ВІДКРИТТЯ НОВИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ НА ВЕСНЯНСЬКОМУ НГКР

  • В. О. Кривошея ТОВ "Гео-Сфера"

Анотація

Виявлення особливостей и геолого-промислових характеристик нафтогазоносності у розрізі палеозою приштокових зон на глибинах понад 5500 м сприяють раціональному вибору напрямків пошуків і розвідки несклепінних покладів вуглеводнів у південно-східної частини ДДЗ.

Згідно з результатами сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D в південній та південно-східній приштокових зонах Тарасівського штоку та геологічних даних нових глибоких пошукових свердловин №№ 200 Тарасівська, 107 Веснянська складена уточнена геологічна модель Веснянського родовища по верхньокам'яновугільних відкладах (відбиваючому горизонту Vа1). Розглянуто особливості газоконденсатних покладів та надана їх геолого-промислова характеристика. Це дозволяє прогнозувати нові зони нафтогазонакопичення, які пов’язані з новими перспективними об'єктами, що ще не вивчені бурінням.

Ключові слова: сейсморозвідувальні роботи, пластовий тиск, поклад, шток, нафта, газ, запаси вуглеводнів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

В. О. Кривошея, ТОВ "Гео-Сфера"
к.г.-м.н, академік УНГА, провідний геолог

Посилання

1. Соловйов, В.О. Геологічна природа дилатансогенних структур ДДЗ [Текст] / В.О. Соловйов, С.В. Кривуля, О.П. Пивоваров та ін. // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія «геологія-географія-екологія», 2011. – № 986. – С. 72-76.
2. Гулая, Г.Н. О геологическом строении и нефтегазоносности юго-восточной приштоковой зоны Тарасовско-го соляного штока [Текст] / Г.Н. Гулая // Зб. наук. праць "Питання розвитку газової промисловості Украї-ни". – Вип. ХХХV. – Харків : УкрНДІгаз, 2007. – С. 52-58.
3. Височанський, І.В. Нові аспекти систематизації нафтогазоносних структур [Текст] / І.В. Височанський, М.П. Зюзькевич // "Питання розвитку газової промисловості України". – Вип. XXVII. – Харків, 1999. – С. 113-116.
Опубліковано
2015-12-09
Як цитувати
Кривошея, В. О. (2015). ВІДКРИТТЯ НОВИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ НА ВЕСНЯНСЬКОМУ НГКР. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 42(1157), 23-26. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2015-42-04