Геоекологічна оцінка структури комплексної зеленої зони міста Тернопіль та її оптимізація

  • І. Р. Кузик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна https://orcid.org/0000-0002-4491-1071
  • Л. П. Царик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна https://orcid.org/0000-0003-0944-1905
Ключові слова: зелена зона міста, зелені насадження, водні об’єкти, еродовані землі, оптимізація

Анотація

Сучасні урбанізаційні процеси у місті Тернопіль супроводжуються зростанням антропогенного навантаження на природну складову, ущільненням забудови та скороченням площ зелених зон. Тому, виникає необхідність провести геоекологічну оцінку структури насаджень комплексної зеленої зони міста, як фактора екологічної безпеки  урбоекосистеми Тернополя.

Мета. Оцінити структури комплексної зеленої зони міста Тернопіль та обґрунтувати пріоритетні напрямки її оптимізації.

Методи. Описовий, порівняльно-географічний, геоінформаційний, статистичний, математичний, геоекологічний аналіз та оптимізаційне моделювання.

Результати. В ході проведення геоекологічної оцінки структури комплексної зеленої зони міста Тернопіль, встановлено, що її загальна площа складає 9 684 га, з яких 2027 га – лісопаркова частина і 7 657 га – лісогосподарська. У структурі комплексної зеленої зони міста Тернопіль переважають ліси 64%, водні об’єкти і болота 18,5% та інші групи зелених насаджень 17,5%. Визначено, що нормативна площа комплексної зеленої зони міста Тернопіль повинна становити 13 470 га, відповідно дефіцит насаджень складає 5813 га. Для оптимізації комплексної зеленої зони міста Тернопіль та доведення її площі до нормативних показників обґрунтовано включення у її структуру багаторічних насаджень та розроблено оптимізаційну модель збільшення лісистості за рахунок еродованих орних земель. Реалізація таких заходів та зміна цільового призначення окремих земельних ділянок, дозволить збільшити площу лісів у лісогосподарській частині комплексної зеленої зони міста Тернопіль на 3916 га та зменшити еродованість орних земель на 40%.

Висновки. Оптимальна структура комплексної зеленої зони міста Тернопіль включатиме 8823 га – лісів, 1903 га – багаторічних насаджень, 1419 га – земель під водою та болотами, 577 га – зелених насаджень загального користування, 433 га – зелених насаджень спеціального призначення і 321 га – зелених насаджень обмеженого користування. Загальна площа комплексної зеленої зони міста Тернопіль складатиме 13 476 га. Така оптимізаційна модель комплексної зеленої зони міста, сприятиме її сталому розвитку та реалізації основних функціональних потенціалів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

І. Р. Кузик, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

аспірант кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін 

Л. П. Царик, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна

доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін  

Посилання

Maksymenko, N. (2012). Landscape planning as a method of territory’s ecological acсomplishment. Problems of Continuous Geographical Education And Cartography, 16, 65-68. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/pbgok/article/view/4112/3698 (In Ukrainian).

Sustainable Development Goals 2016-2030. Retrieved from http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku (In Ukrainian).

«On Sustainable Development Goals of Ukraine for the Period up to 2030» Ukraine Presidential Decree №722/2019. Retrieved from https://.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (In Ukrainian).

Bila, T. (2013). The nature-recreational potential analysis of Lviv suburban zone. Visnyk of the L`viv University. Series Geography, 46, 28-36. Retrieved from http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/download/1365/1425 (In Ukraini-an).

Danylyk, R.N. & Kolodko, M.M. (2004). Hydrophilic plant cover in ecological optimization of water ecosystems of L'viv complex green zone. Scientific Bulletin of the Ukrainian State Forestry University. Protected area and nature protection, 14.8, 207-213. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2004/14_8/35.pdf (In Ukrainian).

Pakholiuk, O.T. (2014). River Network as a Natural Framework in the Formation of Green Zone of L'viv. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Ecology and environment, 24.3, 101-105. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_3/101_Pach.pdf (In Ukrainian).

Sobechko, O. (2009). Green zone of Lviv and her ecological condition. Visnyk of the L`viv University. Series Geography, 37, 215-224. Retrieved from http://old.geography.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/37/24_Sobechko.pdf (In Ukrainian).

Elbakidze, M., Zavadovych, O. & Yamelynets, T. (2005). Methodical aspects of inventory of green zones in urbanized territories (by the example of regional landscape park «Znesinnya»). Visnyk of the L`viv University. Series Geography, 32, 96-102. Retrieved from http://old.geography.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/32/9_Elbakidze.pdf (In Ukrainian).

Klieshch, A.A., Maksymenko, N.V. & Ponomarenko, P.R. (2017). Territorial structure of the land use of Kharkiv city. Man and environment. Issues of neoecology, №1-2 (27), 23-34. Retrieved from http://journals.uran.ua/ludina_dov/article/view/109771/104811(In Ukrainian).

Bubyr, N. & Naidovska M. (2017). Geoportal of the green zones in the city of Sumy. Problems of Con-tinuous Geographical Education And Cartography, 26, 14-17. Retrieved from https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_26/26_3.pdf (In Ukrainian).

Tsaryk, L. & Poznijak, I. (2016). On the problem of landscaping and the role of the functioning park complex in Ternopil urboecosystem. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 1(40), 263-270. Retrieved from http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/39.pdf (In Ukrainian).

Tsaryk, L. & Tsaryk, P. (2012). Local eco-network as nature protection system of Ternopil city. Mod-ern city strategy. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Simferopol: Crimean Institute of Business of UEU. 138-143 (In Ukrainian).

Materials of the report of the Main Department of the State Geocadastre in the Ternopil city (form 6-land) as of 01.01.2016 (In Ukrainian).

Ternopil city greening scheme. (2017). State Enterprise «Ukrainian State Research Institute of City Planning «Dipromisto» named after Yu. M. Belokonya, Kyiv: Minregion (In Ukrainian).

Ternopil investmen passport, 2019. Retrieved from https://ternopilcity.gov.ua/app/webroot/files/Investment_ passport_Ternopil_2019-09052019%2008%20-%2005%20-2019.pdf (In Ukrainian).

Stolberh, F. (2000). Ecology of the city. Kyiv: Lybra. (in Russian).

Kuzyk, I. (2019). Theoretical-methodological grounds of the research of the complex green zone of the city. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 2(47), 21-32. https://doi.org/10.25128/2519-4577.19.3.3 (In Ukrainian).

Kucherjavij, V. (1999). Urban ecology. Lviv: Svit (In Ukrainian).

Kuzyk, I. (2017).To the problem of sustainable functioning of the complex green zone of Ternopil city. Bulletin of the Ternopil branch of the Ukrainian Geographical Society, 1, 38-42 (In Ukrainian).

On approval of the Rules for maintaining green space in settlements of Ukraine. Order of the Ministry of Construction, Architecture and Housing-Communal Services of Ukraine of April 10, 2006 №105. Retrieved from http://contrasts.com.ua/content/view/411(In Ukrainian).

Tsaryk, L., Tsaryk, P., Yankovs'ka, L. & Kuzyk, I. (2019). Geoecological parameters of components of environment of the Ternopil city. Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Geography, 1(46), 198-210 https://doi.org/10.25128/2519-4577.19.2.25 (In Ukrainian).

Опубліковано
2020-12-23
Як цитувати
Кузик, І. Р., & Царик, Л. П. (2020). Геоекологічна оцінка структури комплексної зеленої зони міста Тернопіль та її оптимізація. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 34, 8-18. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-34-01
Розділ
Географічні дослідження