ENVIRONMENT AS A FACTOR OF THE SPATIAL ORGANIZATIONS OF THE BIG CITY (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KHARKIV)

  • K. A. Niemets V.N.Karazin Kharkiv National University
  • A. V. Mazurova V.N.Karazin Kharkiv National University

Анотація

К.А. Нємець, А.В. Мазурова. ПРИРОДНІ УМОВИ, ЯК ФАКТОР ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ХАРКОВА). У статті охарактеризований рельєф території міста Харкова та його вплив на формування міського середовища. Зокрема розглянуто орографічні та геоморфологічні особливості території міста, розповсюдженість ерозійних форм рельєфу, характер долин річок Харків, Лопань, Уди та Немишля. Визначені особливості гідрографічної мережі міста та їх використання у господарстві. Охарактеризовані кліматичні умови міста Харкова, зокрема наведені особливості річного температурного та вітрового режиму. Розглянутий вплив зони високого тиску Воєйкова-Броунова на формування клімату міста. Наведені особливості ґрунтового покриву, а саме розподіл типових та деградованих ґрунтів за територією міста. Охарактеризовані особливості розповсюдження флори та фауни на території міста Харкова. Визначений вплив окремих природних факторів на формування просторової організації міста.

Ключові слова: природні умови, місто Харків, рельєф, річки, клімат, ґрунтовий покрив, флора, фауна.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

K. A. Niemets, V.N.Karazin Kharkiv National University
Doctor of Sciences (Geography), Full Professor
A. V. Mazurova, V.N.Karazin Kharkiv National University
PhD student

Посилання

1. Абрамович, И.А. Утилизация сточных вод (на примере г. Харькова) [Текст] / И.А. Абрамович – Х.: РИП «Оригинал», 1998. – 272 с.
2. Гамуля, Ю.Г. Особенности зонирования местообитаний природной и антропогенной растительности г. Харькова [Текст] / Ю.Г. Гамуля, К.А. Звягинцева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Біологія. – 2010. – № 905, вип. 11. – С. 43–54
3. Горелова Л.Н. Растительный покров Харьковщины [Текст] / Л.Н. Горелова, А.А. Алехин. – Харьков: Изд. центр ХНУ, 2002. – 231 с.
4. Комплексний атлас України [Текст] / Під ред. Л.М. Векліч. – Київ: ДНВП «Картографія», 2005. – 96 с.
5. Стрижельчик, Г.Г. Оползни Харьковской области [Текст] / Г.Г. Стрижельчик, О.А. Крамаренко, Ю.П. Соко-лов, И.К. Решетов, И.А. Гольдфельд, А.В. Дроздов. – Х., 2001. – 300 с.
6. Чисельність населення (щомісячна інформація) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://kh.ukrstat. gov.ua/index.php/chyselnist-naselennia-shchomisiachna-informatsiia – 22.06.2015 р. – Загол. з екрану.
7. Шубин, Ю.В. Техногенное преобразование рельефа г. Харькова и его геоэкологическое значение [Текст] / Ю.В. Шубин // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер.: Геологія. Географія. Екологія. – Харків: Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – 2007. – № 769 – С. 48-52.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Niemets, K. A., & Mazurova, A. V. (2015). ENVIRONMENT AS A FACTOR OF THE SPATIAL ORGANIZATIONS OF THE BIG CITY (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KHARKIV). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 95-98. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-18