Сучасний стан сфери управління та поводження з твердими побутовими відходами в Україні

  • V. Y. Prykhodko Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 5, м. Одеса, 65016, Україна https://orcid.org/0000-0003-3854-6693
  • T. A. Safranov Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 5, м. Одеса, 65016, Україна http://orcid.org/0000-0003-0928-5121
  • T. P. Shanina Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 5, м. Одеса, 65016, Україна
Ключові слова: тверді побутові відходи, ресурсоцінні компоненти, управління відходами, ефективна система

Анотація

Мета. Огляд сучасної ситуації у сфері управління та поводження з твердими побутовими відходами в Україні та окреслення можливого напрямку створення ефективної системи управління відходами на регіональному рівні.

Методи. Системний аналіз, метод масового балансу, узагальнення та інтерпретації. Результати. З початком процесу євроінтеграції Україні розпочато низку реформ у законодавчо-нормативній сфері поводження з відходами. Зокрема, схвалена Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, розроблений проект Закону України «Про управління відходами» та інші. В Україні є потужності з переробки окремих видів вторинної сировини, що зазнають дефіциту. Модель ефективного поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні має ґрунтуватися на вихідних умовах: морфологічному складі та наявних потужностей з переробки. Показано, що майже половину маси твердих побутових відходів складають харчові та садово-паркові відходи. Це означає, що ефективна система поводження з твердими побутовими відходами має базуватися на виокремленні та подальшій утилізації таких відходів, що дозволить досягти цільових показників Національної Стратегії.

Висновки. Проблема твердих побутових відходів є надзвичайно актуальною для України, оскільки в умовах зростання кількості і ускладнення морфологічного складу основним методом поводження з ними залишається захоронення. Зміни у законодавстві та наявна інфраструктура з переробки найбільш поширених і ресурсоцінних категорій вторинної сировини вимагають впровадження ефективних систем поводження з твердими побутовими відходами. Вважаємо, що для досягнення суттєвого результату необхідно звернути увагу на органічні відходи, які легко розкладаються. Створення системи правильного збору та подальшого використання таких відходів дозволить досягти вагомих показників ефективності використання потенціалу побутових відходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

V. Y. Prykhodko, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 5, м. Одеса, 65016, Україна

кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони довкілля

T. A. Safranov, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 5, м. Одеса, 65016, Україна

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри  екології та охорони довкілля

T. P. Shanina, Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 5, м. Одеса, 65016, Україна

кандидат хімічних наук, доцент

Посилання

The state of municipal solid waste management in Ukraine by 2018. (2019). Available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/ (In Ukrainian).

The Law of Ukraine on Waste. (1998). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80 [(In Ukrainian).

Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. (1999). Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1999/31/oj

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. (2008). Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

The national Strategy of waste management in Ukraine by 2030. (2017). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (In Ukrainian).

The Draft Law of Ukraine on Waste management. (2019). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67094 (In Ukrainian).

The Draft Law of Ukraine On reducing the number of plastic bags in civil circulation. (2019). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66892 (In Ukrainian).

Semko, P.P. (2019). Current trends in the generation and treatment of secondary raw materials in Ukraine. Waste Management – 2019: presentation of reports. Available at: https://drive.google.com/file/d/1aaSkLW8JIV9VWXT4C9zpvdrJi7rIcjWJ/view (In Ukrainian).

Prykhodko, V., Hiulakhmedova, K. (2018). The characteristic of bioorganic component of municipal solid waste. Visnyk of Karazin Kharkiv National University, 19, 82-90. DOI : 10.26565/1992-4259-2018-19-08. (In Ukrainian).

Report on the analysis of the existing state of the waste management system in the Odessa region. (2017). TOV ESKO “Ekologichni systemy”, 37. (In Ukrainian).

Prykhodko, V. Yu., Safranov, T. A., Shanina, T. P. (2018). The optimization of bioorganic waste treatment from municipal solid waste. Developing Waste Management Programs for United Territorial Communities: Challenging Issues and Best Practices: Collection of materials from the National Waste Management Forum in Ukraine: Legislation, Economics, Technology, Kyiv, 135-136 .(In Ukrainian).

Safranov, T. A., Gubanova, E. R., Shanina, T. P., Prikhodko, V. Yu. (2014). Optimization of municipal waste man-agement and treatment system in the context of urban areas sustainable development. Sustainable devel-opment, 16, 11-18. (In Russian).

Veolia. A modular approach to the formation of an individual waste management system. (2019). Waste

Management – 2019: presentation of reports. Available at: https://drive.google.com/file/d/1XaEsjcz1MT1iN4nt6B46IJECeGr5OKPW/view?usp=sharing (In Ukrainian).

Martynenko, A. (2019). Waste management hierarchy. Waste Management – 2019: presentation of reports. Available at: https://drive.google.com/file/d/1yfHOetdNuj9a62SkQi1dvOn_4qH2VEnx/view (In Ukrainian).

Опубліковано
2019-10-10
Як цитувати
Prykhodko, V., Safranov, T., & Shanina, T. (2019). Сучасний стан сфери управління та поводження з твердими побутовими відходами в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 32, 58-66. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-32-05