ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТЕВО-ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • Л. М. Нємець Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • І. М. Барило Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті висвітлено суспільно-економічні особливості процесу старіння населення Полтавської області. Проаналізо-
вано сучасні тенденції, які обумовлюють зменшення чисельності населення регіону, забезпечуючи звужений тип його відт-
ворення. Досліджені причини збільшення частки осіб старше працездатного віку у структурі населення. Запропоновані
заходи щодо подолання негативних тенденцій у віковій структурі населення – депопуляція та старіння населення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Л. М. Нємець, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки [Текст] / за ред. С. І. Пирожкова. – К. : ІВЦ Держко-
мстат України, 2003. – 231 с.
2. Демографический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. Д. И. Валентей. – М. : Сов. энцикл., 1985. –
608 с.
3. Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область. [Текст]. – К. : Головна ред-я УРЕ АН УРСР, 1967.
– 160 с.
4. Курило І. О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації. (Моногра-
фія) [Текст] / Відповід. ред. д.е.н., проф. В. С. Стешенко. – К. : ІДСД НАНУ, 2006. – 472 с.
5. Лебедева Л. І. Старение населения: структурные и гендерные особенности [Текст] / І. Л. Лебедева // Чело-
век и труд. – 2006. – №5. – С. 33–36.
6. Нємець Л. М., Сегіда К. Ю., Нємець К. А. Демографічний розвиток Харківського регіону: монографія
[Текст] / Л. М. Нємець, К. Ю. Сегіда, К. А. Нємець. – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – 200 с.
7. Підгорний А. З. Демографічна статистика: Навч. посібник [Текст] / А. З. Підгорний. – Одеса, ОДЕУ, 2010.
– 165 с.
8. Полтавщина. Енциклопедичний довідник [Текст] / За ред. А. В. Кудрицького. – К. : Українська Енциклопедія,
1992.– 260 с.
9. Полтавська область: природа, населення, господарство. Географічний та історико-економічний нарис
[Текст]. – Вид. 2-е вид. перероб. і доп. / За ред. К. О. Маца. – Полтава : Полтавський літератор, 1998. –
232 с.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua.
11. Офіційний сайт Головного управляння статистики в Полтавській області. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.obladmin.poltava.ua.
12. Україна: через десять років після Мадриду (стан реалізації Мадридс
Опубліковано
2015-01-29
Як цитувати
Нємець, Л. М., & Барило, І. М. (2015). ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТЕВО-ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 40(1098), 96-100. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1114