ЯКІСТЬ ЗЛИВОВО-ТАЛОГО СТОКУ ТРАНСПОРТНОЇ УРБОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ БАСЕЙНУ р. ХАРКІВ

  • Н. Л. Ричак Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • К. В. Срібна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Проведено дослідження формування та стану якості зливово-талого стоку транспортної урбофункціональної підсистеми басейну р. Харків. Особлива увага приділялась аналізу хімічного складу поверхневого стоку атмосферного походження, його загальному екологічному стану. Для аналізу були самостійно відібрані: проби дощу, поверхневих вод атмосферного походження у різні сезони року. Отримані результати стали основою для оцінки стану якості зливово-талого стоку транспортної урбофункціональної підсистеми. За результатами проведених досліджень створено серію карт (за допомогою системи MapInfo) вмісту окремих забруднюючих речовин у поверхневому стоці урбосистеми.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Н. Л. Ричак, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Посилання

1. Національний план дій з гігієни довкілля. Постанова Кабінету Міністрів України № 1556 від 13 жовтня
2000 р. [Текст].
2. Указ Президента України від 25 квітня 2013 року «... стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селах України» [Текст].
3. Директиви ЄС «Міські стічні води» 91/271/ЄЕС [Текст].
4. Водний Кодекс України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – 24 с.
5. Ричак Н. Л. Формування якості річкових вод під впливом поверхневого стоку з урбанізованих територій [Текст] / Н. Л. Ричак // Вісник Харківського університету. Серія «Географія–Геологія–Екологія». Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 250–260.
6. Калицун В. И. Водоотводящие системы и сооружения [Текст] : Учеб. для вузов / В. И. Калицун. – М. : Стройиздат, 1987. – 336 с.
7. Ralf Rentz (2011). Water and Sediment Quality of Urban Water Bodies in Cold Climates. Doctoral Thesis. Lulea,
155 pp.
8. Самойленко В. М. Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем [Текст] / В. М. Самойленко, К. О. Верес. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 296 с.
9. Мануйлов М. Б. Эколого–экономическая оценка влияния поверхностного стока, отводимого с урбанизирован-ных территорий, на качество поверхностных вод [Текст] / М. Б. Мануйлов, А. К. Шевченко // Економіка розвитку. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2006. – № 3(39). – С. 18-24.
10. Хват В. М. Об аэрозольном загрязнении поверхностного стока на урбанизированных территориях [Текст] / В. М. Хват, В. М. Московкин, М. Б. Мануйлов, О. П. Роненко // Метеорология и гидрология, 1991. – № 2. – С. 54–57.
11. Хват В. М. Временные рекомендации по предотвращению загрязнения вод поверхностным стоком с город-ской территории (дождевыми, талыми, поливомоечными водами) [Текст] / В. М. Хват, А. В. Рокшевская. Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране вод. – Москва, 1975. – 42 с.
12. Денисик Г. І. Селитебні ландшафти Поділля. Вінниця [Текст] / Г. І. Денисик, О. І. Бабчинська. – Вінниця : ПП Видавництво «Теза», 2006. – 256 с.
13. Дмитрієва О. О., Хоренжая І. В. Екологічно безпечне водовідведення з території м. Одеса в аварійних ситуаціях: [монографія] / О. О. Дмитрієва, І. В. Хоренжая. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2013. – 158 с.
14. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Харківській області за 2012 рік [Текст] / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області. – Х., 2011 р. – 240 с.
Опубліковано
2015-01-28
Як цитувати
Ричак, Н. Л., & Срібна, К. В. (2015). ЯКІСТЬ ЗЛИВОВО-ТАЛОГО СТОКУ ТРАНСПОРТНОЇ УРБОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ БАСЕЙНУ р. ХАРКІВ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, cерія «Геологія. Географія. Екологія», 41(1128), 153-159. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/geoeco/article/view/1068