Дослідження фітопланктону у прибережних водах острова Зміїний в 2016-2017 рр

  • Н. В. Дерезюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0003-1418-0981
  • В. І. Мідінець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова http://orcid.org/0000-0001-7543-7504
  • Є. І. Газєтов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова https://orcid.org/0000-0002-5362-1973
Ключові слова: Чорне море, біомаса, чисельність, біорізноманіття, цвітіння

Анотація

Мета. Вивчення сезонних змін кількісних характеристик фітопланктону та біорізноманіття угрупувань, зокрема видового складу потенційно небезпечних (токсичних) видів. Методи. Збір та аналіз зразків фітопланктону в прибережних водах о. Зміїний виконували за стандартними методами. Консервацію зразків здійснювали з використанням формаліну. Для обробки зразків використовували мікроскопи HUND-H600 та OLIMPUS-BH2. Систематика мікроводоростей і ціанобактерій застосована у відповідності до стандартів міжнародних баз. Результати. Проведений аналіз основних абіотичних факторів, які впливають на стан фітоцену. У видовому складі зареєстровано 238 видів фітопланктону з 11 класів: діатомові − Bacillariophyceae, дінофітові − Dinophyceae, зелені Ґ Chlorophyceae, ціанобактерії − Cyanobacteria, примнезієві − Prymnesiophyceae, євгленові − Euglenoidea, золотисті − Chrysophyceae, криптофітові − Cryptophyceae, діктіохові − Dictyochophyceae, хоанофлагеляти − Choanoflagellatea. Показано, що головними таксонами фітопланктону були Bacillariophyceae, Dinophyceae, Chlorophyceae і Cyanobacteria. Вперше в районі острова Зміїний було зареєстровано 11 прісноводних динофітових видів. Проаналізовані статистичні взаємозв’язки метрик фітопланктону і абіотичних характеристик. Було зафіксовано розвиток 54 видів фітопланктону, що відносяться до групи потенційно небезпечних (токсичних), серед яких 21 вид сягав рівню цвітіння. Висновки. Основними абіотичними факторами, які визначають стан фітопланктону та його сезонні зміни, є солоність та прозорість. Впродовж 2016−2017 рр. у фотичному шарі прибережних вод острова Зміїний зареєстровано 4 сезонних максимуми розвитку мікроводоростей: навесні, влітку, восени та взимку, які відповідали термінам нормальної циклічності вегетації чорноморського фітопланктону. Порівняння сучасних максимальних величин з аналогічними даними, отриманими у попередні роки, дозволяє зробити висновок про значне збільшення кількісних характеристик фітопланктону в 2016−2017 рр.  Якість води в поверхневих шарах води в районі острова Зміїний, яку оцінено за основними метриками фітопланктону, була значно гіршою, ніж для придонних шарів води, що обумовлено впливом річкового стоку Дунаю, який спостерігається, насамперед, в поверхневих шарах води.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Мідінець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Vinogradova L.A., Vasileva V.N. (1992) Mnogoletnyaya dinamika i modelirovanire sostoyania ekosistemi pribregnikh vod severo-zapadnoi chasti Chornogo moray [Long-term dynamics and modeling of the state of the ecosystem of the coastal waters of the northwestern part of the Black Sea]. – SPb: Gidrometeoizdat, UkrNCEM, Osessa, 107 (In Russian).

Zaitsev Yu.P., Garkavaya G.P., Nesterova D.A., Polischuk L,N. (1989) Dunay – osnovnoi istochnik evtrofirovaniya Chernogo morya [Danube − the main source of eutrophication of the Black Sea]. Gidrobiol. Zhurn., 25 (4), 21-24 [In Russian].

Hruzov L.N., Lumkys P.V., Napadovskyy H.V. (1994) Yssledovanye prostranstvenno–vremennoy struktury planktonnykh poley severnoy poloviny Chernoho morya v 1992–93 hh [Study of the spatial – temporal structure of plankton fields in the northern half of the Black Sea in 1992–93]. Yssledovanye ekosystemy Chernoho morya, 1, 94–127 [In Russian].

Ukraynskyy V.V., Popov Yu.Y., Orlova Y.H., Derezyuk N.V., Balatyuk S.V., Tanasyuk E.H. (2001) Yzmenchyvost' kyslorodnoho rezhyma y hydrolohycheskoy strukture vod severo–zapadnoho shel'fa Chernoho morya v letne–osennyy peryod 1998 hoda [The variability of the oxygen regime and the hydrological structure of the waters of the north-western shelf of the Black Sea in the summer-autumn period of 1998]. Meteorology, climatology and hydrology, (43), 211 – 222. [In Russian].

Stan dovkillya Chornoho morya: Natsional'na dopovid' Ukrayiny. 1996−2000 rr. [Environmental status of the Black Sea: National Report of Ukraine. 1996-2000]. (2002). Odessa: Astroprynt, 55–57 [In Ukrainian].

Oguz T., Velikova V. (2010) Abrupt transition of the northwestern Black Sea shelf ecosystem from a eutrophic to an alternative pristine state. Mar. Ecol. Prog. Ser., 405, 231-242 [in English].

Yunev O.A., Velikova V., Carstensen J. (2017). Effects of changing nutrient inputs on the ratio of small pelagic fishstock and phytoplankton biomass in the Black Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 197, 173-184 [in English].

Nesterova D.A. (2005). Dunay – pokazatel' sostoyanyya prybrezhnoho fytoplanktona [Danube − an indicator of the state of coastal phytoplankton]. Naukovi zapysky. Ternopil's'kyy Peduniversytet im. V. Hnatyuka. Seriya: Biolohiya. Spetsial'nyy vypusk „Hidroekolohiya”, 4 (27), 162–164 [In Russian].

Zaytsev Yu.P., Aleksandrov B.H., Mynycheva H.H. i dr. (2006). Severo–zapadnaya chast' Chernoho morya: byolohyya i ekolohyya [North-western part of the Black Sea: biology and ecology]. Kyev: Naukova dumka, 432 – 433 [In Russian].

Smyntyna V.A., Medinets V.I., Suchkov I.O. et.al. (2008). Ostriv Zmiinyi: Ecosystema pryberezhnyh vod [Zmiinyi Island: Ecosystem of coastal waters]. Odessa: Astroprynt, 228. ISBN 978-966-190-149-9. [In Ukrainian].

Derezyuk N.V. (2005). Vesenne–letnyy fytoplankton rayona o. Zmeynyy i prylehayushchykh akvatoryy[Spring – summer phytoplankton of the Zmeiny Island and adjacent water areas]. Visnyk ONU Biolohiya, 10 (4), 159–165 [In Russian].

Derezyuk N.V., Medynets V.Y., Konareva O.P. (2007). Rezul'taty monytorynha sostoyanyya fytoplanktona v prybrezhnykh vodakh ostrova Zmeynyy v 2004-2006 hh [The results of monitoring the state of phytoplankton in the coastal waters of Zmeiny Island in 2004-2006]. Zb. nauk. st. Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Ekolohichni problemy Chornoho morya», Odesa: INVATs, 82-85 [In Russian].

Dereziuk N., Medinets V. (2008). Analysis of biodiversity of phytoplankton on the Ukrainian Black Sea shelf (the end of XX – beginning of XXI century). 2nd biannual and Black sea Scene EC project joint conf. «Climate change in the BSHOT scenarios and mitigation strategy for the ecosystem», Sofia, 52 [in English].

Derezyuk N.V. (2010). Osoblyvosti rozvytku fitoplanktonu v pryberezhnykh vodakh o. Zmiyinyy (2003-2009 rr.)[ Features of the development of phytoplankton in the coastal waters of the Zmeiny Island (2003-2009)]. Nauk. zap. Ternop. Nats. ped. un-tu im. V. Hnatyuka. Ser. Biol., Spets. vyp.: Hidroekolohiya. (3(44)), 75-78. [In Ukrainian].

Dereziuk N., Medinets V. (2013). Phytoplankton Population Structure Dynamics in Coastal Waters of the Zmiinyi Island in the Black Sea (2004-2012). Abstract Book of the 4-th Bi-annual Black Sea Scientific Conference, Constanta, 67–68 [in English].

Kovalova N.V., Medinets V.I., Mileva A.P., Botnar M.G., Snigirov S.M., Gazyetov Ye.I., Medinets S.V. (2017). Porivnyalna otsinka yakosti pryberezhnykh morskykh vod Odeskoyi zatoky i raionu ostrivu Zmiinyi v 2016 r. [Comparative characteristics of marine coastal waters in Odesa bay and the Zmiinyi Island area in 2016]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy»,(16), 132-140 [In Ukrainian].

Gazyetov, Ye.I., Medinets, V.I. (2016) Issledovanie izmenchivosti osnovnykh fiziko-khimicheskikh kharakteristik pribrezhnykh morskikh vod u o. Zmeinyy v 2004-2013 gg. [Investigation of the basic physico-chemical characteristics variability in the Zmiinyi coastal sea waters in 2004-2013]. Herald of Odessa National I.I. Mechnikov University. Series: geography and geology, 21 (2(29)), 24-45 [In Russian].

UNDP-EU Project «Improvement of environmental monitoring in the Black Sea, Phase 2 - EMBLAS-II» (2015-2018)]. http://www.emblasproject.org

Vodna ramkova durektyva YeS 2000/60/EC (2006). [EU Water Framework Directive 2000/60/EC]. Kyiv, 240 [In Ukrainian].

Directive 2008/56/EC of the European Parlament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (MSFD). – 22. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF [in English].

Moncheva S. and Par B. (2005). Manual for Phytoplankton Sampling and Analysis in the Black Sea, GEF/UNDP Black Sea Ecosystem Recovery Project (BSERP)-RER/01/G33/A/1G/31, EC, FP7, Upgrade Black Sea Scene Project, Istanbul, 67 [in English].

Tsyban' A.V. (1980) Rukovodstvo po metodam biologicheskogo analiza morskoy vody i donnykh otlozheniy [Manual on methods of biological analysis of sea water and sediments]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 191 [in Russian].

Derezyuk N. V., Medinetsʹ V.I., Hazyetov YE.I., Lyumkis P.V. (2018). Doslidzhennya fitoplanktonu Odesʹkoyi zatoky v 2016-2017 rr. [Odessa bay phytoplankton investigations in 2016-2017]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series Еcоlogy», (18), 42 – 60 [In Ukrainian].

Algaebase: Listing the World's Algae: http://www.algaebase.org/index.lasso [in English].

WoRMS Editorial Board (2018). World Register of Marine Species. Available from http://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 2018-05-11. doi:10.14284/170 [in English].

Programma dlya pervichnoy matematicheskoy obrabotki gidrobiologicheskih prob «TRITON» (2000). [Software for primary mathematical processing of hydrobiological samples «TRITON»]. Certificate of State registration PA № 3322 [In Russian].

Barinova S.S., Medvedeva L.A., Anisimova O.V. (2006) Bioraznoobrazie vodoroslej-indikatorov okruzhayuschej sredi [Biodiversity of algae – indicators of environment]. Tel Aviv: Pilies Studio, 498 [In Russian].

Moncheva S. (2016). Obschie zamechaniya k metodike kolichestvennogo ucheta fitoplanktona I ispolzovanie integralnoy otsenki sostoyaniya fitoplanktona dlya opredeleniya kachestva morskoy sredy (metodika rascheta, shkaly otsenki kachestva) [General remarks on the methodology of quantitative counting of phytoplankton and use of phytoplankton integrated state assessment for marine environment quality determination (calculation methodology, quality assessment scales)]. Workshop «Organisation of the Black Sea biological monitoring from ship and at coastal stations», 19. Available at: http://emblasproject.org/wp-content/uploads/2016/02/EMBLAS-Presentation-phytoplankton.pptx [In Russian].

Ryabushko L.I. (2003) Potentsialno opasnye mikrovodorosli Azovo-Chernomorskogo basseyna [Potentially dangerous microalgae of the Azov-Black Seas basin]. Sevastopol: EKOSI – Gidrofizika, 288 [In Russian].

Moestrup, Ø.; Akselmann, R.; Fraga, S.; Hoppenrath, M.; Iwataki, M.; Komárek, J.; Larsen, J.; Lundholm, N.; Zingone, A. (Eds) (2009 onwards). IOC-UNESCO Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae. Accessed at http://www.marinespecies.org/hab/ [in English].

Ignatiades L., Gotsis-Skretas O. A (2010) Review on Toxic and Harmful Algae in Greek Coastal Waters (E. Mediterranean Sea). Toxins (Basel). 2(5), 1019–1037. ISSN 2072-6651 www.mdpi.com/journal/toxins doi:10.3390/toxins2051019 [in English].

Kovalova N.V., Medinets V.I., Mileva A.P., Botnar M.G., Snigirov S.M., Gazyetov Ye.I., Medinets S.V. (2017). Porivnyalna otsinka yakosti pryberezhnyh mors’kyh vod Odes’koi zatoky I raiony ostrovu Zmiinyi v 2016 r. [Comparative assessment of coastal waters quality in Odessa bay and the Zmiinyi Island area in 2016]. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University Series «Еcоlogy», (16), 132-140. [In Ukrainian].

Gazyetov Ye.I., Medinets V.I. (2016). Issledovaniye izmenchivosti osnovnykh fiziko-khimicheskikh kharakteristik pribrezhnykh morskih vod u o.Zmiinyi v 2004-2014 gg. [Study of the main physicochemical characteristics variability in the Zmiinyi Island coastal waters in 2004-2014.] Herald of Odessa National I.I. Mechnikov University, 21(2(29)), 24-45. [In Russian].

Derezyuk Nataliia (2011). Species Diversity of Phytoplankton within the Coastal Waters of the Zmiinyi Island (2003 – 2010). Materials of the 3-rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 202 [in English].

Kotogura S.S., Derezyuk N.V. (2011). Studies of abiotic characteristics influence on phytoplankton species diversity in the coastal waters of the Zmiinyi Island. Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Proceeding of the V International young scientists conference. Odessa: Pechatnyi Dom, 33 [in English].

Vynohradova L.A., Mashtakova H.P., Derezyuk H.B. (1986). Suktsessyonnye yzmenenyya v fytoplanktone severo-zapadnoy chasty Chernoho morya. Yssledovanyya ekosystemy pelahyapy Chernoho morya. Moskow: Nauka, 170- 179 [In Russian].

Dereziuk N.V. (2013). Succesions of Diatom algae (Bacillariophyta) in the Zmiinyi Island coastal waters (Ukraine). In: «Proceedings of XIII International scientific algological conference «The Diatoms: present and future studies» (24-29 August 2013 Borok, Russia)». Kostroma, 160. ISBN 978-5-91806-010-0 [in English].

Derezyuk N.V. (2011). Kharakterystyka dyatomovoho planktona v rayone o. Zmeynyy (1993-2010) [Characteristics of diatom plankton in the area of the Zmeiny Island (1993-2010)]. Tez. dokl. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Ekolohycheskye problemy Chernoho morya», Odessa: YNVATs, 108-111 [In Russian].

Medinets V., Derezyuk N., Kovalova N., Medinets S. (2011). Toxic Algae Investigations in Coastal Waters of the Zmiinyi Island. Materials of the 3-rd Biannual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference. Odessa, Ukraine, 52-53 [in English].

Опубліковано
2019-01-05
Як цитувати
Дерезюк, Н., Мідінець, В., & Газєтов, Є. (2019). Дослідження фітопланктону у прибережних водах острова Зміїний в 2016-2017 рр. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 30, 40-64. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/12158
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)