Будівництво та експлуатація об’єктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах: нові виклики для довкілля

  • O. V. Pylypovych Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, Україна, 79000 https://orcid.org/0000-0002-7972-9202
  • E. A. Ivanov Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенко, 41, Львів, 79000, Україна https://orcid.org/0000-0001-6847-872X
  • T. I. Mykitchak Інститут екології Карпат Національної академії наук України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, Україна, 79026 https://orcid.org/0000-0003-2452-7264
  • V. P. Shtupun Інститут екології Карпат Національної академії наук України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, Україна, 79026 https://orcid.org/0000-0003-4659-0379
Ключові слова: річка, донні наноси, біота, вплив на довкілля, мала гідроелектростанція, витрата води

Анотація

Мета. Аналіз спектру екологічних проблем і ризиків, пов’язаних із будівництвом та експлуатацією малих гідроелектростанцій (МГЕС) в Українських Карпатах.

Методи. Польові, статистичні, гідрологічні, гідроекологічні, аналіз та синтез.

Результати. Розглянуто потенційні екологічні ризики, що виникають при будівництві та експлуатації МГЕС в Українських Карпатах. Досліджено вплив Явірської МГЕС на витрати води у р. Стрий. Проаналізовано щоденні витрати води на двох гідростворах, що розташовані вище і нижче за течією від станції для маловодного (2003) і багатоводного (2008) років. Вказано основні можливі ризики при будівництві та експлуатації МГЕС для руху паводкових вод, річкових наносів, розвитку руслових деформацій тощо. Представлено різницю у витратах води між двома гідростворами і підтверджено, що у весняний період 2008 і 2003 року та осінньо-зимовий період 2003 і 2008 років спостерігали мінімальну різницю у витратах води, що пов’язано із затриманням води у водосховищі вище греблі Явірської МГЕС для максимальної генерації електроенергії. Проаналізовано вплив Явірської МГЕС на біоту р. Стрий упродовж 2014‒2015 років. Отримані результати вказують, що основними негативними чинниками впливу на угруповання гідробіонтів р. Стрий є створення водосховищем лімнічних умов у континуумі річкової екосистеми, накопичення наносів і відмерлої органіки на його дні та берегах і знесення цих осадів на нижчі ділянки русла, різке обміління русла Стрия нижче греблі після закриття шлюзів у червні та гідроземельні роботи нижче греблі. Аналіз звітів з оцінки впливу на довкілля дав змогу проаналізувати основні екологічні ризики, які можливі при будівництві та експлуатації малої гідроелектростанції на р. Стрий у с. Довге Дрогобицького району Львівської області.

Висновки. Варто прописати механізм проведення оцінки впливу на довкілля, зазначити природно-географічні, гідрологічні і гідроекологічні обмеження щодо будівництва та експлуатації МГЕС. Визначити ділянки гірських («диких») річок із високими показниками цінності природних ландшафтів та заборонити на них спорудження обʼєктів малої гідроенергетики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

O. V. Pylypovych, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, Україна, 79000

кандидат  географічних наук, доцент, доцент кафедри конструктивної географії і картографії

E. A. Ivanov, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенко, 41, Львів, 79000, Україна

доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії

T. I. Mykitchak, Інститут екології Карпат Національної академії наук України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, Україна, 79026

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

V. P. Shtupun, Інститут екології Карпат Національної академії наук України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, Україна, 79026

інженер першої категорії

Посилання

Vovchak V., Teslenko O., Samchenko O. (2018). Small hydropower Ukraine. Analytical Review.Vol. 1. Retrieved from http://energyukraine.org/wp-content/uploads/2018/05/Otchet-MGES1.pdf (in Ukrainian).

Afanasyev, S. O. (Ed.). (2019). Scientific and methodological recommendations for the preparation of the EIA report for the construction of a small hydroelectric power station (Methodical manual). Kyiv (in Ukrainian).

Environmental Impact Assessment Report No. 20181252331/8907. (2019). Unified Register of EIA. Retrieved from http://eia.menr.gov.ua/places/view/2331#wrap-table (in Ukrainian).

Environmental Impact Assessment Report No. 2018614992. (2018). Unified Register of EIA. Retrieved from http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/992/reports/fbbe9306214702534dc15324645bbf61.pdf (in Ukrainian).

Environmental Impact Assessment Report No. 20191024604. (2019). Unified Register of EIA. Retrieved from http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/4604/reports/05ea941992758231a475746e9ad6f7e4.pdf

(in Ukrainian).

Pylypovych, O. V. & Kovalchuk, I. P. (2017). Geoecology of the Upper Dniester River Basin System. Lviv-Kyiv: LNU (in Ukrainian).

Pavelko, A., & Syrotyuk, M. (2014). Environmental risks in hydropower industry. Visnyk of Lʼviv University. Series Geography, (45), 178–184. Retrieved from http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geography/article/view/1163 (in Ukrainian).

Mazurkiewicz-Boroń G. (Ed.). ( Wytyczne do uwarunkowan rozwoju hydroenergetyki w obszarze dzialania RZGW w Krakowie. Krakow. Available at: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/wodypolskie_old (in Poland).

National Wild and Scenic Rivers System. Retrieved from https://rivers.gov/alaska.php

Obodovsky, O., Danko, K., Pochayets, O., & Obodovsky, Y. (2016) Methods of establishing the hydropower potential of rivers (on the example of the rivers of the Ukrainian Carpathians). Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geography. 1 (64), 5‒12. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2016.64.1 (in Ukrainian).

Mykytchak, T. I., & Stupun, V. P. (2017). Influence of functioning of Yavirskaya hydroelectric power plant on the grouping of invertebrate hydrobionts of the river Stryi (Ukrainian Carpathians). Visnyk of Lʼviv University. Biological Series, (76), 77‒86. Retrieved from http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/8012 (in Ukrainian).

Pylypovych, O., & Ivanov, E. (2019). Natural-geographical and hydrological restrictions on the construction of small hydropower facilities in the Ukrainian Carpathians.. Proceedings of the international scientific-practical conference dedicated to the 25th anniversary of the opening of the specialty "Ecology" at Ternopil National Pedagogical University: Interdisciplinary Integration Processes In The System Of Geographical And Ecological Science, Ternopil, 106–109 (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-05-31
Як цитувати
Pylypovych, O., Ivanov, E., Mykitchak, T., & Shtupun, V. (2020). Будівництво та експлуатація об’єктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах: нові виклики для довкілля. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 33, 22-33. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2020-33-02