Дослідження стану басейну річки Південний Буг за допомогою геоекологічних методів

  • Я. І. Залізняк Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305, Україна
Ключові слова: геоекологічні методи, польові дослідження, гідрохімічні показники, басейн річки, антропогенний вплив

Анотація

Мета. Оцінити сучасний стан басейну річки Південний Буг та ступінь антропогенного впливу на нього (трансформації)

Методи. Для проведення досліджень обрано методику комплексних польових географічних досліджень (за З. Курловою). На її основі здійснено забір проб води у відповідних точках басейну річки, що охоплювало безпосередньо саму річку Південний Буг, а також її притоки та проаналізовано склад прибережних ґрунтів. Лабораторні досліди виконані на базі ліцензованої лабораторії Уманського національного університету садівництва

Результати. На основі аналізу масиву даних основних гідрохімічних показників якості поверхневих вод басейну річки Південний Буг та аналізу ґрунту виявлено на деяких експериментальних точках перевищення ГДК вмісту досліджуваних показників. Вміст перевищено у всіх точках відбору проб, що зумовлено великим вмістом комплексів з солями гумінових кислот, вторинним заболочуванням меліорованих земель тощо. Вміст нітритів перевищено у таких місцях: р. Південний Буг (м. Вінниця і м. Ладижин) , р. Устя (м. Немирів), р. Удич (Теплицький р-н) та р. Дохна (Бершадський р-н). Основною причиною надходження в воду нітратів є змив з полів і городів добрив. Всі поверхневі водойми мають підвищену жорсткість води, її кислотність - в межах норми. Грунти, прилеглі до досліджуваних водотоків  несуть очевидні ознаки гідрогенної акумуляції речовин (карбонати, гіпс, солі) та дельтові умови утворення (горизонтальна шаруватість, поховані горизонти, залишки прісноводної фауни).

Висновки. Концентрація поллютантів зростає з плином наближення притоків річки Південний Буг та сформованого ними рельєфу до свого базису ерозії. Перевищення концентрацій лужногідролізованого азоту, а особливо сполук фосфору і калію в точках відбору проб засвідчує високий рівень інтенсивності системи землеробства, в якій застосуванню агрохімікатів надається пріоритетне значення. Проте, тривале потрапляння у водойму цих сполук спонукатиме до пришвидшення процесу евтрофікації вже в недалекому майбутньому. Виявлено втрату гумусу у грунтах земель сільськогосподарського призначення, що прилягають до річок Соб, Дохна, Устя. Загалом, геосистема річки Південний Буг потерпає від комплексного антропогенного впливу, провідним джерелом якого є аграрне виробництво.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Я. І. Залізняк , Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305, Україна

викладач-стажист кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Посилання

Artayev, O.N., Bashmakov, D.I., Bezina, O.V., Bolshakov, S.Y. … Chikhlyaev, I. V. (2014). Methods of field ecological research: textbook. Saransk: Mordov Publishing House. University. Retrieved from https://docplayer.ru/37487977-Metody-polevyh-ekologicheskih-issledovaniy.html (In Russian).

Mikhailova, E.G. (2015). Aquatic biological resources as common resources. Research. Vod. Biol. Re-sources of Kamchatka and North-West. Parts of the Pacific. Ocean., (36), 79-86. Retrieved from http://kamniro.vniro.ru/publishing/jornal/vypuski_zhurnala/vypusk_36 (In Russian).

Grinevetsky, V.T., Davidchuk, V.S., Shevchenko, L.M., Sorokina, L.Yu., Chekhniy,V.M. & Golubtsov, O.G. (2017). Landscape Studies at the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Ukrainian Geographical Journal, (4), 3–12. Retrieved from http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta& (In Ukrainian).

Grodzinsky, M.D. (1995). Resistance of geosystems to anthropogenic loads. Kyiv: Likei. (In Ukrainian).

Gutsulyak, V.M. & Prysakar, V. B. (2004). Assessment of the ecological situation in landscape complex-es (general approaches and methods). Ukraine: geographical problems of sustainable development. Retrieved from https://scholar.google.com/citations?user=BlE6-V4AAAAJ&hl=en_GB (In Ukrainian).

Isachenko, A.G. (1991). Landscape and physical-geographical zoning. Moscow: Higher school. (In Rus-sian).

Preobrazhensky, V.S. (1996). Landscape research. Moscow: Nauka. (In Russian).

Shishchenko, P.G. (1999). Principles and methods of landscape analysis in regional design. Кyiv: Phyto-social center.(In Russian).

Sokolov, A.S. (2018). Methods of geoecological research: methodological bases and classification of geoecological research: a practical manual. Gomel: GSU named after F. Skorina. (In Russian).

Zalizniak, Ya.I. (2019).The main problems of transformation of river geosystems in Vinnytsia region due to anthropogenic impact. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhai-lo Kotsyubynsky. Series: Geography, 31(3-4). Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/31714/1/NZ_31.3-4.pdf (In Ukrainian).

Kurlova, Z., Slobodyanyuk, T. & Ruda V. (2018). Methods of complex field geographical research (De-partment of Earth Sciences): teaching method. Publications. Kyiv. Retrieved from http://man.gov.ua/files/49/Metodyka_polovykh_dosl.pdf (In Ukrainian).

GOST 4151–72. Drinking water. The method of determining the total stiffness. (1974). Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/1200012550 (In Russian).

Vaganov, I.I., Maevskaya, I.V. & Popovich M.M. (2014). Engineering geology and environmental protec-tion Textbook. Vinnytsia: Vinnytsia National Technical University (VNTU). Retrieved from https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/126/221/251-1?inline=1 (In Ukrainian).

Dobrovolskiy G.V., Balabko, P.N., Stasiuk, N.V. & Bykova, E.P. (2014). Alluvial soils of river flood-plains and deltas and their zonal differences. Arid ecosystems, 17 (348), 5-13. Retrieved from http://aridecosystems.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B4-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82_All-number__%D1%82.17_-%E2%84%96348_2011.pdf (In Russian).

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Залізняк , Я. І. (2020). Дослідження стану басейну річки Південний Буг за допомогою геоекологічних методів. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 34, 31-39. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-03
Розділ
Географічні дослідження