Неоекологічні аспекти трансформації територіальної структури аграрних моносистем

  • Н. M. Смочко Мукачівський державний університет, вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, 89608, Україна http://orcid.org/0000-0002-2440-5737
Ключові слова: неоекологічні аспекти, аграрна територіальна система, моноаграрна територіальна система, моно аграрний локалітет, моно процеси

Анотація

Мета. Розкрити неоекологічні аспекти трансформації територіальної структури аграрних систем.

Методи. Застосовано метод генералізації з метою виділення та вивчення монопроцесів розвитку, які відбуваються в територіальних системах різного ієрархічного рівня.

Результати. Дано оцінку ретроспективному аналізу поняття «аграрна територіальна система» та уточнено сутність поняття «моноаграрна територіальна система» в контексті сучасних екологічних проблем. Наведено особливості формування понятійно-термінологічного апарату, пов’язаного з аграрними моносистемами, в теорії суспільної географії. Акцентується увага на дотичності до формування цього апарату вчених різних галузей знань. Увага фокусується на вивченні аграрних систем в умовах генералізації їх атрибутів для  відслідковування процесу монорозвитку. Цифрове підґрунтя процесу монорозвитку та динаміка абсолютних даних певного виду, що характеризують найвищий рівень генералізації, враховувалися, як правило, як детермінантна характеристика об’єкту дослідження. Проаналізовано особливості висвітлення поняття «сільська територія» в нормативно-правових актах України. Встановлено невпорядкованість, різнорідність, суперечливість суті цього поняття в різних нормативно-правових актах, наслідком чого є незручність його використання у всіх сферах життєдіяльності населення, у тому числі і при здійсненні наукових досліджень. Проаналізовано розвиток сільських територій як моносистем різного ієрархічного рівня, а сам процес їх розвитку окреслено як монорозвиток. Відмічено, що будь-яка числова характеристика території може стати точкою відліку перебігу конкретного процесу монорозвитку, що відбувається в її межах. Тобто навіть в умовах відсутності динамічних даних, але при наявності можливості порівнювати точки відліку перебігу різних процесів розвитку подібних моносистем, можна передбачити особливості їх протікання на досліджуваній території. Окреслено значення дослідження монопроцесів (генералізованих на регіональному рівні) через аналіз показників вартості виробленої продукції сільського господарства; вартості продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами; кількості найманих працівників в Україні загалом і в сільському, лісовому та рибному господарстві зокрема; використання виробленої сільськогосподарської продукції.

Висновки. Доведена необхідність всебічного висвітлення особливостей розвитку сільських територій, зокрема акцентується увага на недостатності вивчення перебігу якогось одного монопроцесу в їх межах, чи навіть кількох процесів. Наголошується на важливості вивчення таких процесів на тлі трансформації територіальної структури аграрних систем, що функціонують в умовах неоглобалізаційних викликів. Такий науковий підхід дав можливість уяснити  сутність розвитку сільських територій як моносистем і виявити особливості їх подальшого в контексті неоекологічних аспектів. Понятійно-термінологічний апарат в конкретному суспільно-географічному дослідженні вперше доповнено категорією «моноаграрний локалітет» з авторським тлумаченням її сутності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Н. M. Смочко, Мукачівський державний університет, вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, 89608, Україна

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Pistуn, M.D. (2009). Development of social geography in Ukraine in the XX - early XXI century: a monograph. Kyiv: RVC "Kyiv University". Retrieved 2020, September 15 from https://ua.b-ok.lat/book/3008647/5ccd69 (in Ukrainian).

Fedyuk, O.M. (2014). Ukrainian social geography: the second half of the XX - beginning of the XXI century. Kyiv: Blankservice-Plus LLC. Retrieved 2020, September 15 from https://ru.calameo.com/books/003168372af23244b9f84 (in Ukrainian).

On urgent measures to accelerate the reform of the agricultural sector of the economy. Decree of the President of Ukraine of December 3, 1999 № 1529/99. Retrieved 2020, September 15 from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1529/99 (in Ukrainian).

Berlyant, A.M., Gedymin, A.V., Kelner Yu. G. et al. (1988). Handbook of cartography. Moscow: Nedra. Retrieved 2020, September 15 from https://sheba.spb.ru/za/sprav-kartograf-1988.htm (in Russian).

Titova, S.V.& Dudun, T.V. (2017). Geographic maps and cartographic method of research (2 volumes - Cartographic method of research). Kyiv: РPC "Kyiv University". Retrieved from http://www.geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/KMD_2_tom_Titova_Dudun.pdf (in Ukrainian).

Borshchevsky, V.V. (Ed.). (2013). Rural areas. (Series «Problems of regional development»), 4, In V.S. Tailors (Ed.) Carpathian region: current issues and prospects: a monograph in 8 volumes. Lviv. NAS of Ukraine. Institute for Regional Studies. (in Ukrainian).

Borodina, O.M., & Shubravska, O.V.(Eds.).(2018). Agrarian and rural development for the growth and renewal of the Ukrainian economy: a scientific report. SI «Inst. Of Economics. and predicted. NAS of Ukraine». Kyiv. (in Ukrainian).

The only comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015-2020. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Retrieved 2020, September 15 from http://minagro.gov.ua/node/16025 (in Ukrainian).

Soloshonok, A.L. (2008). The results of the oil and fat subcomplex of Ukraine. Productivity of agro-industrial production: scientific-practical collection of the Ukrainian research institute of productivity of agro-industrial complex of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine, (11), 112-114 (in Ukrainian).

Organizational and economic mechanisms of innovative development of rural areas of the Carpathian region. Analytical note. National Institute for Strategic Studies. Retrieved 2020, September 15 from http://old2.niss.gov.ua/articles/1182 (in Ukrainian).

Strategy of sustainable development «Ukraine – 2020». Decree of the President of Ukraine of 12.01.2015. № 5/2015. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (in Ukrainian).

Yakubiv, V.M. (2009). Agricultural production in the Carpathian region: prerequisites and prospects for development. E-journal «Effective Economy». Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=71 (in Ukrainian).

Official site of the State Statistics Service. (2020, October 15). Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian).

Alaev, E.B. (1983). Socio-economic geography: conceptual and terminological dictionary. Moskow: Mysl. (in Russian).

Topchiev, O.G. (2005) Socio-geographical research: methodology, methods, techniques. Odessa: Astroprint. (in Ukrainian).

Skopin, A.Yu. (2001). Introduction to economic geography. Moskow: VLADOS. (in Russian).

Pidgrushny, G.P. (2010). The essence of the category "territorial organization of society". Problems of social geography, 1, 49-54. Kyiv: Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Nagirna, V.P. (1995). Livestock and industrial complex of Ukraine (territorial organization and nature management). Kyiv: Nauk. Opinion. (in Ukrainian).

Gazuda, L.M. &Yaremchuk, N.V. (2016). Dynamics of agricultural production development in Ukraine and regions of the Carpathian region. Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy, (6-1 (06)), 43. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
СмочкоН. M. (2020). Неоекологічні аспекти трансформації територіальної структури аграрних моносистем. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 34, 108-120. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-11
Розділ
Екологічні дослідження