Алгоритми і способи визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води

  • О. М. Крайнюков Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: біотест, токсичність, стічні води, поверхневі води, гостра токсичність, хронічна токсичність, генотоксичні і мутагенні властивості

Анотація

Мета. Визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води. Методи. Біотестуання. Результати. Представлено результати експериментального дослідження, в рамках виконання якого розроблені алгоритми і способи кількісного визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води за допомогою методик біотестування на церіодафніях. Розроблені класифікаційні шкали базуються на узагальненні великого масиву багаторічних експериментальних даних з визначення токсичності понад 3600 проб стічних вод підприємств різних галузей економіки та якості близько 2000 проб води поверхневих водних об’єктів у басейнах Сіверського Донця, Дніпра, Дністра, Дунаю,  Західного Бугу та Південного Бугу. Висновки. Для методик біотестування встановлено такі метрологічні характеристики: похибку результатів біотестування; відтворюваність результатів біотестування; норматив оперативного контролю відтворюваності результатів біотестування; діапазон реагування тест-об’єкта. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. М. Крайнюков, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
докт. геогр. наук, доц.

Посилання

1. Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень/ за ред. І. Т. Олексіва та Л. П. Брагінського. – Львів: Світ, 1995. – 437 с.

2. Строганов Н. С. Методика определения токсичности водной среды/ Н. С. Строганов// Методики биологических исследований по вод-ной токсикологии. – М.: Наука, 1971. – С. 14-61.

3. Патент на корисну модель №65090. Спосіб визначення рівня гострої летальної токсичності зворотної води / О.М. Крайнюков, А.М. Крайнюкова; зареєстровано в державному ре-єстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2011. (11) 65090 (13)U (51) МПК (2011) GO1N 33/18.

4. Патент на корисну модель №67014. Спосіб визначення рівня хронічної токсичності природної води/ О. М. Крайнюков, А. М. Крайнюкова; зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2012. (11) 67014 (13)U (51) МПК (2012) GO1N 33/18.

5. Водний кодекс України. Затверджено Верховною Радою України від 06.06.1995р.

6. Закон України про метрологію і метро-логічну діяльність. Затв. Постановою Верховної Ради України від 11.02.1998. №113/98-ВР. 1998.

7. Метрологічне забезпечення. Оцінка стану вимірювань в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального вико-ристання природних ресурсів: КНД 211.0.0.061 – 97. Затв. наказом Мінекобезпеки України від 02.06.1997р. – Київ, 1997. №83. – 31с.

8. Крайнюков О. М. Метрологічне забезпечення оцінки токсичності води методом біотестування / О. М. Крайнюков // Людина і довкіл-ля. Проблеми неоекології. – 2012. – №1-2. – С. 45-49.

9. Крайнюков О. М. Науково-методичні основи нормування антропогенного забруднення аквальних ландшафтів. Монографія / О. М. Крайнюков; за ред. А. В. Гриценка, А. М. Крайнюкової. – Х.: Екограф, 2013. – 260 с.
Як цитувати
Крайнюков, О. М. (1). Алгоритми і способи визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (1-2(25), 14-19. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/6309
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля