Туристична ГІС як результат туризмознавчого прикладного дослідження адміністративної області: методичні аспекти

  • U. U. Kosenko Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305, Україна
Ключові слова: геінформаційні системи, екологічний туризм, екологічні дані, інформаційні технології

Анотація

Мета. Оцінка існуючих та потенційних природних заповідних територій Черкащини за екологічними, культурно-історичними ознаками, а також для організації відпочинку і розвитку туризму на даних територіях. Створення універсальної бази даних екологічного туризму за допомогою ГІС шляхом підключення в режимі on-line цифрові карти Черкаської області для інтерактивного обміну інформацією. Ця система передбачає інтеграцію даних для користувачів з різними інтересами та за різними віковими групами (школярі, іноземці, спортсмени, відпочиваючі, науковці та ін.).

Методи. Векторизація растрових зображень; корегування, використання і зберігання матеріалів та результатів дистанційного зондування; збирання та прив’язки даних польових досліджень, побудова, оформлення і подання картографічного зображення.

Результати. Географічні інформаційні технології це засіб, який допомагає детальніше вивчати природні ресурси, раціонально їх використовувати, проводити детальний моніторинг стану довкілля, а також геоінформаційні технології дозволяють створювати бази даних з потрібною та корисною для споживача географічною інформацією. Отже, мають бути створені такі бази даних у сфері туризму, які будуть нести в собі всю інформацію про туристичний продукт. Розглянуто зміст і структуру туристичної ГІС, визначено основні етапи її створення. Показано роль туристичної ГІС у прикладних туристичних дослідженнях на рівні адміністративної області. Методологічною основою створення туристичної ГІС для екологічного туризму в частині застосування комп’ютерних технологій є загальні основи створення і функціонування геоінформаційних систем.

Висновки. Дослідження які проводитимуться в подальшому, будуть зв'язані з роботою над розробкою та створенням бази даних об'єктів природно-заповідного фонду за типом та затребуваністю їх використання у сфері екологічного туризму. Для окремих сільських громад на основі цієї бази даних буде прораховано стратегію раціонального використання природних ресурсів в межах обєктів природно-заповідного фонду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

U. U. Kosenko, Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305, Україна

Аспірантка кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Посилання

Arsenieva, E. I., Kuskov, A. S., Feoktistova, N. V. (2005). Basic concepts and directions of modern ecotourism: a comparative analysis. Tourism and cultural heritage. (2), 186-205. (In Russian).

Arsenieva, E. I., Kuskov, A. S. (2005). Ecotourism potential of specially protected natural areas and problems of its use. Tourism and cultural heritage. (3). 106-215. (In Russian).

Vorobyova, O. A. (2012). Ecological tourism as a factor of sustainable development of nature reserves territories. Ecological sciences, (2), 119-129. (In Ukrainian).

Gotinyan, V. S. , Krasovsky, G. Ya., Melnik I. V. Geoinformation systems and technologies. Possibilities of satellite technologies in assistance of solving problems of Transcarpathia # 2: regional meetings. Exhibit 1: Available at: http://www.pryroda.gov.ua/en/index.php?newsid=1147 (In Ukrainian).

Davidchuk V.S., Sorokina L.Yu., Rodina V.V. (2005). Geoinformation technologies in landscape mapping. Physical geography and geomorphology. (47), 24-30. (In Ukrainian).

Grodzinskiy M. (1993). Fundamentals of landscape ecology. Kyiv: Libid. (In Ukrainian).

Dzasokhov, R. A., Gobeev, A. A. (2010). Ecological tourism in the specially protected natural territories of Russia: problems and prospects. Recreation and mountains, 8 scientific-practical seminar on recreational geography. Vladikavkaz. SOGU Publishing House, 25-26. (In Russian).

Forman, R. T. T. (1995). Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press. Cambridge. UK

Ghahramani, L., Khalilzadeh, J. & KC. (2018) Tour guides’ communication ecosystems: an inferential social network analysis approach. / Information Technology & Tourism. https://doi.org/10.1007/s40558-018-0114-y

Ghahramani, L., Khalilzadeh, J. & KC. (2018) Tour guides' communication ecosystems: an inferential social net-work analysis approach. / Information Technology & Tourism. https://doi.org/10.1007/s40558-018-0114-y.

Guan Hai-ling, Wu Liang-qiang, Luo yong-peng. (2011). A GIS-based approach for information management in the ecotourism region. Procedia Engineering, 15, 1988 – 1992. Available at: https://www.researchgate.net/publication/271880159_A_GIS-based_approach_for_information_management_in_ecotourism_region

Zavarika, G. M. (2014). Tourism in Protected Natural Areas. Geography and Tourism. (28). 45-49. (In Ukrainian).

Kruglov, I. (1998). Geoinformation aspect of the organization of the state land cadastre of Ukraine. Budownictwo i Inzyneria Srodowiska (Rzeszów, Poland). (29), 85-93. (In Ukrainian).

Kariotis, G., Panagiotopoulos, E., Kariotou, G., Karanikolas, N. (2007) Creation of a digital interactive tourist map with the contribution of GPS and GIS technology to the visualization of information. XXIII International Carto-graphic Conference, 4–10 August Moscow, Russia, l, 52–60).

Kosenko, Yu.Yu. (2018). Application of modern geoinformation technologies in the development of ecological tourism. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences. (9). 233-238. (In Ukrainian).

Linnik, V.G. (1990). Construction of geoinformation systems in physical geography. Moscow: Publisher of Moscow University. (In Russian).

LeBleu, C., Pathak, M. (2006) . Bringing eco-tourism to the masses: Interaction through GIS and the World Wide Web. URISA Annual Conference 44th Urban and Regional Information Systems Association 2006 URISA, pp. 1-19.

Lyubitseva, O. O., Babarytska, V. K. (2008). Tourism: introduction to the specialty. Kyiv: Publishing and Printing Center "Kyiv University". (In Ukrainian).

Nastaran, M., Nia, S. (2012). Application of GIS for evaluating ecotourism potential of a protected area (case study: Ghamishloo wildlife refuge). Geography and Environmental Planning ,.23 (2),173-188.

Novitskaya, S. (2013). Ecological tourism as a priority direction of sustainable development of the tourism sphere. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series Geography, (2), 164-169. (In Ukrainian).

Role of geographical information systems in tourism decision making process: a review.(2015). Inf Technol Tourism ,15(2), 131-179. Available at: https://doi.org/10.1007/s40558-015-0025-0

Samoilenko, V. M., Korogoda, N. P. (2006). Geoinformational modeling of the ecological network. Kyiv: Nika-Center. (In Ukrainian).

Svitlichny, O. O., Plotnitsky, S. V. (2006). Geoinformatics basics. Sums: VTD “University Book”. (In Ukrainian).

Sonko, S. P. (2015). The use of geoinformation technologies in the organization of ecological tourism (on the exam-ple of the Chernobyl Regional Development Fund objects) . Theory, practice and innovations of tourism and hotel and restaurant industry development, International Scientific and Practical Conference. Uman: Visa Visiting Polytechnic Center, 127-132. Available at: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6619 (In Ukrainian).

Sonko, S. P., Kosenko, Yu. Yu. (2012). Research of ecological content of tourism objects of Cherkasy region with the purpose of GIS creation.Topical Environmental and Agrobiological Issues of the Middle Dnieper in the Context of Sustainable Development, Regional Scientific-Practical Conference. Cherkasy: FOP Belinskaya OB, 2012.192-195. (In Ukrainian).

Sonko, S. P., Kosenko, Yu. Yu. (2011). Opportunities for the development of eco-tourism in the Uman region. Theoretical, regional, applied directions of development of anthropogenic geography and geology: 3rd Interna-tional Scientific Conference. Krivoy Rog: Publishing House, 86 - 88. (In Ukrainian).

Sonko, S. P., Mazurenko, Yu. Yu. (2009). Use of elementary GIS methodology for creation of geographical data-base on rural ecotourism . Ecology - ways of harmonization of relations between nature and society, inter-university scientific conference. Uman, .88-89. (In Ukrainian).

Strategy for ecotourism development. (2001). Ministry of the Environment and Regional Development. Latvian Ecotourism society. Riga. 113

Khrabovchenko, V. V.(2003). Eco-tourism. Moskow: Finances and statistics. (In Russian).

Yavorska, V. V., Sych, V. A., Kolomiyets, K. V., Shashero, A. M. (2018). Odessa catacombs as an integral part of the tourist image of the Black Sea region. Dniprop. Univer.bulletin. Geology, geography. 26 (1), 219-226.

Bezverniuk, T. N. (1999). The technique of landscaping maps using GIS technology.Scientific notes of TNU. 12 (51 (1)), 326-334. (In Russian).

Scholles, F: (1997). Informationssysteme in der Raum- und Umweltplanung. Vorlesungsskript, Universität Hannover.

Опубліковано
2019-10-10
Як цитувати
Kosenko, U. (2019). Туристична ГІС як результат туризмознавчого прикладного дослідження адміністративної області: методичні аспекти. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 32, 16-29. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2019-32-02