Рецензія на монографію Кучера А. В. «Стратегічні напрями розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату»

  • S. A. Baliuk Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», вул.Чайковська, 4 Харків, 61024, Україна https://orcid.org/0000-0002-8372-6514
Ключові слова: низьковуглецеве землекористування, зміна клімату

Анотація

 Представлена монографія є актуальною та ґрунтовною завершеною науковою роботою, що спирається на сучасні теоретичні розробки, економіко-математичну обробку емпіричних даних, комплексний аналіз та узагальнення кращого вітчизняного й зарубіжного досвіду з проблеми адаптації аграрного землекористування до змін клімату. Монографія може бути корисною для політиків, учених, фахівців-практиків, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти й усім, хто цікавиться еколого-економічними питаннями розвитку низьковуглецевого аграрного землекористування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

S. A. Baliuk, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», вул.Чайковська, 4 Харків, 61024, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

Посилання

Kucher A. V. (2019). Strategic directions of the development of low carbon land use to strengthen resilience to climate change: monograph. Kharkiv: Publisher Brovin. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22016.38400

Опубліковано
2020-06-03
Як цитувати
Baliuk, S. (2020). Рецензія на монографію Кучера А. В. «Стратегічні напрями розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату». Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 33, 168-169. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-15