosti-ukrajintsiv-pro-et-contra-reform-v-ukrajini.html.

7. Стратегія розвитку Харківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.
Як цитувати
Тітенко, Г. В., & Лісовенко, Д. О. (1). Особливості та місце громадських природоохоронних організацій в українському суспільстві. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (1-2(25), 94-98. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6320
Розділ
Екологічна та географічна освіта

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

<< < 1 2