Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області

  • Н. В. Максименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Н. В. Хоружа Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: метеорологічний потенціал, атмосфера, самоочисна здатність, просторова оцінка, Полтавська область, розсіювання, забруднення

Анотація

Мета.  Просторово-часова оцінка метеорологічного потенціалу атмосфери Полтавської області.

Методи. Згідно В. А. Барановського, картографічні. Результати. На основі аналізу просторових і часових відмінностей метеорологічних показників 2014 року розраховано метеорологічний потенціал для всіх районів Полтавської області у розрізі місяців. Визначено, що найнижчий потенціал самоочищення атмосфери спостерігається в літній сезон у південній частині області. Це зумовлює переважання процесів накопичення шкідливих речовин у повітрі. Найвища самоочисна здатність атмосфери і, як наслідок домінування процесів розсіювання забруднення, переважно спостерігається в зимовий сезон у північних та центральних районах області. Картографічні твори, що містяться у статті, дають змогу зробити просторову оцінку розподілу метеорологічного потенціалу протягом року і скорегувати відповідно до цього, викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Висновки. Доцільно рекомендувати будівництво промислових підприємств і заводів на півночі області, де їх діяльність завдасть меншої шкоди довкіллю. Не слід розміщувати підприємства в Великобагачанському, Миргородському та Зінківському районах, так як природні умови цих територій є найсприятливішими для відпочинку та оздоровчо-лікувальних закладів

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Н. В. Максименко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук, доц.,

Посилання

1. Безуглая Э. Ю. Метеорологический потенциал и климатические особенности загрязнения воздуха / Э. Ю. Безуглая. – Л. : 1980. – 184 с.

2. Берлянд М. Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М. Е. Берлянд, Э. Ю. Безуглая – Л.: 1985. – 272 с.

3. Пономаренко И. Н. О метеорологической обусловленности загрязнения воздуха / И. Н. Пономаренко Д. К. Огановская, З. И. Глущенко. – Тр. УкрНИГМИ. – 1979. – Вып. 176. − С. 83−95.

4. Маренко А. Н., Семенова А. П., Козленко Т. В. О характеристике условий рассеяния примесей по данным о турбулентном обмене на територии Украины // Тр. УкрНИГМИ. – 1991. – Вып. 241. – С. 24–33.

5. Рыбченко А. А. К вопросу о ветровом переносе веществ / А. А. Рыбченко. – Тр. УкрНИГМИ. – 1991. – Вып. 241.

6. Сонькин Л. Р. Синоптико-статистический анализ и прогноз загрязнения атмосферы / Л. Р. Сонькин. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 224 с.

7. Царев М. А. К вопросу о загрязнении воздуха при туманах / М. А. Царев // Сб. трудов ГГО. 1975. – № 352. – С. 113 - 118.

8. Степаненко С.Н. Метеорологический фактор разбавления примеси как показатель потенциала загрязнения атмосферы / С.Н. Степаненко, Н.Б. Овчинникова, В.Г. Волошин, Н.Н. Гончаренко // Український гідрометеорологічний журнал. – 2007. – Вип.2. – С.5-15.

9. Гончаренко Н. Н. Оценка потенциала загрязнения атмосферы для крупных центров Украины / Н. Н. Гончаренко // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2004. – Вип.48. – С.159-164.

10. Барановський В. А. Картографування стійкості геосистем – новий напрям тематичного картографування / В. А. Барановський, П. Г. Шищенко // Проблеми безперервної геогр. освіти і картографії: зб. наук. праць. – К. : ЗАТ «Інститут передових технологій», 2005. – Вип. 5. – С. 10-15.

11. Вербицька О. А. Метеорологічний потенціал Харківського району Харківської області / О. А. Вербицька, Н. В. Максименко // Регіона-льні екологічні проблеми. Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, магіст-рантів та аспірантів. – Одеса : ОДЕКУ, 2012. – С. 52-53

12. Вербицька О. А. Річна динаміка метеоро-логічного потенціалу півня Харківської області / О. А. Вербицька, Н. В. Максименко // «Охорона довкілля» - Збірник наукових праць VIІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань (19 – 20 квітня 2012 р., ХНУ В.Н. Каразіна). – Х.: ХНУ . В.Н.Каразіна, 2012. – С. 17-22

13. Календар погоди за 2014 рік: [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.gismeteo.ua

4. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області 2014 р. – Полтава : 2016. – 78с.
Як цитувати
Максименко, Н. В., & Хоружа, Н. В. (1). Просторова оцінка метеорологічного потенціалу території Полтавської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (1-2(25), 37-46. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6312
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>