Інтегральна оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Західний Буг в межах Волинської області

  • Л. П. Козицька Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • О. С. Музиченко Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: поверхневі води, джерела забруднення, якість води, інтегральний індекс, екологічна оцінка

Анотація

Із використанням моніторингової інформації розрахованo блокові та інтегральний індекс екологічної оцінки якості поверхневих вод р. Західний Буг та її приток за 2013-2014 рр., визначений клас та категорії якості води в басейні Західного Бугу.

Поверхневі води Західного Бугу та його приток відповідають ІІ – ІІІ класам якості.  Перевищення вмісту забруднюючих речовин зафіксовано за еколого-санітарними показниками (NH4+, NO2-) та специфічними речовинами токсичної дії (Fe).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. С. Музиченко, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. біол. наук, доц.

Посилання

1. Боднарчук Т. В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів’ях басейнів Дністра та Західного Бугу / Т. В. Боднарчук. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. – 20 с.

2. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. – К. – 2006.

3. Забокрицька М. Р. Міжнародне співробітництво в галузі охорони вод транскордонного басейну Західного Бугу / М. Р. Забокрицька // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців «Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво». – Луцьк: РВВ «Вежа», 2006. – Т. 2. – С. 395–397.

4. Інформаційний бюлетень про якісний стан поверхневих вод в басейні р. Західний Буг у 2013 році. – Луцьк. – 2014. – 33 с.

5. Інформаційний бюлетень про якісний стан поверхневих вод в басейні р. Західний Буг у 2014 році. – Луцьк. – 2015. – 42 с.

6. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / А. В. Гриценко, О. Г. Васенко, Г. А. Верніченко та ін. – Х. : УкрНДІЕП, 2012. – 37 с.

7. Яцик А. В. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод Волинської області / А. В. Яцик, І. В. Гопчак // Водне господарство України. – 2007. – №2. – С. 20–24.
Як цитувати
Козицька, Л. П., & Музиченко, О. С. (1). Інтегральна оцінка екологічного стану поверхневих вод річки Західний Буг в межах Волинської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4(24), 78-83. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/5559
Розділ
Антропогенний вплив на природне середовище