ТРАНСФОРМАЦІЯ СКУПЧЕНЬ ЛЕГКИХ НАФТОПРОДУКТІВ, ЗАБРУДНЮЮЧИХ ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

  • А. Л. Брикс Інститут геологічних наук Національної академії наук України
  • Р. Б. Гаврилюк Інститут геологічних наук Національної академії наук України

Анотація

Стаття присвячена вивченню закономірностей формування техногенних скупчень нафтових вуглеводнів у геологічному середовищі. При цьому розглядаються не тільки «лінзи» легкого нафтопродукту, які за своїми розмірами дійсно справляють сильне враження і привертають найбільшу увагу як джерело загрози забруднення довкілля, а також так звані «техногенні родовища». Не менш цікавими в теоретичному і практичному сенсі можуть бути скупчення вуглеводнів в ґрунтах зони аерації і нижче рівня ґрунтових вод. Не слід обмежуватися розглядом лише мобільної НП-рідини. Заслуговують на увагу скупчення розчинних, сорбованих, газоподібних вуглеводнів. На основі аналізу результатів власних багаторічних пошуково-розвідувальних досліджень ділянок забруднення на території України і узагальнення відомих публікацій розроблена система поділу скупчень нафтових вуглеводнів на різновиди. Усім нафтопродуктовим осередкам притаманна здатність до трансформації ареалів розповсюдження, форм перебування, зміни якісного складу забруднювача. Прикладом систематизації усіх цих характеристик може слугувати спеціальна таблиця, наведена у статті. Ця розробка може бути використана для планування моніторингових досліджень, проектування відновлювальних заходів і створення інформаційно-експертних систем.

Ключові слова: легкі нафтопродукти, нафтові вуглеводні, геологічне середовище, гідрогеологічні умови, трансформація скупчень забруднювача.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

А. Л. Брикс, Інститут геологічних наук Національної академії наук України
к.г.-м.н., пров. наук. співр.
Р. Б. Гаврилюк, Інститут геологічних наук Національної академії наук України
к.геол.н., наук. співр.

Посилання

1. Гаврилюк, Р.Б. Типізація умов формування осередків нафтохімічного забруднення на військових аерод-ромах України [Текст] / Р.Б. Гаврилюк, Ю.В. Загородній, О.І. Плюсніна // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України, 2009. – Вип. 2. – С. 245-251.
2. Гольдберг, В.М. Распределение концентраций газообразных углеводородов над загрязненной поверхностью грунтовых вод в зоне аэрации [Текст] / В.М. Гольдберг // Известия РАН. Геоэкология, 1997. – №3. – С. 21-28.
3. Гольдберг В.М. Гидрогеологические основы охраны подземных вод от загрязнения [Текст] / В.М. Гольдберг, С. Газда. – М.: Недра, 1984. – 262 с.
4. Основы изучения загрязнения геологической среды легкими нефтепродуктами [Текст] / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс и др. – К.: [А.П.Н.], 2006. – 278 с.
5. Особливості розповсюдження авіаційного гасу в геологічному середовищі в районі селища “Вишків” (м. Луцьк) [Текст] / А.Л. Брикс, М.С. Огняник, Н.К. Парамонова та ін. // Екологія довкілля та безпека життє-діяльності, 2006. – №2. – С. 35-40.
6. Техногенное загрязнение природных вод углеводородами и его экологические последствия [Текст] / В.М. Го-льдберг, В.П. Зверев, А.И. Арбузов и др. – М.: Наука, 2001. – 125 с.
7. Эколого-гидрогеологический мониторинг территорий загрязнения геологической среды легкими нефтепро-дуктами [Текст] / Н.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс, Р.Б. Гаврилюк. – К.: LAT & K., 2013. – 254 с.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Брикс, А. Л., & Гаврилюк, Р. Б. (2015). ТРАНСФОРМАЦІЯ СКУПЧЕНЬ ЛЕГКИХ НАФТОПРОДУКТІВ, ЗАБРУДНЮЮЧИХ ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 116-123. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-22