Сільське розселення як чинник адміністративно-територіальних змін (на прикладі Закарпатської і Чернівецької областей)

  • О. І. Склярська Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, Львів, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0001-9146-9768
Ключові слова: сільське розселення, територіальна громада, мережа поселень, децентралізація

Анотація

Мета. Проаналізувати особливості сільського розселення Закарпатської і Чернівецької областей, виявити його вплив на утворення та функціонування територіальних громад та районів цих областей.

Методи. Порівняльно-географічний, статистичний, аналітичний метод, структурно-функціональний підхід.

Результати. З суспільно-географічних позицій проаналізовано сільську мережу розселення Закарпатської і Чернівецької областей з урахуванням подібності природньо-географічних умов, історичних, етногеографічних аспектів формування поселень та сучасних суспільно-просторових процесів в регіонах. Зазначається, що області мають ряд спільних рис сільського розселення, зокрема високу щільність та середню людністю поселень в рівнинній частині та ареали дрібноселеного дисперсного розселення в гірських районах, які необхідно враховувати в процесі утворення територіальних громад. Зазначається, що за результатами реформи АТУ в регіонах абсолютно переважають сільські громади. Це сприятиме збереженню демографічного потенціалу сільських поселень – центрів громад, однак у віддалених периферійних та депресивних районах сільські громади можуть не впоратись фінансово і адміністративно з огляду на обмеженість власних ресурсів. Виявлені і узагальнені можливі позитивні та негативні наслідки впливу реформи на зміну  міжпоселенських звязків, функції поселень, подальший їхній розвиток.

Висновки. Внутрішньорегіональні відмінності сільського розселення є важливим чинником адміністративно-територіальних змін і були враховані у процесі утворення територіальних громад та нових районів. Більшість громад обох областей є сільськими.  поселення, які стали їхніми центрами отримали широкі повноваження і перспективи розвитку. В умовах сьогодення більшість сільських громад не можуть скористатися можливостями децентралізації з огляду на обмежений соціально-економічний потенціал поселень. За показниками економічної діяльності ці громади здебільшого є дотаційними і потребують значних інвестиційних надходжень. Розвиток сільських територій сприятиме зміцненню низової ланки адміністративно-територіального устрою.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. І. Склярська , Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, Львів, 79007, Україна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії України,

Посилання

Law of Ukraine "On Voluntary Association of Territorial Communities". Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Kravtsiv, V.S., & Storonyanska, I.Z. (Eds.). (2020). Territorial communities in the context of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph. Lviv. Retrieved from https://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf (in Ukrainian)

Migration movement of population by type of area 2002-2021, Transcarpathian region. Retrieved from: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/statinfo.html.

Baranovsky, M. O. (2016). Demographic potential of the centers of territorial communities of the regions of Ukrainian Polissya as an important factor in the effectiveness of administrative-territorial reform. Region-2016: strategy of optimal development: Materials of the International scientific-practical conference, Kharkiv, November 10-11. 17-20. 1. (in Ukrainian).

Dnistriansky, M. S. (2014). Political geography of Ukraine: textbook. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukrainian)

Dotsenko, A.I. (2003). Administrative-territorial structure and settlement in Ukraine. Kyiv. (in Ukraini-an)

Zastavetsʹka, L. (2013). Principles of formation and mechanisms of functioning of new territorial communities and settlement systems in the process of reforming the administrative-territorial structure of Ukraine. Bulletin of Chernivtsi University. Geography series, 673-674, 95-100. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnu_2013_672-673_24 (in Ukrainian).

Decentralization in Ukraine. Territorial communities. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/region/common/id/763

Ostapenko, P. (2020). Atlas of administrative-territorial structure of Ukraine. New district division and territorial communities: Kyiv. . (in Ukrainian)

Local budgets. Retrieved from: https://public.tableau.com/app/profile/ulead/viz/_16360623127390/sheet0

Main Department of Statistics in Zakarpattia region. Retrieved from: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/.

Main Department of Statistics in Chernivtsi region. Retrieved from: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/

Skliarska, O. (2011). Political and geographical processes in Zakarpattia and Chernivtsi regions. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukrainian)

Zayats; T.A. (Ed.). (2017). Transformation of rural settlement in Ukraine: a collection of monographs Ptukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. (in Ukrainian)

Dzhaman, V.O. (2003). Regional settlement systems: demogeographical aspects. Chernivtsi. (in Ukrainian)

National composition of the population of Transcarpathian region and its linguistic features. (2003). Uzhhorod. (in Ukrainian)

National composition of the population of Chernivtsi region and its linguistic features.(2003). Chernivtsi, (in Ukrainian)

Resolution "On Amendments to the Methodology for the Formation of Capable Territorial Communities" of January 24, 2020. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-metodiki-formuvannya-spromozhnih-teritorialnih-gromad-i240120-34

Skliarska, O. I. (2021). Reform of the administrative-territorial structure of Ukraine in the context of influence on the status and functions of settlements. Scientific notes of TNPU named after V. Hnatiuk. Series: Geography, 50 (1). 57- 64. (in Ukrainian)

Gakman, S.M., & Kruglashov, A.M. (2021). Conflict potential of Chernivtsi region in the conditions of administrative-territorial reform and socio-economic crisis: analytical report. Chernivtsi.. (in Ukrainian).

Опубліковано
2022-11-25
Як цитувати
Склярська , О. І. (2022). Сільське розселення як чинник адміністративно-територіальних змін (на прикладі Закарпатської і Чернівецької областей). Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 38, 20-28. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-38-02
Розділ
Географічні дослідження