Природно-заповідний фонд західної частини Північно Покутської височини: структура та проблеми і перспективи оптимізації

  • В. Ф. Загрійчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна
Ключові слова: Північно Покутська височина, Прут-Дністровське межиріччя, Дністровський РЛП, заказник, пам’ятка природи, заповідне урочище

Анотація

Мета. Проаналізувати структуру й особливості природно-заповідного фонду у межах західної частини Північно Покутської височини та з’ясувати проблеми і перспективи його оптимізації.

Методи. Польовий, аналіз, опрацювання фондових матеріалів природоохоронних служб, дистанційні методи досліджень, картографічний.

Результати. Природно-заповідний фонд західної частини Північно Покутської височини формує один регіональний ландшафтний парк, 15 заказників, 37 пам’яток природи, 12 заповідних урочищ, три дендропарки та п’ять парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. Найбільшим за площею є Дністровський РЛП (19 556 га), на який припадає 96% від загальної площі ПЗФ регіону. Велика кількість цінних об’єктів неживої природи: печери, скелі, уступи, карстові лійки і провалля, джерела знаходиться за межами Дністровського РЛП. Цінні об’єкти потребують охорони у формі геологічних пам’яток природи та карстово-спелеологічних заказників для подальшого їх збереження, оскільки карстові провалля та лійки, зрідка підніжжя скель стають місцями накопичення побутових відходів місцевого населення. Це призводить до втрати цінності природного об’єкту, забруднення навколишнього середовища, погіршення екологічного стану території.

Висновки. Пропонується створити карстово-спелеологічний заказник для збереження та охорони печер, карстовий полів околицях с. Ісаків. В якості геологічних пам’яток природи необхідно взяти під охорону великі карстові провалля («вертеби») та печеру «Покутянка» (довжина ходів близько 935 м). Необхідно створити гідрологічні пам’ятки природи для збереження високо-дебітних джерел, водоспадів на травертинових скелях, що зосереджені вздовж схилів-стінок Дністра.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. Ф. Загрійчук , Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна

аспірант кафедри геоморфології і палеогеографії

 

 

Посилання

Rudenko, L.G. (Ed.). (2007). National Atlas of Ukraine. Kyiv: DNVP "Cartography".

Hofstein, I.D. (1962). Neotectonics and morphogenesis of Upper Transnistria. Kyiv: Vid-vo AN URSR. (In Ukrainian)

Giletsky, J.R. (1992). Geography of Ivano-Frankivsk region. Nature: textbook. mate. Ivano-Frankivsk, Galicia, (In Ukrainian)

Nature Reserve Fund of Ivano-Frankivsk Region. Register-reference. (1995). State Department of Environmental Safety in Ivano-Frankivsk Region. Ivano-Frankivsk. (In Ukrainian)

Prikhodko, M.M., Abramyuk, V.M., & Boychuk I.I. (2000). Nature reserves and objects of Ivano-Frankivsk region. Ivano-Frankivsk. (In Ukrainian)

Nature Reserve Fund of Ivano-Frankivsk Region. (2022, April 03). Retrieved from https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-9.html

Nature Reserve Fund of Chernivtsi region. (2022, April 03). Retrieved from https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-24.html

Castles, rest, recovery and healing in Galicia. (2022, April 05). Retrieved from http://www.zamky.com.ua

Carpathians.Info. (2022, April 04). Retrieved from https://www.karpaty.info/en/uk/ch/

Tlumach Regional State Administration. Official site. (2022, April 03). Retrieved from http://ww2.if.gov.ua/tlumatska

Horodenka Regional State Administration. Official site. (2022, April 03). Retrieved from http://horodenkarda.gov.ua

Dniester Regional Landscape Park. (2022, April 05). Retrieved from https://www.dnisterpark.if.ua

Maryskevych, O.G. (2012). Report on the implementation of the contractual theme "Collection, systematization and generalization of materials for the development of the project of organization of the Dniester regional landscape park". Institute of Carpathian Ecology of NAS of Ukraine. Lviv. (In Ukrainian)

Harmatiy M.V. (Ed.). (2002). Geography of Tlumach district: manual. for teaches. and uch. Interpreter; RVC "Zlagoda". (In Ukrainian)

Giletsky, J.R. (1999). Geography of the native land Ivano-Frankivsk region. Lviv, VNTL.

Zahriichuk V.F. (2018). Analysis of relief morphometry of Tlumach district of Ivano-Frankivsk region by GIS. Proceedings of the XVII student scientific conference "Realities, problems and prospects of geography in Ukraine" (May 18, 2016). Lviv: VC LNU them. Ivan Franko, 2018. (pp. 37–45). (In Ukrainian)

Zahriichuk, V. (2019). Recreational assessment of the relief of the Dniester regional landscape park (Ivano-Frankivsk region). Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories. (1), 166–182. (In Ukrainian)

Zahriichuk, V.F. (2019).Monuments of nature and historical and cultural objects of the Dniester rlp: state of protection and prospects of tourist use. Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories, 2, 78 −83. (In Ukrainian)

Zagriychuk, V. (2021). Recreational use of inanimate objects in the Dniester RLP: state, problems, prospects. Proceedings of the 12th scientific-practical seminar with international participation “Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories”, (November 25-26, 2021) . Lviv: VC LNU them. Ivan Franko, 2021, (pp. 143−148). (In Ukrainian)

Law of Ukraine "On Nature Reserve Fund". (2022, April 03). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text

Vyalov, O.S., Glushko, V.V., Grishkevich, M.M., & Pishvanova, J.S. (1962). Stratigraphy of the Neogene of the Precarpathian and Transcarpathian Depression. Proceedings of the V Congress of the Carpatho-Balkan Association. Kyiv: Ed. USSR Academy of Sciences. (In russian)

Gerenchuk, K.I. (Ed.).(1973). Nature of Ivano-Frankivsk region. Lviv: Higher School. (In Ukrainian)

Gerenchuk, K.I. (Ed.).(1978). Nature of Chernivtsi region. Lviv: Higher School. (In Ukrainian)

Stetsyuk, V.V.(Ed.). (2010). Relief of Ukraine . Kyiv: Slovo Publishing House. (In Ukrainian)

Zinko, Yu.V., & Shevchuk, O.M. (2011). Designed geoparks of Western Ukraine. Physical geography and geomorphology, (3 (64), 41–55. (In Ukrainian)

Shevchuk, O. (2011). Methodical bases of creation of national geoparks in Ukraine. Scientific herald of the Chernivtsi national university: Geography, (587-588), 82–88. (In Ukrainian)

Brusak, V., & Bayunova, B. (2012). Monuments of inanimate nature of Halych district of Ivano-Frankivsk region: current state and prospects of ecotourism use. Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories,158–171. (In Ukrainian)

Bogucki, A., Brusak, W., Krawczuk, J., Moskaluk, K., Sirenko, I., Tomeniuk, O., Szewczuk, O., & Zinko, J. (2012). Conception and principles of geoparks development in the west of Ukraine. Annales UMCS, LXVII. Z. 2. Sectio B, 9-32.

Kravchuk, J., Bogutsky, A., Zinko, Y., Brusak,V., & Shevchuk, O. (2013). Conceptual and methodical bases of formation of a network of geoparks in Ukraine. Proceeding of the international scientific and practical conference devoted to the 130 anniversary of geography at Lviv University: “Geographical science and practice: challenges of an epoch”, Center of Ivan Franko Lviv National University, 2, 202–207. (In Ukrainian)

Kravchuk J., Bogutsky A., Zinko Y., Brusak V., Krychevska D., Blagodyr S., Shevchuk O. (2013). Network of geoparks in Ukraine: main principles of formation. Visnyk of Lviv National University. Geographer series, (46), 203-217. (In Ukrainian)

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Загрійчук , В. Ф. (2022). Природно-заповідний фонд західної частини Північно Покутської височини: структура та проблеми і перспективи оптимізації. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 37, 104-122. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-37-10