Гідробіологічна оцінка як складова екологічної оцінки якості поверхневих вод

  • Г. В. Коробкова НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Ключові слова: поверхневі води, якість води, екологічна оцінка, екологічний стан, методи біоіндикації, Сіверський Донець, Харківська область

Анотація

Мета. Апробація методу екологічної оцінки якості поверхневих вод у частині використання біологічних показників. Методи. Біологічні та гідробіологічні. Результати. Надано екологічної оцінки якості вод річки Сіверський Донець і його основних приток в межах Харківської області за біологічними показниками якості поверхневих вод, які використовуються в методиці екологічної оцінки якості поверхневих вод (редакція 2012 р).Значення узагальненого біологічного індексу (ІБ) за середніми значеннями показників свідчать, що води досліджуваних ділянок річок відносяться до ІІ та ІІІ класів якості вод і оцінюються як «добрі» та «задовільні»  за станом, «чисті» та «забруднені» за ступенем чистоти (забрудненості). Ділянки з найгіршими значеннями узагальнюючих біологічних показників зазнають найбільшого антропогенного навантаження. ВВІ чутливіше реагував на антропогенне навантаження та мав більший діапазон змін ніж ТВІ. Висновки. При оцінці екологічного стану водних об'єктів безумовно необхідно враховувати роль біологічної складової для відображення реального стану водних екосистем, що відображає ступень благополуччя екосистем водного тіла в цілому.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Dick de Zvart. Monitoring water quality in future.Vol.3. Biomonitoring. Bilthoven, the Netherlands, 1995.– 83p.

2. Stagg R.M. North Sea Task Force Biological Effects Monitoring Programme // North Sea Pollution. Int.conf.10-14.09.90. Amsterdam, the Netherlands, 1990.– P. 195-208.

3. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями (проект)/ А. В. Гриценко, О. Г. Васенко, Г. А. Верні-ченко та ін. – Х.: УкрНДІЕП. – 2012. – 37 с.

4. Комплексні експедиційні дослідження екологічного стану водних об’єктів басейну р. Уди (суббасейну р. Сіверський Донець) / О. Г. Васенко, М. Л. Лунгу, Ю. А. Ільєвська, О. В. Клімов та ін. / Під ред. О. Г. Васенко. – Х.: ВД «Райдер», 2006. – 156 с.

5. Сучасний екологічний стан української частини річки Сіверський Донець (експедиційні дослідження) / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, Г.В. Коробкова та ін.: за ред. д-ра геогр. наук, проф. А.В. Гриценка, канд. біол. наук, доц. О.Г. Васенка. – Х.: ВПП "Контраст", 2011. – 340 с. – ISBN 978-966-8855-72-6

6. Гриценко А. В., Васенко А. Г., Лунгу М Л.. и др. Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р.Припять. Под общей редакцией М. Ю. Калинина и А. Г. Ободовского. – Минск: Белсэнс, 2003. – 269 с.

7. Васенко А. Г., Петренко О. Н., Климов А. В. и др. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины. – К.: Академпериодика, 2002. – 355 с.

8. Васенко О. Г., Рибалова О. В., Коробкова Г. В. Комплексна оцінка екологічного стану басейну річки Лопань у Харківській області // Экология и промышленность. – 2012. - №4 (33). – С. 114-118

9. Романенко В. Д., Афанасьев С. А., Ляшенко А. В., Васенко А. Г. Концептуальные основы мониторинга биоразнообразия и биоре-сурсов водных объектов нижнего Дуная // Гидробиологический журнал – Том 48, №1 – 2012 – С.3-15

10. Экологическое состояние трансграничного участка Днепра (Украина – Беларусь) и интеркалибрация результатов гидробиологической оценки: монография / под ред. С. А. Афанасьева, Т. Н. Середы. – К.: Кафедра, 2015. – 116 с.

11. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод /[О. М. Арсан, О. А. Давидов, Т. М. Дьяченко та ін.]; заред. Романенко В. Д. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с.

12. Методика эколого - водохозяйственной оценки водных объектов. В.В.Шабанов, В.Н.Маркин. Монография. - М.: ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА-им.К.А.Тимирязева. 162с. ISBN 978-5-89231-280-6

13. Chaphekar S.B. An overview on bio-indicators //J.Environ.Biol. – 1991 – V.12, Spec.Numb. – P. 163-168

14. Bervoets L., Bruilants B., Marquet P., e.a. A proposal for modification on the Belgian biotic index method // Hydrobiologia – 1989 – V.179, N3 – P. 223-228

15. Aviles G.J. Aplicacion de los metodos bio-logicos para la determinacion de la calidad de las aquas en los rios // Ing. civ. – 1992 – N86 – P. 125-130.
Як цитувати
Коробкова, Г. В. (1). Гідробіологічна оцінка як складова екологічної оцінки якості поверхневих вод. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (1-2(25), 31-36. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6311
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля