Просторово-часові зміни у вирощуванні зернових та зерновобобових культур на Херсонщині

  • С. Г. Мельниченко Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, Україна https://orcid.org/0000-0002-5940-7943
  • Л. М. Богадьорова Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, Україна https://orcid.org/0000-0002-9072-3434
  • А. В. Маркелюк Херсонський державний університет, вул. Університетська, 27, м. Херсон, 73003, Україна https://orcid.org/0000-0002-4109-8361
Ключові слова: спеціалізація, рослинництво, зернові культури, сільське господарство

Анотація

Мета. Дослідження просторово-часових змін у спеціалізації зернових та зернобобових культур рослинницького комплексу Херсонщини.

Методи. Системний аналіз, статистичні методи, математичні та картографічні.

Результати. Зібрані та проаналізовані дані щодо посівних площ зернових і зернобобових культур  у 2015 – 2019 роках по районах Херсонщини. На основі статистичних даних розраховано коефіцієнти територіальної локалізації. За допомогою ГІС-технологій розроблено картосхеми спеціалізації районів Херсонської області. Проведено просторово-часовий аналіз розвитку сільськогосподарського виробництва зернових і зернобобових культур з використанням аналізу земельних ресурсів. Проведена типізація території Херсонської області, виділено зони спеціалізації на вирощуванні зернових і зернобобових культур в розрізі адміністративних районів області, що дало змогу виявити фактори впливу на спеціалізацію регіону. Серед усіх рослинницьких галузей Херсонщини, зернове виробництво набуло найбільшого розвитку.

Висновки. Визначено такі тенденції як: зменшення загальної площі посівів; зміна районів спеціалізації на вирощуванні; підвищення урожайності зернових культур та підвищення зерновиробництва, позитивно вплинули на розвиток зернового виробництва. Запропоновано напрямки інтенсифікації зерновиробництва для його оптимізації: запровадження новітніх технологій вирощування; інвестиційна діяльність; біологізація виробництва, селекційна діяльність та відтворення родючості ґрунтів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Л. М. Богадьорова , Херсонський державний аграрно-економічний університет, вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, Україна

кандидат географічних наук, доцент кафедри науки про Землю та хімію

Посилання

Popov A. (2016). Current state and main trends in agricultural land use. Efficient economy, (2). Re-trieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4775

Popovych Y. (1973). Methods of economic research in agriculture. Moscow: Economy.

Moisa N., Savenko N. (1980). Specialization of agricultural production and inter-farm cooperation: a textbook for agricultural universities. Kyiv: Higher school.

Andriichuk V. (2002). Economics of agricultural enterprises: a textbook. Kyiv: KNEU.

Pistun M., Hutsal V., Provotar N. (1997). Geography of agro-industrial complexes: textbook. manual. Kyiv: Lybid.

Zymaroieva, A. and Zhukov, O. and Romanchuck, L. and Pinkin, A. (2019) Spatiotemporal dynamics of cereals grains and grain legumes yield in Ukraine. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 25 (6), 1107-1113. Retrieved from http://www.agrojournal.org/25/06-07.pdf

Mazur V., Didur I., Pantsyreva G., Telekalo N. (2018). Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of right-bank forest-steppe zone of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (4), 26-33. Retrieved from https://www.ujecology.com/articles/energyeconomic-efficiency-of-growth-of-graincrop-cultures-in-conditions-of-rightbank-foreststeppe-zone-of-ukraine.pdf

Honcharuk I., Pantsyreva H. (2020). Efficiency of growing legumes crops in Ukraine. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: сollective monograph. Latvia: Riga.

Mazur V., Mazur K., Pantsyreva H., Alekseev O. (2018). Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (4), 148-153. Re-trieved from https://www.ujecology.com/articles/ecological-and-economic-evaluation-of-varietal-resources-lupinus-albus-l-in-ukraine.pdf

Topchiiev O. (2005). Socio-geographical research: methodology, methods, techniques. Odessa: Astroprint.

Balabanov H., Kobziev O., Semenchenko H. (2000). Transformation of the structure of agricultural production of Ukraine: regional aspect. K: UAPP / PAP.

Ostroukh V., Mikulina A. (2018). Cartographic analysis of the transformation of agriculture in Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Military special sciences, (2), 48-52. Re-trieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2018_2_10

Lupenko Yu., Sabluk V., Mesel-Veseliak V., Fedorov M. (2014). Results and problems of agricultural reform in Ukraine. Economics of agro-industrial complex, (7), 26-38. Retrieved from http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/14_07_26-38.pdf

Vozhehova R., Dymov O., Myronova L. (2012). Prospects for the development of the grain industry in the Kherson region. Irrigated agriculture, (57), 3-14. Retrieved from http://izpr.ks.ua/archive/2012/57/3.pdf

Sarkisov, A., Bohadorova, L., Bohadorova, V. (2018). The Use of Gis Technologies in the Study of Agricultural Development of the Region. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 18 (2.3). https://doi.org/10.5593/sgem2018/2.3/S11.085

Bohadorova L., Melnychenko S., Markeliuk A. (2020). Spatio-temporal dynamics of qualitative changes in the efficiency of crop production at Ukrainian enterprises in 2015 and 2019. European Scientific Journal of Economic and Financial Innovation, 2 (6). https://doi.org/10.32750/10.32750/2020-0219

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in the Kherson region. (2016). Statistical Yearbook of Kherson region for 2015.

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in the Kherson region. (2017). Statistical Yearbook of Kherson region for 2016.

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in the Kherson region. (2018). Statistical Yearbook of Kherson region for 2017.

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in the Kherson region. (2019). Statistical Yearbook of Kherson region for 2018. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in the Kherson region. (2020). Statistical Yearbook of Kherson region for 2019.

Опубліковано
2021-06-02
Як цитувати
Мельниченко , С. Г., Богадьорова , Л. М., & Маркелюк , А. В. (2021). Просторово-часові зміни у вирощуванні зернових та зерновобобових культур на Херсонщині. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 35, 140-150. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-13
Розділ
Сільськогосподарські дослідження