Форсмажорна необхідність звернення людства до ноотехнологій і нооекології

  • К. В. Корсак Київський медичний університет, 2, Бориспільська, Київ, 02099, Україна https://orcid.org/0000-0001-7715-9720
  • Ю. К. Корсак Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук, 9, Бастіонна, Київ, 01014, Україна https://orcid.org/0000-0001-8511-0556
Ключові слова: криза людства, екологічні загрози, тотальний колапс, засоби порятунку, ноохвиля, ноотехнології, ноонауки, Нооглосарій, нооекологія

Анотація

Актуальність. Вбачаємо у вивченні наявних наукових праць на тему відвернення глобальних небезпек. Популяція Homo Sapiens Sapienses зростає кількісно, збільшує темп деструкції природного довкілля і прискорює рух до тотального колапсу. Науковці світу створюють лише «відозви» і попередження про небезпеку, навіть рішення ООН і три екологічні форуми 1992, 2002 і 2012 років не вказують реальних засобів порятунку.

Мета. Критичний аналіз наявних прогнозів майбутнього та екологічних проектів і планів,  пропозиція реального шляху порятунку людства через заміну сучасних індустріальних і смарт-технологій екологічно безпечними виробничими і суспільними ноопроцесами, розвиток і використання ноонаук, зокрема, нооекології.

Методологія. Спирається на досягнення багатьох класичних і дуже молодих наук, на основі яких будуємо нашу пропозицію створення і використання великої групи ноонаук, що формують авторський нооглосарій. Основними є нооінтегральний, системний і нооісторичний методи у межах перспективного принципу глобального еволюціонізму з трансдисциплінарними підходами.

Результат. Докази того, що у потоці нанотехнологій з 2000 року стали з’являтися екологічно безпечні, які ми пропонуємо назвати «мудрими»  ̶  ноотехнологіями (wisetechnology). Їх мало і кількість зростає повільно. Подібні технології вважають неможливими і не включають у національні чи світові плани і проєкти. Ми наводимо фрагмент нашого «Нооглосарію», який містить «терміни з майбутнього». На жаль, він не привернув уваги людства, подібної до емоційних та популістичних екодекларацій Грети Тунберг  ̶  дівчинки зі Швеції.

Висновок. В умовах надходження пандемії COVID-19 ми сподіваємося використати ще маловідомий проєкт «Plan S» для інформування людства про існування рятівних ноотехнологій і ноонаук. Виникла форсмажорна необхідність негайного створення не тільки нооекології, а й усіх необхідних ноонаук. Стверджуємо, що нооера вже розпочалася, але людство цього ще не помічає. План ООН «17 цілей для сталого розвитку» слід трансформувати в глобальний документ реалізації ноосимбіозу людства і біосфери, урешті, побудови ноосфери.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

К. В. Корсак , Київський медичний університет, 2, Бориспільська, Київ, 02099, Україна

д-р філос. наук, проф., завідувач лабораторії «Формування особистості студента»

Ю. К. Корсак , Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук, 9, Бастіонна, Київ, 01014, Україна

канд. філос. наук, старший науковий співробітник

Посилання

Korsak, K., Korsak, Y., Lyashenko, L. & Pokhresnyk, A. (2020). Proposal of noosymbiosis of mankind and biosphere. Economy and management in the period of digital transformation of business, society and state: materials of the Jubilee International scientific-practical conference (May 28-29, 2020, Za-porozhye). (pp. 38-43). Zaporozhye: Sc. ed. N.G. Metelenko. ZNU Engineering Institute. Retrieved from https://web.znu.edu.ua/NIS//2020/sbornik.pdf (in Ukrainian)

Meadows, D.H., Meadows D.L, & Renders I. (1991). Limits of growth. Moscow: Moscow State Univer-sity.

Meadows, D.H., Meadows D.L, & Renders I. (1994). Outside limits of growth. Moscow: Progress, Pan-gea.

Meadows, D.H., Renders I., & Meadows D.L. (2008).Limits to growth. 30 years later. Moscow: ICC "Akademkniga". (in Russian)

Gaudin, Th. (1990). 2100 recit du prochain siècle. Paris : Editions Payot. (in French)

Korsak, K.V., & Korsak, Y.K. (2019). Nooglossary-2 is a noosciences for the future without collapse. Higher School, 2, 31-53 [in Ukrainian]

Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow.

Lorents, K. (1998). The reverse side of the mirror : transl. from German. Мoscow: Respublika. (in Rus-sian)

Ernst Ulrich von Weizsacker, Anders Wijkman (2018). Come On! Capitalism, Short-termism, Popula-tion and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome. Springer.

Korsak, K.V., & Korsak, Y.K. (2013). Nooecology for a noo-community ̶ the real task of the 21st cen-tury? Ecology and life. Popular science and educational magazine. Moscow. Retrieved from http://www..ecolife.ru/infos/agentstvo-ekoinnovatsijj/12673/ Retrieved from https://www.slideshare.net/ecolife21/noo-future-1-2013-17187470. (in Russian)

Korsak, K. (2015). Noofuturologiya XXI veka: usloviya spaseniya populyatsii Homo Sapiens Sapiens [Noofuturology of the XXI century: conditions for saving the population of Homo Sapiens Sapiens]. RELGA. ̶ RELGA, 1(289). Retrieved from http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=4061&level1=main&level2=articles (in Russian).

Impact Rankings 2020. (2020). Retrieved from https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/overall#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Опубліковано
2022-05-30
Як цитувати
Корсак , К. В., & Корсак , Ю. К. (2022). Форсмажорна необхідність звернення людства до ноотехнологій і нооекології. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 37, 62-70. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-37-06
Розділ
Екологічні дослідження