Чинники формування демографічного стану населення міста Львова

  • М. А. Петровська Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна https://orcid.org/0000-0001-9427-7307
  • С. В. Петровський Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна https://orcid.org/0000-0001-7794-6142
Ключові слова: населення, демографічний стан, екологічна ситуація, чинники

Анотація

Мета. Оцінити демографічний стан населення, а також соціально-економічні та екологічні чинники його формування у місті Львові у світлі статистичних показників і власних соціологічних досліджень.

Методи. Статистичний, порівняльний, метод анкетування. Опрацювання анкет проводилось за допомогою програмного комплексу «ОСА».

Результати. Станом на 01.01.2020 р. постійне населення м. Львова становило 717,7 тис. ос. Середній вік населення має тенденцію до зростання. Внаслідок старіння населення відбуваються структурні зміни у демографічному навантаженні. Коефіцієнт народжуваності згідно з критеріями оцінки основних демографічних показників є «низьким». У Львові простежено тенденцію до зменшення коефіцієнта смертності дітей до 1 року. Вирізняється Львів і кількістю зареєстрованих шлюбів на 1 000 наявного населення, де цей показник  майже в 3 рази вищий, ніж в Україні. Споживча поведінка домогосподарств залежить від статево-вікових ознак, наявності дітей у сім'ї, рівня освіти та характеристики поведінки домогосподарства. Придбання дорогих товарів та заощадження з метою отримання прибутку зовсім не притаманне сім'ям з 4 і більше дітей. Для домогосподарств, де немає дітей,  можуть дозволити собі придбання дорогих товарів. Сумарний показник рівня життя населення у Львові є суттєво вищим, у порівнянні з середньо українським і середньо обласним.

Висновки. Демографічний стан Львова визначають демогеографічне положення та різноманітні економічні, соціальні, культурно-релігійні й поведінкові чинники. Негативні зміни певних чинників посилюють загрози депопуляції, зниження народжуваності, зростання смертності, старіння населення, навантаження людьми похилого віку, втрати людей репродуктивного віку

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. А. Петровська , Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри конструктивної географії і картографії

С. В. Петровський , Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна

аспірант кафедри маркетингу

Посилання

Gudzelyak, I. I. (2008). Geography of the population: Study guide. Lviv: Ivan Franko LNU Publishing Center. (in Ukrainian)

Dnistryanskyi, M. S. (2012). Demographic crisis in Ukraine: objective historical and geographical pre-requisites and subjective geopolitical interpretations. Scientific bulletin of Lesya Ukrainka Volyn Na-tional University. Geographical sciences, (9), 76-81. Retrieved from https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/dem-kruza-v-Ukr.docx (in Ukrainian)

Zastavnyi, F. D. (1993). Population of Ukraine. Lviv: MP "Kray", Society of the Ukrainian Language named after Taras Shevchenko "Enlightenment". (in Ukrainian)

Pandyak, I. G. (2003). Rural resettlement of the Lviv region: features of formation, structure and devel-opment trends. Extended abstract of PhD thesis. Lviv: VKP firm "VMS". (in Ukrainian)

Pankiv, N. (2003). Population of the Ukrainian Carpathians. Lviv: Ivan Franko LNU Publishing Center. (in Ukrainian)

Perkhach, O. R. (1999). Demogeography of the region in the conditions of population depopulation (based on materials from Kyiv region). Extended abstract of PhD thesis. Lviv national University named after Ivan Franko. (in Ukrainian)

Prytsyuk, N. (2007). Demogeographical situation of the Western Ukrainian borderland: monograph. Lviv: Ivan Franko LNU Publishing Center. (in Ukrainian)

Shablii, O. I. (2001). Social geography: theory, history, Ukrainian studies. Lviv: Lviv National Univer-sity named after I. Frank. (in Ukrainian)

Shevchuk, L. T. (1997). Fundamentals of medical geography: lecture text. Lviv. (in Ukrainian)

Verchyn, N. R. (2016). Demographic security of Lviv region: socio-geographic problems. Extended abstract of PhD thesis. Lviv Ivan Franko National University. (in Ukrainian)

Vavdiyuk, N. S., & Gerasimchuk, Z. V. (2006). Economic security of the region: diagnosis and mecha-nism of provision. Monograph.. Lutsk: Nadstyrya. (in Ukrainian)

Geets, V. M. (Ed.). (1999). Concept of economic security of Ukraine. Kyiv: Logos. (in Ukrainian)

Rogovy, V. V., Smenkovskyi, A. Yu., & Hnibidenko, I. F. (2006). Economic security of Ukraine: ana-lyst. report. Apparatus of the Council of National security and defense of Ukraine. Kyiv. (in Ukrainian)

Felenchak, Yu. (2012). Risks of demographic losses in Ukraine: regional dimension. Monograph. Lviv: IRD NAS of Ukraine. (in Ukrainian)

Libanova, E. M., Pirozhkov, S. I., Vlasenko, N. S., Gerasimenko, G. V., Makarova, O. V., Osaulenko, O. G., Poznyak, O. V., Pronina, I. I., & Wheelman, L. N. (2003). Demographic crisis in Ukraine: its causes and consequences: monograph. Institute of Demography and Soc. research NAS of Ukraine, Govt. com. statistics of Ukraine. Kyiv. (in Ukrainian)

Petrovska, M., Verchyn, N., & Ivanov, E. (2020). Demographic security of Lviv region: problems and risks of its achievement. Economic and social geography: scientific journal, (84), 23–34. Retrieved from http://bulletin-esgeograph.org.ua/e-version/volume-84/724-petrovska-et-al (in Ukrainian)

Werner, I. E. (Ed.). (2020). Statistical Yearbook of Ukraine for 2019. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine Retrieved from https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm

Zymovina, S. (Ed.). (2020). Statistical Yearbook of Lviv for 2019. Lviv: Main Department of Statistics in Lviv Region Retrieved from https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2020/2019_l.pdf (in Ukrainian).

Foundation materials of the Lviv City Council. (in Ukrainian)

Petrovska, M., Pantyley, V., & Artemenko, O. (2015). Factors of forming the health potential of the child population of Lviv region. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: geography, 2 (39), 44–53. Retrieved from http://geography.tnpu.edu.ua/22015-5/

Territory passport. Retrieved from http://database.ukrcensus.gov.ua/regionalstatistics/ (in Ukrainian)

Bukhta, I., Perkhach, O., & Petrovska, M. (2021). Demographic and medical-geographical situation. In E. Ivanov (Ed.) Geoecology of the Lviv region. Lviv: Prostir-M, 398–423. (in Ukrainian)

Timonina, M. (Ed.). (2020). Population of Ukraine for 2019: demographic yearbook. Kyiv: State Statis-tics Service of Ukraine. Retrieved from https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/10/zb_nas_2019.pdf (in Ukrainian)

Nikitina, I. (Ed.). (2021). Gross regional product in 2019: statistical, State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/04/zb_vrp_2019.pdf (in Ukrainian)

Petrovska, M. A., & Petrovskyi, S. V. (2018). Factors of formation of consumer behavior of households in the city of Lviv. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical sciences, (8), 104–110. Retrieved from http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/8410/1/8_2018.pdf (in Ukraini-an)

Urban studies. LUN City. Retrieved 2021, April 21 from https://misto.lun.ua/lunmistoair-release-lviv

Quality of drinking water in Lviv - research. Retrieved 2019, December 20 from https://zaxid.net/lviv_voda_yakist_pitnoyi_vodi_chi_mozhna_piti_z_krana_n1494909 (in Ukrainian)

Lviv finally abandoned water chlorination in the city's waterworks. Retrieved 2021, December 23 from https://zaxid.net/news/ (in Ukrainian)

From waste to income - how does Lviv reduce the amount of garbage? Retrieved 2021, May 5 from https://zaxid.net/blogi_tag50977/ (in Ukrainian)

Bukhta, I. (2018). Assessment of the sanitary and epidemic situation of the city of Lviv. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Ser. Geography, 2 (45), 185–191. Retrieved from http://geography.tnpu.edu.ua/%d0%b7%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82-2-2018/ (in Ukrainian)

Опубліковано
2022-11-25
Як цитувати
Петровська , М. А., & Петровський , С. В. (2022). Чинники формування демографічного стану населення міста Львова. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 38, 39-51. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-38-04
Розділ
Географічні дослідження