Сучасні проблеми та особливості розвитку водного екотуризму в Лівобережній України

  • М. І. Адаменко Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305, Україна https://orcid.org/0000-0001-6245-4786
  • Ю. О. Кисельов Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305, Україна https://orcid.org/0000-0003-0530-1892
  • Д. В. Шиян Криворізький державний педагогічний університет, пр Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086 , Україна
  • Е. А. Дармофал Харківська державна академія фізкультури і спорту, вул. Клочківська, 99, м. Харків, 61000, Україна
Ключові слова: водний туризм, екотуризм, річковий туризм, рафтинг, яхтинг, річковий маршрут

Анотація

Аналіз особливостей розвитку водного екотуризму в Лівобережній України свідчить про те, що перелік пропонованих у цій сфері послуг не відповідає повною мірою попиту й ресурсному потенціалу природних комплексів.

Мета. Висвітлення можливостей розвитку водного екотуризму на річках Лівобережної України.

Результати.  Схарактеризовано основні гідрологічні та гідроекологічні характеристики найбільших річок Лівобережної України. Усі річки мають рівнинний характер, що сприяє розвиткові водного туризму, зокрема, популярними є сплав на байдарках, рафтинг, яхтинг. Береги річок відзначаються мальовничістю природних ландшафтів і наявністю численних пам’яток культури, що істотно підвищує атрактивність самих водних об’єктів. Одним із пріоритетних напрямів розвитку водного екотуризму на сході України є освоєння водних об’єктів із метою рекреації. Природні умови Лівобережної України припускають розвиток на водних об’єктах екологічного, оздоровчого та спортивного туризму. Це вимагає впровадження сучасних інноваційних підходів до формування і просування туристичного продукту. Проаналізовано відмнності гідрологічних характеристик річок Лівобережної України залежно від фізико-географічних умов території. Відзначено, що в північній частині досліджуваного реґіону річки належать до поліського типу, на Донецькій височині у верхів’ях річки мають гірський характер, решта відносяться до типу річок розчленованих рівнин. Відповідно до природних умов території змінюються й характеристики річок і їхніх берегів як об’єктів рекреації й туризму. На підставі наведеної типологізації здійснене районування території Лівобережної України за ознакою потенціалу для розвитку водного екотуризму. На її території виділено три водно-туристичні реґіони – поліський, польовий і донецький.

Висновки. Розвиток водного екотуризму в Лівобережній Україні значною мірою залежить від рівня прибережної інфраструктури. Оптимізація структури рекреації в річкових туристсько-рекреаційних системах з метою комплексного використання ресурсного потенціалу водних об’єктів і максимального задоволення потреб відпочивальників може бути базована на розвитку мережі водних маршрутів та створенні умов для поширення активних форм відпочинку на воді. Завдання покращення прибережної інфраструктури можна вирішити лише на рівні національного туроператора, який спеціалізується на водному екотуризмі та підтримує активні ділові зв’язки з аналогічними туроператорами в інших країнах світу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. І. Адаменко, Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305, Україна

доктор технічних наук, професор

Ю. О. Кисельов, Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, 20305, Україна

доктор географічних наук, професор

Д. В. Шиян, Криворізький державний педагогічний університет, пр Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086 , Україна

кандидат географічних наук

Посилання

Beidyk, O.O. (2001). Recreational and tourism resources of Ukraine: the methodology and methods of analysis, terminology, zoning: monograph. Kyiv. (In Ukrainian).

Hetman, V.I. (1999). Saving landscape diversity and developing ecological tourism on natural-reserved territories. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference: Tourism on the bound-ary of the XXI century: education, culture, ecology. Kyiv, 1999, October 18-20, (pp.191–193). Kyiv: KITEP. (In Ukrainian).

Denysyk, H.I. (2001). The forest-and-field of Ukraine: A monograph. Vinnytsia: Tezys. (In Ukrainian).

Zinko, Yu.V. & Shevchuk, O.M. (2003). Ecological tourism in the national nature parks of the Western Ukraine. Proceedings of the International scientific and practical conference dedicated to the 120-th anniversary of geography in the Lviv university. Lviv, 2003, September 24-26, (pp.239-241). Lviv: Publishing Centre of the Lviv university. (In Ukrainian).

Liubitseva, O.O., Pankova, Ye.V. & Stafiichuk, V. I. (2007). Tourism resources of Ukraine. Kyiv: Al-terpres. (In Ukrainian).

Yatsyk, A.V. (Ed.). (1991). Small rivers of Ukraine: manual. Kyiv: Urozhai. (In Ukrainian).

Oliinyk, Ya.B. & Hetman, V.I. (2002). Ecological tourism on the terrains of national nature parks and biosphere reserves of Ukraine during the international year of ecological tourism and mountains. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Geography, (48), 5–11. (In Ukrainian).

Pankova, Ye.V. (2003). Tourism land knowledge. Kyiv: Alterpres. (In Ukrainian).

Smal, V.V. & Smal, I.V. (2003). The world experience of ecological tourism development. Ukrainian geographical journal, (3), 58–64. (In Ukrainian).

Timets, O.V. & Sovhyra, H.Ye. (2005). Fundamentals of the recreational geography. Nature, resource poten tial of regions. Kyiv: Naukovyi Svit. (In Ukrainian).

Fisunenko, O.P. & Zhadan, V.I. (1994). The nature of the Luhansk region. Luhansk. (In Russian).

Adamenko M.I., Kyselov Iu.O. & Rudyi R.M. (2020). Conceptual fundamentals of ecological tourism development in Ukraine. Journal of Education, Health and Sport., 10(8), 298-307. http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.08.035

Опубліковано
2020-12-26
Як цитувати
Адаменко, М. І., Кисельов, Ю. О., Шиян, Д. В., & Дармофал, Е. А. (2020). Сучасні проблеми та особливості розвитку водного екотуризму в Лівобережній України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 34, 19-30. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-02
Розділ
Географічні дослідження