Дослідження просторово-часових особливостей розвитку тваринництва України

  • С. Г. Мельниченко Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006 https://orcid.org/0000-0002-5940-7943
  • Л. М. Богадьорова Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006 https://orcid.org/0000-0002-9072-3434
Ключові слова: тваринництво, спеціалізація, сільське господарство, коефіцієнт територіальної локалізації

Анотація

Актуальність. Протягом декількох десятків років в тваринництві помітні негативні тенденції, які в подальшому можуть стати передумовами продовольчої кризи на території України. Саме тому, дослідження просторово-часової динаміки, а також виділення районів спеціалізації окремих галузей тваринницького сектору є досить важливим та актуальним.

Мета. Дослідження спеціалізації тваринницького комплексу України та виявлення галузевих диспропорцій у тваринництві по регіонах України.

Методи.  Статистичний,  картографічний, порівняльно-географічний.

Результати. На підставі статистичного аналізу даних Головного управління статистики щодо розвитку тваринницької галузі на території України виявлено, що по всіх галузях, окрім птахівництва, помітною є тенденція до скорочення поголів’я. На основі зібраних статистичних даних розраховано коефіцієнти спеціалізації по галузям тваринництва та за результатами розрахунків розроблено картосхеми, на яких визначено просторово-часові тренди зміни районів спеціалізації галузей тваринницького комплексу України. Визначено головні причини, які негативно вплинули на розвиток тваринництва України, до яких віднесено: недостатню державну та фінансову підтримку галузі; зменшення частки сільського працездатного населення; відсутність дотацій для тваринницької галузі; нерентабельність виробництва; застаріла матеріальна база та трудоємкість виробництва.

Висновки. Виявлено, що за галузями тваринництва поголів’я тварин за останні десять років має тенденцію до скорочення. Позитивна динаміка наявна лише в птахівництві. Причини, які призвели до негативних тенденцій у тваринництві, стали подальшою основою задля розробки рішень, які б могли вирішити ці проблеми. До них слід віднести: фінансова підтримка галузі та залучення інвестицій; державні дотації; розвиток селекційно-племінної справи; оновлення матеріально-технічної бази.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

С. Г. Мельниченко , Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006

здобувачка ступеня доктора філософії другого року навчання

Л. М. Богадьорова , Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006

кандидат  географічних наук, доцент, доцент кафедри науки про Землю та хімію

Посилання

Andriichuk, V. H. (2014). Problematic aspects of regulating the functioning of agro-industrial compa-nies. Ekonomika APK, 2, 5-21. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_2_3 (In Ukrainian)

Putsenteilo, P. R. (2013). Strategic directions of the development of animal husbandry of Ukraine. In-novatsiina ekonomika, 8, 12-16. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_3 (In Ukrainian)

Sabluk, P. T. (2008). World problems of providing humanity with food and the role of Ukraine in solv-ing them. Ekonomika i prohnozuvannia, 3, 9-19. (In Ukrainian)

Lupenko, Yu. O., Sabluk, P. T., Mesel-Veseliak, V. Ya., & Fedorov, M. M. (2014). Results and problems of agricultural reform in Ukraine. Ekonomika APK, 7, 26-38. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2014_7_8 (In Ukrainian)

Sabluk, P. T., Mesel-Veseliak, V. Ya., & Fedorov, M. M. (2009). Agrarian reform in Ukraine (achieve-ments, problems and ways to solve them). Ekonomika APK, 12, 3-14. (In Ukrainian).

Lavruk, V. V. (2016). Modernization of the animal husbandry industry as a condition for food security of the population of Ukraine. Ekonomika APK, 12, 43-50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_12_8 (In Ukrainian)

Kukhar, O. H. (2003). Modern trends in the development of animal husbandry in Ukraine. Efektyvna ekonomika, 8, 1-6. (In Ukrainian)

Bryk, M. M. (2018). Current state and prospects for the development of the animal husbandry industry in Ukraine. Ekonomichnyi analiz, 28 (4), 331-337. http://dx.doi.org/10.35774/econa2018.04.331 (In Ukrainian)

Opio, C., Gerber, P., & Steinfeld, H. (2012). Livestock and the environment: addressing the conse-quences of livestock sector growth. Advances in Animal Biosciences, 2 (3), 601-607. https://doi.org/10.1017/S204047001100286X

Hutsalenko, O. O., & Pavliuk, M. M. (2019). Modern trends in the development of animal husbandry in Ukraine. Ekonomika. Finansy. Pravo, 4 (1), 6-9. Retrieved from http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/23014.pdf (In Ukrainian)

Heraimovych, V. L., Humeniuk, I. L., & Kubai, O. H. (2019). Current state of development of the indus-try and export of animal husbandry products of Ukraine. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 5, 36-45. https://doi.org/10.37128/2411-4413-2019-5-4 (In Ukrainian)

Kryva, Yu. R. (2013). Theoretical and methodological aspects of the territorial development of animal husbandry in Ukraine. Ekonomika ta upravlinnia APK, 11, 150-154. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2013_11_37 (In Ukrainian)

Sahachko, Yu. M. (2016). Problems and prospects of animal husbandry development in Ukraine. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 171, 169-175. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_171_21 (In Ukrainian)

Thornton, P. K., & Gerber, P. J. (2010). Climate change and the growth of the livestock sector in devel-oping countries. Mitigation and adaptation strategies for global change, 15 (2), 169-184. https://doi.org/10.1007/s11027-009-9210-9

Thornton, P. K. (2010). Livestock production: recent trends, future prospects. Philosophical Transac-tions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365 (1554), 2853-2867. https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0134.

Prokopenko, O. M. (2010). Livestock of Ukraine in 2009. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (In Ukrainian)

Prokopenko, O. M. (2020). Livestock of Ukraine in 2019. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/05/zb_tvaryny_2019.pdf (In Ukrainian)

Kishchak, I. T., Kornieva, N. O., & Novikov O. Ye. (2015). Animal husbandry of Ukraine in the world industry development. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 3, 10-21. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2015_3_4 (In Ukrainian)

Dobrianska, N. A. (2010). Livestock industry: development problems and ways to solve them. Ahrarnyi visnyk Prychornomoria. Ekonomichni nauky, 53, 70-73 (In Ukrainian)

Melnychenko, S.H., Bohadorova, L.M., & Markeliuk, A.V. (2021). Spatial-temporal changes in the cul-tivation of grain and leguminous crops in the Kherson region. Man and Environment. Issues of Neoecology, 35, 140-150. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-13 (In Ukrainian)

Опубліковано
2022-11-25
Як цитувати
Мельниченко , С. Г., & Богадьорова , Л. М. (2022). Дослідження просторово-часових особливостей розвитку тваринництва України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 38, 62-72. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-38-06
Розділ
Географічні дослідження