Аналіз ступеня виконання природоохоронних заходів у сфері охорони вод від антропогенного забруднення за стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року

  • A. В. Гриценко Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», вул. Бакуліна 6, м. Харків, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0001-7562-7156
  • I. В. Зінченко Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» вул. Бакуліна 6, м. Харків, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0001-8554-3300
  • О. В. Бабіч Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», вул. Бакуліна 6, м. Харків, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0003-0821-1585
  • Г. В. Коробкова Луганський національний аграрний університет, вул. Слобожанська, 68, Старобільськ, Луганська область, 92703, Україна https://orcid.org/0000-0002-0246-8585
  • Я. M. Гончаренко Луганський національний аграрний університет, вул. Слобожанська, 68, Старобільськ, Луганська область, 92703, Україна https://orcid.org/0000-0002-1766-3244
Ключові слова: водопостачання, водовідведення, антропогенне забруднення, водний об’єкт, стічні води

Анотація

Мета. Аналіз ступеня виконання завдань і заходів Стратегії Державної екологічної політики України на період до 2020 року за Ціллю 2 щодо поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у сфері охорони водних ресурсів шляхом реконструкції існуючих та будівництва нових міських очисних споруд з метою зниження до 2020 року рівня антропогенного забруднення.

Методи. Системний аналіз здійснений на підставі інформаційних, статистичних і розрахункових даних за національними доповідями Мінрегіону.

Результати. Встановлено, що заплановані природоохоронні заходи у сфері охорони водних ресурсів, особливо, у галузі водовідведення, часто не здійснюються через відсутність фінансування на рівні Держбюджету і Загальнодержавних цільових програм. Проте за останні роки відмічена позитивна тенденція щодо поліпшення ситуації у сфері ремонту, реконструкції, модернізації і будівництва систем комунальних очисних споруд. Визначено, що динаміка змін скиду у водні об’єкти обсягу (у відсотках) недостатньо очищених стічних вод має тенденцію до скорочення.

Висновки. На основі обробки даних підтверджено виконання Цілі 2 в повному обсязі, а саме проведено реконструкцію існуючих та будівництво нових міських очисних споруд з метою зниження до 2020 року на 15 відсотків рівня забруднення вод забруднюючими речовинами (насамперед органічними речовинами, сполуками азоту і фосфору), а також зменшено до 2020 року на 20 відсотків  (до базового року) скиду недостатньо очищених стічних вод.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. В. Гриценко, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», вул. Бакуліна 6, м. Харків, 61166, Україна

доктор географічних наук, професор, директор Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»

I. В. Зінченко, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» вул. Бакуліна 6, м. Харків, 61166, Україна

завідувач лабораторії міських та виробничих стічних вод

О. В. Бабіч, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», вул. Бакуліна 6, м. Харків, 61166, Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії міських і виробничих стічних вод 

Г. В. Коробкова, Луганський національний аграрний університет, вул. Слобожанська, 68, Старобільськ, Луганська область, 92703, Україна

кандидат географічних наук

Я. M. Гончаренко, Луганський національний аграрний університет, вул. Слобожанська, 68, Старобільськ, Луганська область, 92703, Україна

кандидат технічних наук

Посилання

Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030". (2019). Retrieved 2020, September 05 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2818-17#Text (in Ukrainian)

Summary report on the progress of the implementation of the Protocol on Water and Health in Ukraine in 2016-2018. (2019). Retrieved 2020, September 03 from https://menr.gov.ua/news/33428.html (in Ukrainian)

Law of Ukraine On the national target program "Drinking water of Ukraine" for 2011-2020. (2011). Retrieved 2020, September 03 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2455-15#Text (in Ukrainian)

Accounting Chamber. Decision on the results of the audit of the implementation of tasks and measures provided by the national target program "Drinking water of Ukraine" for 2011-2020. (2016). Retrieved 2020, September 05 from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr2-1150-16 (in Ukrainian)

National report on drinking water quality and drinking water supply in Ukraine in 2018. (2019). Minis-try of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine. Kyiv. Retrieved 2020, September 05 from https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Proekt-Nats.-dop.-za-2018.pdf (in Ukrainian)

Ecological passports of regions of Ukraine for 2019. (2020). Retrieved 2020, September 05 from https://mepr.gov.ua/news/35913.html (in Ukrainian)

Krylova, I. I (2018) Analysis of the current state of water supply and sewerage in Ukraine. Investments: practice and experience, (23), 118-125. (in Ukrainian).

Administrative and territorial structure of regions. Database "Verkhovna Rada of Ukraine". (2020). Retrieved 2020, September 05 from http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html (in Ukrainian).

The second project of city infrastructure development. Database: Lvivvodokanal Retrieved 2020, Sep-tember 05 from https://eco-forumlviv.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/3_4- Doroshenko.pdf (in Ukrainian).

Statistical collections of the State Statistics Service of Ukraine "Environment of Ukraine" for 2010 – 2018 Retrieved 2020, September 05 from https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm (in Ukrainian).

Ecological passports of regions of Ukraine for 2016. (2017). Retrieved 2020, September 05 from https://mepr.gov.ua/news/32628.html (in Ukrainian).

Ecological passports of regions of Ukraine for 2017. (2018). Retrieved 2020, September 05 from https://mepr.gov.ua/news/32629.html (in Ukrainian).

Ecological passports of regions of Ukraine for 2018. (2019). Retrieved 2020, September 05 from https://mepr.gov.ua/news/33529.html (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-12-29
Як цитувати
ГриценкоA. В., ЗінченкоI. В., Бабіч, О. В., Коробкова, Г. В., & ГончаренкоЯ. M. (2020). Аналіз ступеня виконання природоохоронних заходів у сфері охорони вод від антропогенного забруднення за стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 34, 90-99. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-09
Розділ
Екологічні дослідження