Елементарні процеси грунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова

  • Г. В. Тітенко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Ю. О. Масто Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • А. Г. Гарбуз Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  • Н. І. Ноженко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Мета. Дослідження елементарні процеси ґрунтоутворення (ЕПГ) заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова. Методи. Комплекс польових, хіміко-аналітичних методів та методів обробки отриманих даних (в т.ч. методів інтерполяції, кластеризації й т.ін.) Результати. За допомогою методу експертного оцінювання здійснено оцінку інтенсивності елементарних процесів ґрунтоутворення на території дослідження. Надано кислотно-основну характеристику генетичних горизонтів грунтів заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова. Здійснено припущення про наявність природного високоємного сорбційного і хемосорбційного латерального кислотно-лужного геохімічного бар’єру на території дослідження. Висновки. Найбільш поширеними та вираженими елементарними процесами ґрунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харків є гумусо-ілювіальний та глинисто-ілювіальний процеси, що належать до ілювіально-акумулятивних процесів. Загалом переважають процеси акумуляції речовини та енергії, що дозволяє говорити про наявність природного геохімічного бар’єру на території дослідження, що зумовлено особливостями рельєфу та складом ґрунтоутворюючих порід.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Е. В. Аринушкина. – М.: Издательство Моск. ун-та, 1970. – 487 с.

2. Годельман Я. М. Неоднородность почвенного покрова и использование земель / Яков Моисеевич Годельман. – М.: Наука, 1981. – 200 с.

3. Денисик Г. І. Сучасні ландшафти заплави Південного Бугу та їх раціональне використання / Г. І. Денисик. // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. – 2014.

4. Добровольский Г. В. Роль почв в биосфере. Почвы и биоразнообразие / Г. В. Добровольский, С. Я. Трофимов. – Москва-Тула: Изда-тельство Моск. ун-та, 2004. – 228 с. – (Выпуск 4).

5. Касимова Н. С. Геохимические барьеры в зоне гипергенеза / Н. С. Касимова, А. Е. Воробьева. – М.: изд-во Моск. ун-та, 2002. – 395 с.

6. Лапигін Д. Ю. Управлінські рішення [Електронний ресурс] / Д. Ю. Лапигін // Ексмо. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://rua.pp.ua/upravlencheskie-resheniya-lapigiin.html.

7. Назаренко І. І. Грунтознавство. Підручник / І. І. Назаренко, С. М. Польшина, В. А. Нікорич. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 400 с.

8. Перельман А. И. Геохимия ландшафта. Учебник / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – М.: Издательство Моск. ун-та, 1999. – 610 с.

9. Почвоведение. Учеб. для ун-тов. в 2 ч. / [В. А. Ковда, Б. Г. Розанов, Г. Д. Белицина та ін.] // Ч. 1. Почва и почвообразование / [В. А. Ковда, Б. Г. Розанов, Г. Д. Белицина та ін.]. – М.: Высш. шк., 1988. – С. 400.
Як цитувати
Тітенко, Г. В., Масто, Ю. О., Гарбуз, А. Г., & Ноженко, Н. І. (1). Елементарні процеси грунтоутворення заплавних ландшафтів р. Уди в межах м. Харкова. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (1-2(25), 47-54. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6313
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля