До питань дослідження проблем промислового природокористування на території Львівської області

  • M. M. Назарук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна http://orcid.org/0000-0002-1210-9666
  • Л. А. Галянта Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, Україна, 79000 http://orcid.org/0000-0002-3813-2768
Ключові слова: промисловість, вчені, наукові праці,, дослідження, напрями дослідження

Анотація

Мета.   На основі аналізу праць вітчизняних вчених, що присвячені вивченню проблем промислового природокористування, особливостей розвитку та функціонування різноманітних галузей промисловості в межах території Львівської області, визначити основні напрями їх досліджень.

Результати.  Сьогодні трансформація системи природокористування виходить за межі господарських перетворень і не може не враховувати раніше описаних теорій. Щодо аналізу питань промислового природокористування, його геопросторових особливостей на теренах області та спричинених його розвитком екологічних проблем, особливостей їх розвитку та функціонування в межах території регіону, дає змогу визначити такі основні напрями цих досліджень: геологічні дослідження, характеристика історичних аспектів розвитку тих чи інших галузей промисловості, екологічні та економічні проблеми розвитку промисловості.

Висновки. Потужний потенціал природокористування в Львівській області здатний забезпечити результативність здійснюваних у регіоні трансформаційних перетворень в органічному поєднанні економічних,соціальних та гуманітарних сфер. Актуальним завданням подальшого розвитку промисловості в Львівській області є створення ефективної якісно нової структури економіки, високотехнологічного промислового комплексу, розвинутої соціальної інфраструктури, покращення екологічної ситуації та  умов життя  населення області.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

M. M. Назарук, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79007, Україна

 доктор географічних наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Л. А. Галянта, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, Україна, 79000

аспірант кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Посилання

Nyzovyi, D. (1961). Borislav city of oil workers. Lviv: Book and Magazine Publishing House.

Kovalchak, G. (1965). Development of industry in the western regions of Ukraine for 20 years of Soviet power (1939-1958): historical and economic essay. Kyiv. Naukova dumka.

Kis, J. (1968). Industry of Lviv in the period of feudalism (XIII-XIX centuries). Lviv.

Morokhovsky, V. (2002). Industry of the western regions of Ukraine in 1960-1980: on the example of Ivano-Frankivsk, Lviv and Ternopil regions. Lviv. Lviv Technical College.

Mykulych, O. (2004). Oil field of Eastern Galicia until the middle of the XIX century. Second edition. Drogobich. Kolo.

Ivanyshyn ,V. & Lazaruk, Y. (2018). Oil and gas industry of the Western region of Ukraine. Lviv: Galician Publishing Union.

Rudnytsky, S. (1921). Economic foundations of Galician statehood. Lviv: Ukrainian Flag Edition.

Rudnytsky, S. (1922). Oil of Eastern Galicia. Winnipeg: Published by the Ukrainian Flag Edition.

Shabliy, O. (2006). Professor Volodymyr Kubiyovych. Lviv: Ivan Franko Lviv National University Publishing Center.

Stepaniv, O. (1943). Modern Lviv. Krakow; Lviv: Ukrainian edition. Retrieved from https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=11330

Zastavny, F. (1960). The land of coal, oil and gas. Lviv: Book-magazine.

Zastavny, F. (1964). Industrial region: Lviv economic district. Lviv: Kamenyar.

Zastavny, F. (1964). Lviv industrial associations. Lviv,: Kamenyar.

Zastavny, F. (1976). Industrial use of peat. Lviv.

Stasiv, M. (1959). Oil, gas and ozokerite of Prykarpattia. Kyiv. State Publishing House of Technical Literature of the USSR.

Shabliy, O. (2001). Professor Opanas (Athanasius) Vashchenko. Lviv: Ivan Franko Lviv National University Publishing Center.

Vovk, I. (2013). History of research of industrial complexes by scientists of Lviv socio-geographical school. Geographical science and practice: challenges of the era: Proceedings of the international scientific conference dedicated to the 130th anniversary of geography at Lviv University. In 3 volumes. Ivan Franko Lviv National University Publishing Center. Volume 1.

Mining and chemical industry of Lviv region: history. present, future, ecology, investment projects. (2002). Lviv.

Kravtsiv, V. (2013). Carpathian region: current issues and prospects for development: a monograph in 8 volumes. Volume 3. Industrial potential. (Series «Problems of regional development»). Lviv.

Shpak, V. (2019). National security of Ukraine in the challenges of modern history: monograph. Kyiv. «Express-announcement».

Rudko, G. (2019). Mining and industrial geosystems of the Western region of Ukraine: monograph Kyiv ‒ Chernivtsi: Bukrek.

Ivanov, Y. (2017). Natural economic systems of mining territories of the Western region of Ukraine: functioning, modeling, optimization: the manuscript of the dissertation. Lviv – Kyiv.

Nemets, L., Silchenko, Y. & Virchenko, P. (2014). Economic and social geography of Ukraine. Kharkiv.

Amosh, O., Buleev, I. & Zaloznov, Y. (2017). Industry of Ukraine 2014-2016: unused opportunities, ways of restoration, modernization and modern development: scientific report. Kyiv.

Mashika, G. (2018). Socio-geographical study of the economic potential of the Carpathian region: theory and practice: dissertation manuscript. Kyiv.

Baranovsky, M. (2018). Economic and social geography of Ukraine: The real sector of the economy. Nizhyn

Haulyak, O., Haulyak, J., Blazhko, N. & Ivanov, E. (2020). Nature protection in the field of mining in Ukraine: regulatory aspects and application practice. Lviv. Retrieved 2020, September 18 from https://www.academia.edu/44471536

Development strategy of Lviv region for the period 2021-2027. (2019). Retrieved 2020, September 18 from https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv/

Опубліковано
2020-12-29
Як цитувати
НазарукM. M., & Галянта, Л. А. (2020). До питань дослідження проблем промислового природокористування на території Львівської області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 34, 79-89. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-08
Розділ
Географічні дослідження