Рекреаційна ємність територій деяких національних природних парків України

  • Л. М. Полетаєва Одеський державний екологічний університет , вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016, Україна https://orcid.org/0000-0001-8881-3898
  • Т. А. Сафранов Одеський державний екологічний університет , вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016, Україна http://orcid.org/0000-0003-0928-5121
Ключові слова: національний природний парк, оптимізація функціональних зон, рекреація, рекреаційна ємність

Анотація

Мета. Визначення рекреаційної ємності територій окремих національних природних парків (НПП) України, та рекреаційної ємності туристичних маршрутів цих парків.

Методи. Методологічною основою дослідження є критичний аналіз існуючих підходів до оцінки рекреаційної ємності територій окремих НПП України. При виконанні роботи були використані опубліковані дані, а також матеріали власних доробок, присвячених дослідженню оцінки рекреаційного навантаження  на території  НПП України. 

Результати. Лише в деяких НПП площа заповідного ядра складає більше третини від усієї площі парку. Більша  частина  НПП мають недостатній розмір заповідних зон, що  свідчить про нестабільні  і  сильно порушені  екологічні  умови, і  ставить під загрозу збереження біологічного різноманіття в цих парках. Тому доцільно збільшення   площ заповідних  зон цих НПП.  Крім того,  площа господарської зони НПП має бути меншою за площу зони регульованої рекреації, яка відіграє певну природоохоронну роль;   вона може зменшуватися на користь зони стаціонарної рекреації. Але ці умови  не виконуються для більшості розглянутих НПП. Тому доцільно оптимізувати функціональне зонування НПП, що дасть  можливість ефективно  охороняти унікальні природні  комплекси  і  використовувати їх в рекреаційних цілях. Проаналізовані місткість, ступінь стійкості до рекреаційних  навантажень, рівень благоустрою та ємність туристичних  маршрутів  у кожному з  розглянутих НПП. Головними критеріями вибору досліджуваних НПП була їх репрезентативність або представництво щодо різноманіття регіонів розміщення,  наявність даних про фізико-географічні характеристики, довжини  туристичних  маршрутів, статистичних даних про кількість відвідувачів за рік. Розрахована рекреаційна місткість для літнього сезону деяких НПП України з врахуванням нормативів для кожного типу природного комплексу для  зон стаціонарної та регульованої рекреації. Потенційно ці зони можливо розширити за рахунок території господарської зони.  Надана оцінка ємності деяких туристичних маршрутів в НПП в умовах низького рівня благоустрою для варіантів нестійкої та стійкої категорії природно-ландшафтних комплексів.

Висновки. Рекреаційний потенціал НПП України в даний час використовується недостатньо, але при збільшенні потоку рекреантів слабо облаштовані зони відпочинку та зелені маршрути можуть призвести до погіршення стану природних екосистем. Функціональні зони стаціонарної та регульованої рекреації НПП для прийому рекреантів можуть бути розширені за рахунок проведення деяких видів рекреаційної діяльності  у господарській зоні парків. Необхідно розширювати перелік рекреаційних послуг рекреантам, прагнути до підвищення рівня благоустрою туристичних маршрутів НПП.  При наявності природних лікувальних ресурсів на територіях НПП доцільно організовувати центри санаторного лікування, медичної та соціально-психологічної реабілітації, що сприятиме створенню та вдосконаленню лікувально-оздоровчої інфраструктури, активізації рекреаційної діяльності і підвищенню ефективності функціонування НПП.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Л. М. Полетаєва, Одеський державний екологічний університет , вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016, Україна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля

Т. А. Сафранов, Одеський державний екологічний університет , вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016, Україна

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри екології та охорони довкілля

Посилання

Beydyk, O.O. (2001). Recreational and tourist resources of Ukraine: monograph K .: Publishing and Printing Center "Kyiv University". (In Ukraine).

Polchaninova, I.L, & Pokolodna M.M. (2018). Recreational complexes of the world: textbook Kharkiv: KhNUMG named after O.M. Beketov. (In Ukraine).

Golub, A.A. (2014). Methods for assessing the recreational capacity of national natural parks. Urban Planning and Spatial Planning, (53), 69–79. (In Ukraine).

Law of Ukraine “On the Nature Reserve Fund of Ukraine”. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). (34), 502. Retrieved from https://rada.info/upload/users_files/04415867/ca54c46a9d893d65f5a344605f7f73c3.pdf (In Ukraine).

Zoning of protected areas of Ukraine. (2021, April 11). Retrieved from http://www.zapovidnyk.org/p/blog-page_952.html (In Ukraine).

The procedure for medical and biological quality assessmentand values of natural medical resources, determination of methods of their use. (2021, April 11). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0752-03#Text (In Ukraine).

Bezruchko, L.S., & Bezruchko, L.S. (2016). Methodology of determination capacity of territories of the naturally-protection fund (on example of Shatsk National Natural Park). Bulletin of the Lviv Institute of Economics and Tourism, (11), 233-240. (In Ukraine).

Vovkunovich, O.O. (2013). Landscape principles of optimization of functional zoning of the Skole Beskydy National Nature Park. Physical geography and geomorphology, (2), 249-258. Retrieved from https://www.dropbox.com/s/jx7hhsz2uj0x3if/fg70.pdf?dl=0 (In Ukraine).

Kravtsiv,V.C., Greeniv, L.S., Kopach, M.V., & Kuzyk S.P. (1999). Scientific and methodological principles of reforming the recreational sphere. Lviv: NAS of Ukraine - IRD NAS of Ukraine. (In Ukraine).

Tourist activity in Ukraine in 2017. (2021, April 11). Statistical collection. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_td_2017.pdf (In Ukraine).

Donchenko, K. (2021, April 11). How to count tourists? Retrieved from https://biz.censor.net/columns/3025289/yak_porahuvati_turistіv (In Ukraine).

Опубліковано
2021-06-02
Як цитувати
Полетаєва, Л. М., & Сафранов, Т. А. (2021). Рекреаційна ємність територій деяких національних природних парків України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 35, 105-114. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-10