Цифрова структурно-літологічна модель і геолого-генетична характеристика Копитківського родовища фосфоритів

Ключові слова: цифрова структурно-літологічна модель, Копитківське родовище, фосфорити, фосфатонакопичення, ретроспективно-статичне моделювання, Український щит

Анотація

Актуальність досліджень пов'язана з проблемою створення і розвитку бази фосфатної сировини відповідно до потреб національного агропромислового комплексу. Раніше у виробництві фосфатних добрив використовувалась російська сировина, однак наразі важливим завданням є освоєння власних фосфоритових родовищ. Метою статті є розробка попередньої цифрової структурно-літологічної моделі перспективного Копитківського родовища фосфоритів, як інструменту інформаційного забезпечення його освоєння, а також геолого-генетична характеристика об'єкта, як основа для уточнення критеріїв прогнозування родовищ такого типу. Демонструється інформаційно-геологічна (цифрова структурно-літологічна) модель (далі – ЦСЛМ) Копитківського родовища фосфоритів, побудована за принципами прогнозно-палеореконструктивного ретроспективно-статичного моделювання (авторська розробка). Побудова моделі здійснена з урахуванням детальної літостратиграфічної схеми верхньокрейдових відкладів західної частини платформної України. База даних, створена для моделювання, побудована на основі спеціалізованого структурування породного масиву родовища за літостратиграфічними, літофаціальними і фаціальними ознаками, а також вмісту рудного матеріалу. За побудованої моделі отримано ряд похідних (візуалізацій - карт, профілів, блок-діаграм і розрахункових - коефіцієнтів, взаємозалежностей і т.д.), що відображають загальногеологічні і промислові характеристики родовища. Як результуюча надається також карта площиного розподілу питомих запасів Р2О5. ЦСЛМ призначена для інформаційного забезпечення подальших робіт з освоєння об'єкта (детальної розвідки, експлуатації та постмайнінга). На основі моделі висвітлені умови утворення родовища і механізму фосфатонакопичення і фосфороутворення, які в свою чергу послужили основою для розробки стратиграфічних, палеогідрологічних, палеогеоморфологічних і фаціальних критеріїв прогнозування родовищ даного типу, принаймні для тернопільського і хмельницького структурно-фаціальних районів західного схилу Українського щита.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Дмитро Хрущов, Інститут геологічних наук НАН України

доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Олена Ремезова, Інститут геологічних наук НАН України

доктор геологічних наук, завідувач відділом геології корисних копалин

Світлана Василенко, Інститут геологічних наук НАН України

кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник

Олена Шевчук, Інститут геологічних наук НАН України

доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник, виконуюча обов'язки завідувача відділом стратиграфії і палеонтології мезозойських відклад

Ольга Яременко, Поліський національний університет

кандидат геологічних наук, старший викладач

Посилання

Galetsky, L.S. (Eds.) (2001). Atlas “Geology and Mineral Deposits of Ukraine". SE "Such Cases". Kyiv, 168. [in Ukrainian].

Bakaeva, S.G. (2011). About the stratigraphic position of the basal layer of the Cretaceous [phosphorite-bearing layer] Podillya on the gastropods fauna. Problems of stratigraphy and correlation of Phanerozoic sediments of Ukraine: Collection of scientific works of the Institute of Natural Sciences of Ukraine. Kyiv, 54-55. [in Ukrainian].

Bragin, Yu.N. (2000). Granular phosphorites of Ukraine. Simferopol: IPP "Tavria", 134. [in Russian].

Gavrilishin, V.I., Pasternak, S.I., Rozumeiko, S.V. (1991). Stratigraphic subdivisions of Cretaceous deposits of the platform part of the west of Ukraine. Preprint of the USSR Academy of Sciences. Institute of Geology and Geo-chemistry of Combustible Minerals. Lviv, 91 – I, 52. [in Russian].

Geo-information system "K-Mine". Scientific and Technical Enterprise Kryvbasakademinvest. 40. [in Ukrainian].

Gruzman, G.G., Gavrilishin, V.I. (1972). About the early Cretaceous stage of formation of a sedimentary cover in the Western Polesie of Ukraine. Izv. USSR Academy of Sciences. Ser. geol. 9. 116-122. [in Russian].

Laverov, N.P., Gozhik, P.F., Khrushchev, D.P., Lalomov, A.V., Lobasov, A.P., Chizhova, I.A., Kovalchuk, M.S., Reme-zova, E.A., Chefranov, R.M., Bochneva, A.A., Vasilenko, S.P., and others. (2014). Digital structural-lithological geo-logical-dynamic modeling of heavy mineral deposits. Ed. Interservic., Kyiv - Moscow, 242. [in Russian].

Leschukh, R., Maryash, I., Kurepa, J. (2013). On the question of age and conditions of formation of basal layers of the Volyn-Podillya Cretaceous. Current issues of geological research in Ukraine: Materials IV All-Ukrainian. Sci-ence. conf. Lviv, 11–15. [in Ukrainian].

Leschukh, R.Y., Maryash, I.M. (2009). Hoplites Dentatus Sowerby from the basal layers of the Volyn-Podillya Creta-ceous. Fossil fauna and flora of Ukraine [paleoecological and stratigraphic aspects]. Kyiv, 134–138. [in Ukraini-an].

Mineral resources of Ukraine. (2018). State Scientific and Technical Enterprise "State Information Geological Fund of Ukraine". 270. [in Ukrainian].

Senkovsky, Yu.N., Glushko, V.V., Senkovsky, A.Yu. (1989). Phosphorites of western Ukraine. Naukova Dumka. Kyiv, 144. [in Russian].

Senkovsky, A.Yu. (1982). Electron microscopic study of shelf phosphates of Volyno-Podolia and Precarpathia. Geol. magazine. 42. 4 (205). 127-131. [in Russian].

Senkovsky, Y.M., Paliy, V.M., Shekhunova, C.B., The main phases of phosphogenesis of ancient ocean basins. Roztocko-Podilsky segment of the Eastern European platform. Mate. between. Science. conf. "Modern problems of lithology of sedimentary basins of Ukraine and adjacent territories". Kyiv, 2-14. 80-81. [in Ukrainian].

Stratigraphic schemes of the Phanerozoic and Precambrian of Ukraine. (1993). UMSK of Ukraine. Gos. Committee of Ukraine on Geology and Subsoil Use. Kyiv, 60. [in Russian.].

Stratigraphy of the Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine. (2013) Vol. 1. Stratigraphy of the Upper Prote-rozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine. Chief editor P.F. Gozhik. IGN NAS of Ukraine. Кyiv. Logos, 637. [In Ukrainian].

Khrushchev, D.P., Lobasov, A.P. (2006). Principles of development of digital structural and lithological models of sedimentary formation units. Geol. Journal. Kyiv, 2-3. 90-102. [in Russian].

Shevchuk, O.A. (2018). Spore-pollen biostratigraphy Jurassic and Cretaceous of Ukraine. Paleontological collec-tion. Lviv, 50. 60-72. [in English].

Shevchuk, O.A. (2018). Zonal scales of biostratigraphic subdivisions of the Middle, Upper Jurassic and Creta-ceous of Ukraine by dinocysts. Mat. IX All-Ukrainian Scientific Conference "Problems of Phanerozoic Geology of Ukraine". Lviv, 13-21. [in Ukrainian].

Shevchuk, O.A. (2016). New data to the Zonal scale of biostratigraphic subdivisions of the Аlbian - Campanian of the western regions of platform Ukraine. Proceedings of the session of the Paleontological Society of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 55-57. [in Ukrainian].

Shevchuk, O.A. (2020). Stratigraphy of the Middle Jurassic - Cretaceous of Ukraine by microfossils. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Geological Sciences. Institute of Geological Sciences National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 44. 4 applications. [in Ukrainian].

Shekhunova, S.B., Stadnichenko, S.M., Gudzenko, V.V., Chernenko, V.Yu., Chigirinets, O.E., Astrelin, I.M., Permyakov, V.V. (2020). Phosphorites as agrochemical raw materials: Mineralogical and radiogeochemical fea-tures of phosphorites of domestic deposits. Collection of scientific works of IGN NAN Ukraine. Kyiv, 13, 14-28. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2020.220142 [in Ukrainian].

Shekhunova, S.B., Stadnichenko, S.M., Paliy, V.M., Permyakov, V.V. (2016). Nanostructures of Alb-Cenomanian phosphorites of Transnistria. Proceedings of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sci-ences of Ukraine. Kyiv, 9. 190-201. [in Ukrainian].

Atlas of Peri-Tethys Palaeogeographical Maps – digital. (2000). Crasquin, S. (Explanatory notes), J. Dercourt, M. Gaetani, Vrielynck B., Barrier, E., Biju-Duval, B., Brunet, M. F., Cadet J.P., Crasquin S., Sandulescu M. (Editors) 24 maps each with individual legend. Paris. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521095

IGCP Project #156 (1983). «Phosphorites». Geological correlation №11. Paris, 29-30.

Ivanik, O., Shevchuk, O., Vasylenko, S. (2021). Lithological and stratigraphic criteria for the development of geo-hazards within the Dniester river basin. XV International Scientific Conference "Monitoring of geological pro-cesses and ecological condition of the environment". Institute of Geology of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 2021. 1-5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2106

Khrushchov, D.P., Remezova, O.O., Azimov, O.T., Dolin, V.V., Shevchenko, O.L., Vasylenko, S.P. (2021). Theoretic ba-sis of information support for R&D on geological environment management. European Association of Geoscien-tists & Engineers. Conference Proceedings. Geoinformatics. Kyiv, 2021, 1-6. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521095

Komliev, O., Bortnyk, S., Remezova, O., Spytsia, R., Vasylenko, S., Zhylkin, S. (2021). The use of data on the materi-al composition of sediments during fore casting work softitaniumroot and placer deposits. European Association of Geoscientists & Engineers: Conference Proceedings, Geoinformatics. Kyiv, 1-6. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521163

Remezova, O.O., Vasylenko, S.P., Okholina, T.V., Yaremenko, O.V. (2019). Elaboration of geological and technologi-cal models for rational development of titanium deposits. Modernization and engineering development of re-source-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. UNIVERSITAS Publish-ing. Romania, 476. http://lib.ktu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/Monograph-7.pdf

Remezova, O.O., Khrushchov, D.P, Vasylenko, S.P. and Yaremenko, O.V. Innovative approaches to information mod-eling of placer deposits. / European Association of Geoscientists & Engineers. Geoinformatics. – 2021, P. 1 – 6. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521100

Shekhunova, S., Stadnichenko, S., Siumar, N., Baran, A., Permyakov, V., Aleksieienkova, M. Phosphorite and glau-conite-bearing sediments as an agricultural raw materials (central and western Ukrainian provinces objects as an example). Technical Report. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5745115

Опубліковано
2022-06-01
Як цитувати
Хрущов, Д., Ремезова, О., Василенко, С., Шевчук, О., & Яременко, О. (2022). Цифрова структурно-літологічна модель і геолого-генетична характеристика Копитківського родовища фосфоритів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», (56), 88-104. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-06