Природно-заповідний фонд Сколівських Бескид: ландшафтна диференціація, структура та перспективи

  • О. О. Буряник Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, Львів, 79007, Україна https://orcid.org/0000-0003-1596-0461
  • М. М. Карабінюк ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, вул. Університетська, 14, Ужгород, 88000, Україна http://orcid.org/0000-0001-9852-7692
  • З. В. Гостюк Національний природний парк “Гуцульщина”, вул. Дружби, 84, Косів, 78600, Україна http://orcid.org/0000-0001-5809-4482
Ключові слова: природоохоронна діяльність, природоохоронний об’єкт, природоохоронна територія, пам’ятка природи, ландшафт

Анотація

Мета. Здійснити ландшафтний аналіз природно-заповідних територій та об’єктів Сколівських Бескид, а також встановити особливості сучасного стану заповідності досліджуваної території на основі обчислення низки показників.

Методи. Польові ландшафтні дослідження, картографічний аналіз.

Результати. Провівши детальний аналіз природо-заповідного фонду Сколівських Бескид, загальна площа яких становить 1 149,5 км², з’ясували що станом на сьогоднішній день зареєстровано 21 об'єкт ПЗФ, які в сукупності займають 33,6 % (386,5 км²) досліджуваного фізико-географічного району. Обчислено низку основних показників, які характеризують стан заповідності досліджуваної території, зокрема: відсоток заповідності (Sзаг =  33,6 %); індекс суворої заповідності (Sс.з – 4,5 %); показник щільності об'єктів ПЗФ (Н = 1,8 об/100км²); коефіцієнт інсуляризованості (Іт = 0,002; ІN =  0,3; І = 0,2).

Укладено карту, яка відображає розподіл природно-заповідних територій та об'єктів у гірських ландшафтах Сколівських Бескид, що дозволило встановити заповідність кожного із цих ландшафтів. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації структури і функціонування наявних природоохоронних об’єктів у Сколівських Бескидах, а також виокремлено унікальні та цікаві, з точки зору природоохоронної діяльності, території, які у перспективі першочергово повинні бути включені до ПЗФ району.

Висновки. Для поліпшення екологічної ситуації у Сколівських Бескидах актуальним є розвиток мережі природоохоронних об’єктів. Існуюча мережа природоохоронних об’єктів не може у повному обсязі забезпечити збереження ландшафтного і біологічного різноманіття Сколівських Бескид. Пропонується збільшити кількість об’єктів ПЗФ, за рахунок створення нових та включення полонинських природних територіальних комплексів до НПП “Сколівські Бескиди”.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

О. О. Буряник, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, Львів, 79007, Україна

кандидат географічних наук

М. М. Карабінюк, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, вул. Університетська, 14, Ужгород, 88000, Україна

кандидат географічних наук, асистент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Посилання

The Rio Declaration on Environment and Development. (2021, March 30). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text

European landscape convention. (2021, March 30). Retrieved from. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_154#Text

Law of Ukraine "On Environmental Protection". (2021, March 30). Retrieved from. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text

Kadnichanska, M. J. (2008). Features of ecotourism development in national natural parks of Lviv region. Bulletin of Lviv University, (24), 101-105. Retrieved from. https://tourlib.net/statti_ukr/kadnichanska.htm (In Ukrainian).

Pankiv, N.E. (2019). Protected areas as a basis for the development of ecological tourism in the Lviv region on the example of the national natural park Skole Beskids. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 29(5), 88-92. https://doi.org/10.15421/40290517 (In Ukrainian).

Buryanyk, O.O. (2019). Ecological and landscape analysis of the Skoliv Beskids/ Candidate’s Thesis. Lʹviv. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I.P. (2012). Nature reserve fund of the territory of the Mizotskyi ridge: current state, its cartographic model, ways to optimize the functioning. Nature of Western Polissya and adjacent territories, (9), 374–381. (In Ukrainian).

Marinich, O.M., Parkhomenko, G.O., Pashchenko, V.M., Petrenko, O.M., & Shishchenko P.G. (2009). Physical and geographical zoning of Ukraine. In National Atlas of Ukraine. K: DNVP Cartography, 228 - 229. (In Ukrainian).

Voropay, L.I., & Kunitsa, M.O. (1966). The Ukrainian Carpathian Mountains. Kyiv.: Rad. School. (In Ukrainian).

Gerenchuk, K.I. (1968). Landscapes. Nature of the Ukrainian Carpathians. Lviv: Lviv Publishing House. un-tu, 208 - 238. (In Ukrainian).

Gerenchuk, K.I. (1972). Natural landscapes and districts. Nature of Lviv region. Lviv: Lviv Publishing House. University, 101–133. (In Ukrainian).

Gerenchuk, K.I., Koinov, M.M., & Tsis, P. M. (1964). Natural and geographical division of Lviv and Podil economic districts. Lviv: Lviv Publishing House. University. (In Ukrainian).

Giletskyi, J.R. (2012). Natural-geographical zoning of the Ukrainian Carpathians as a basis for optimization of nature management in the region. Scientific herald of the Chernivtsi Universit: Geography - Chernivtsi: (464), 29–31. (In Ukrainian).

Kravchuk, J.S. (2005). Geomorphology of the chunk Carpathians. Lviv: Published. Ivan Franko Lviv National University Center. (In Ukrainian).

Melnyk, A.V. (1999). The Ukrainian Carpathians: ecological and landscape research. Lviv. (In Ukrainian).

Skole Beskydy National Nature Park. (2021, January 26). Retrieved from https://skole.org.ua

State Enterprise "Skoliv Forestry". (2021, January 26). Retrieved from http://skoledlg.com.ua

Burianyk, O.O., & Melnyk, A.V. (2018) Landscape-cognitive trail "To the mountain Vysoky Verkh" (National Park "Skole Beskids"). Journal of Education, Health and Sport.;8(8), 571-586. Retrieved from http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5697 (In Ukrainian)

Melnyk, A., Lavruk, M., & Burianyk, O. (2018). Landscape research and education about nature based on the example of National Park Skole Beskids (Ukraine). Geography and tourism, 6(2), 59-70. Retrieved from http://www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl/artykuly/vol6.no2_2018/G-T-2018-02%2007%20Melnyk%20Lavruk%20Burianyk.pdf (In Ukrainian)

Boykivshchyna National Nature Park. (2021, March 16). Retrieved from https://xn--80aace4aefc3afhn7j0h.xn--j1amh/index.php/osnovni-dani-npp-bojkivshchyna/

Опубліковано
2021-06-02
Як цитувати
Буряник, О. О., Карабінюк, М. М., & Гостюк, З. В. (2021). Природно-заповідний фонд Сколівських Бескид: ландшафтна диференціація, структура та перспективи. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 35, 83-92. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-08