Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам’ятки природи «Оконські джерела»

  • З. В. Лавринюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • О. А. Караїм Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: Оконські джерела, екологічний аудит, якість води

Анотація

Розглянуто основні аспекти екологічного аудиту гідрологічної пам’ятки природи «Оконські джерела». Методами фотометричного і потенціометричного аналізів визначено вміст йонів амонію, нітрит та нітрат йонів у поверхневих водах. Встановлено, що вміст досліджуваних йонів не перевищує гранично допустимих норм. Екологічний стан гідрологічної пам’ятки природи «Оконські джерела» можна вважати задовільним.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. А. Караїм, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
канд. екон. наук

Посилання

1. Петрук А. У долині річки Оконки / А. Петрук // Нова доба. – 1998. – 5 верес. – С. 3.

2. Ильин Л. В. Водоемы замедленного водообмена Украины : ресурсы и проблемы рационального использования / Л. В. Ильин // Прикладная лимнология. Лимнологическое и геоморфологическое обеспечение рационального природопользования : сб. науч. ст. – Минск : изд-во БГУ, 2002. – Вып. 3. – С. 265–271.

3. Ільїн Л. В. Озера Волині. Лімно-географічна характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 140 с.

4. Природа Волинської області / за ред. К. І. Геренчука. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1975. – 147 с.

5. Керівний нормативний документ 211.1.4.030-95. Методика визначення амоній-іонів з реактивом Неслера в стічних водах. – К., 1995. – С. 7–12.

6. Керівний нормативний документ 211.1.4.023-95. Методика визначення нітрит-йонів з реактивом Гріса в поверхневих та очищених стічних водах. – К., 1995. – С.4–10.

7. Аналізатор іонів АІ-123. Керівництво з експлуатації. – ПБФ ДЕСКК, 2007. – 36 с.

8. СанПиН 4630–88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.
Як цитувати
Лавринюк, З. В., & Караїм, О. А. (1). Екологічний аудит та шляхи покращення якості води гідрологічної пам’ятки природи «Оконські джерела». Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4(24), 49-54. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/5554
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)