СТРАТИГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ В ОКСФОРДСЬКИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИХ ОКОЛИЦЬ ДОНБАСУ

  • К. V. Dykan Інститут геології НАНУ
Ключові слова: пелециподи, оксфорд, північно-західні околиці Донбасу, палеонтологія стратиграфія, палеогеографія

Анотація

На території північно-західних околиць Донбасу верхньоюрські відклади відслонюються в ярах і вапнякових кар’єрах. Найповнішими є відслонення келовей–оксфордських відкладів сіл Кам’янка (Ізюмський район) і Протопопівка (Балаклійський район) Харківщини, де простежується вся їх товща, включно з нижньою та верхньою межами. Ці відслонення характеризуються кількісним багатством і таксономічним різноманіттям фосілій. У відслоненні с. Кам’янка знайдено рештки амонітів, які дозволяють встановити вік відкладів і чітко прив’язати межі стратонів до літологічних різниць у розрізі. Стратиграфічне розчленування юрських відкладів околиць Донбасу базується на класичному підході – виділенні зон за знахідками керівних форм (амонітів). Зміна рангу і меж стратонів можлива лише на підставі нових знахідок амонітів. Із оксфордських відкладів околиць Донбасу описано 103 види пелеципод і для кожного визначено стратиграфічне положення. Час існування видів бівальвій тривалий, тому вони не мають великого стратиграфічного значення. Значна кількість решток пелеципод, фаціальна приуроченість робить їх зручним об’єктом для різних видів аналізів і реконструкцій фізико-географічних параметрів морських басейнів (палеогеографічних побудов).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

К. V. Dykan, Інститут геології НАНУ
к. геол.-мін. наук, ст. наук. співробітник

Посилання

1. Дыкань К.В. Аномалодесматы верхней юры Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / К.В. Дыкань. – К.: ИГН, 1989. – 46 с. (Препринт / АН УССР, Ин-т геол. наук; 89-10).
2. Дыкань К.В. Двустворчатые и брюхоногие моллюски верхней юры Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / К.В. Дыкань, Д.Е. Макаренко. – К.: Наук. думка, 1990. – 137 с.
3. Дикань К.В. Юрські двостулкові молюски північно-західних околиць Донбасу [Текст] / К.В. Дикань // Новітні проблеми геології: Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя від Дня народження В.П. Макридіна (Харків, 21–23 трав. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 15–18.
4. Дикань К.В. Опорні відслонення оксфорда Дніпровсько-Донецької западини [Текст] / К.В. Дикань // Стратотипові та опорні розрізи фанерозойських відкладів України: сучасний стан палеонтологічної ви-вченості та перспективи подальших досліджень: Матеріали ХХХVІ сесії Палеонтологічного товариства НАН України (Львів, 24–26 вер. 2015 р.). – К., 2015. – С. 38–40.
5. Новые данные по стратиграфии юрских отложений Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины [Текст] / И.И. Никитин, В.В. Пермяков, М.Н. Пермякова и др. – К.: ИГН, 1983. – 56 с. (Препринт/АН УССР, Ин-т геол. наук; 83-3).
6. Пермяков В.В. К стратиграфии юрских отложений Украинского щита, Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окраины Донбасса [Текст] / В.В. Пермяков, Б.П. Стерлин, И.М. Ямниченко // Юрские от-ложения Русской платформы. Сб. научных тр. – Л.: ВНИГРИ, 1986. – С. 40–48.
7. Стратиграфическая схема юрских отложений Украины [Текст]. – К.: Наук. думка, 1970. – 28 с.
8. Стратиграфическая схема юрских отложений Украинского щита, Днепровско-Донецкой впадины, Северо-
Западной окраины Донецкого складчатого сооружения. Лист 31 // Стратиграфические схемы фанерозой-ских образований Украины для геол. карт нового поколения. Графические приложения. – К., 1993.
9. Стратиграфія УРСР. Т. VII. Юра [Текст]. – К.: Наук. думка, 1969. – 212 с.
10. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Том 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України [Текст] / Головний редактор П.Ф. Гожик. – ІГН НАН України. Логос, 2013. – 638 с.
11. Ямниченко И.М. Юрские и меловые моллюски Украины. Палеонтологический справочник [Текст] / И.М. Ямниченко, Т.В. Астахова. – К. : Наук. думка, 1984. – 104 с.
Опубліковано
2016-05-17
Як цитувати
DykanК. (2016). СТРАТИГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ В ОКСФОРДСЬКИХ ВІДКЛАДАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИХ ОКОЛИЦЬ ДОНБАСУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Cерія «Геологія. Географія. Екологія», (43), 45-50. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/5741