Оцінка еколого-геоморфологічної напруженості і ризику геосистем північно-східного схилу Великого Кавказу (у межах Азербайджану)

  • Стара Таріхазер Інститут географії імені академіка Г.А. Алієва НАН Азербайджану https://orcid.org/0000-0001-5870-1721
Ключові слова: еколого-геоморфологічна напруженість, ризик, зсув, сіль, антропогенний вплив, ГІС-технології, дешифрування, екологічна безпека

Анотація

Посилення людського пресингу на природні геокомплекси спричиняє пожвавлення небажаних процесів, що створюють великий ризик для мешканців цих регіонів. З багатьох геоморфологічних систем надмірною активністю ендо- та екзогенних процесів виділяються альпінотипні орогенні зони, до яких належить північно-східний схил Великого Кавказу. Тому на даний час важливим є завдання діагностики та оцінки еколого-геоморфологічного ризику, з яким стикається населення при освоєнні нових територій регіону.

У статті розглянуто результати виконання еколого-геоморфологічних досліджень на північно-східному схилі Великого Кавказу, присвячених оцінці зсувного та селевого ризику за період з 1990 по 2020 роки. Для їх оцінки з метою отримання морфометричних характеристик (у тому числі про ухили схилів, довжини та форми схилів, площ селевих вогнищ), використані великомасштабні (М 1:100000) топографічні карти, а також матеріали інтерпретації різномаштабних та різночасних АКС.

На основі дешифрування АКС у межах досліджуваного регіону для з’ясування загальної картини розчленованості сучасного рельєфу досліджуваного регіону складено карту морфометричної напруженості, куди укладено ступінь вертикальної розчленованості території, ухил схилів та ін., а також за ступенем небезпеки зсувних та селевих процесів склад, та проведено підрахунки площ їх розповсюдження. При проведенні аналізу зсувного та селевого ризику в основному використовувалися аерокосмічні знімки (АКС) високої роздільної здатності CNES/Airbus, Maxar Technologies (GeoEye-1), та середньої роздільної здатності Sentinel-2A і 2B. Т.ч. було проведено візуальне та напівавтоматичне дешифрування (класифікація з навчанням) у середовищі ArcGIS. Через війну, з урахуванням морфометричної напруженості, і навіть селе- і зсувонебезпеки складено карта морфодинамічної напруженості північно-східного схилу Великого Кавказу, що дозволяє розкрити сучасний характер прояви екзодинамічних процесів, передбачити і оцінити ризик, що від них. Результати досліджень дозволять використовувати отримані дані для розробки Програми безпечного та сталого функціонування та освоєння з метою рекреаційно-туристичного розвитку важкодоступних гірських геосистем Азербайджану.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Стара Таріхазер, Інститут географії імені академіка Г.А. Алієва НАН Азербайджану

доктор географічних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Посилання

Alizade E.K., Tarikhazer, S.A. (2010). Exo-morphodynamic of mountains and its assessment. Baku: Viktoriya, 236.

Alizade E.K., Tarikhazer, S.A. (2015). Ecogeomorphological danger and hazards at Major Caucasus (in limits of Azerbaijan). Moscow: MaksPRESS, 207.

Anakhaev K.N., Makitov U.I., Anakhaev K.A., Dyshekov A.K. (2016). Formation conditions of rainfall-generated mudflows in mountain regions. Russian Meteorology and Hydrology, 41(6), 418–424. DOI: https://doi.org/10.3103/s1068373916060066

Budagov B.A. (1993). A general characteristic of terrain in Azerbaijan. Baku: Elm, 20-28.

Budagov B.A. (1993). Newest tectonics // In the collection “Relief of Azerbaijan”. Baku: Elm, 75-93.

Zerkal O.V. (2014). Methodology for mapping mudflow hazard and regional quantitative assessment of geo-risk (on the example of the middle part of the Yakhsu river valley (Tajikistan): collection of proceedings of the conference “Mudflows: disasters, risk, forecast, protection”. Yuzhno-Sakhalinsk, September 22-26, 2014, 109-112.

Makarov S.A., Cherkashina A.A., Atutova Zh.V., Bardash A.V., Voropai N.N., Kichigina N.V., Mutin B.F., Osipova O.P., Ukhova N.N. (2014). Catastrophic debris flow, occurred in the village of Arshan, Tunkinsky district, Republic of Buryatia in June, 28. Irkutsk: V.B. Sochava Institute of Geography Publisher, 111.

Marchenko P.E., Geduyeva M.M., Dzhappuev D.R., Khutuev A.M. (2017). Susceptibility to torrential processes of upper courses of Urukh river (Republic Northern Osetia-Alanya). News of Kabardin-Balkar Scientific Center of the Russian Academy of Sciencesб 5(79), 30–40.

Makhmudov R.N. (2008). Catalog of mudflow processes. Baku, 104.

Tarikhazer S.A. (2018). Complex morphometric analysis of the Greater Caucasian territory based on GIS. Geogra-phy and natural resources, 2(8), 18-29.

Eyubova F.A. (1982). Formation and assessment of suspended sediment runoff in rivers on the northeastern slope of the Greater Caucasus (within the Azerbaijan SSR): dis. ... a candidate of geogr. sciences. Baku, 137.

Kononova N.K, Malneva I.V. (2007). The estimation of mud flow and landslide hazard on the Island Sakhalin in the next decade. Proceedings of the International Geotechnical Symposium «Geotechnical Engineering for disas-ter prevention and reduction», July 24–26, YuzhnoSakhalinsk, Russia Seoul: Korean Publishing Company, 180-183.

Kuzmin S.B. (2014). On the methods of assessment of potential geomorphological danger in extensive geo-ecological studies in active fault area. Saint Petersburg: Nauka, 187.

Corominas, J., van Westen, C.J., Frattini, P. [et al.] (2014). Recommendations for the quantitative analysis of land-slide risk. B. Eng. Geol. Environ. Apr. 73, 209-263. DOI: https://doi.org/10.1007/s10064-013-0538-8

Petrascheck, A., Kienholz, H. (2003). Hazard assessment and mapping of mountain risks in Switzerland. Debris-Row Hazards Mitigation: Mechanics, Prediction, and Assessment, Rotterdam, Millpress, 17.

Seversky I.V., Blagoveshchensky V.P., Vinokhodov V.V., Kiren T.L. (2010). Mudflows and landslides in Kazakhstan. Al-Farabi Kazakh National University Journal, 31(2), 45–52

Tarikhazer S.A. (2019). Growth of ecogeological stresses in mountainous geosystems in the conditions of activa-tion modern dan academy of sciences of the republic of Kazakhstan, 6, 34-44. DOI: https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.143

Tarikhazer S.A. (2020). Morphometric analysis of the north-eastern slope of the Great Caucasus for the purpose of tourism potential (using GIS technologies). News of the academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences, 2, 440, 170-177. https://doi.org/10.32014/2020.2518-170Х.45

Tarikhazer S.A. (2020). The geographical prerequisites for the identification and prevention of dangerous geo-morphological processes in the mountain geosystems of the Alpine-Himalayan belt (on the example of the Major Caucasus of Azerbaijan). Journal of Geology, Geography and Geoecology. Ukraine, Dnepropetrovsk, 1, 176–187. DOI: https://doi.org/10.15421/112016

Schlögel, R., Doubre, C., Maletl, J.-P. [et al.] (2015). Landslide deformation monitoring with ALOS/PALSAR image-ry: a DInSAR geomorphological interpretation method. Geomorphology, 231, 314-330. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.11.031

Опубліковано
2022-06-01
Як цитувати
Таріхазер, С. (2022). Оцінка еколого-геоморфологічної напруженості і ризику геосистем північно-східного схилу Великого Кавказу (у межах Азербайджану). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (56), 264-276. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-20